แนะนำการคัดกองทุนเข้าพอร์ต เน้นการเติบโตอย่างแข็งแรง ลงทุนระยะยาวสบายใจ ด้วยสูตร 60/30/10

แนะนำการคัดกองทุนเข้าพอร์ต เน้นการเติบโตอย่างแข็งแรง ลงทุนระยะยาวสบายใจ ด้วยสูตร 60/30/10

วันนี้ เด็กการเงิน ขอพาทุกคนมาคัดกองทุนเข้าพอร์ตกัน !!

แน่นอนว่าการจัดพอร์ตเหมือนการสร้างทีมให้แข็งแกร่ง ต้องมีส่วน core ที่มั่นคง

สร้างผลตอบแทนได้สม่ำเสมอ ทนทานต่อสภาวะเศรษฐกิจในช่วงเวลาต่าง ๆ ได้ดี

ส่วน Satelite คือส่วนที่เป็นส่วนประกอบมาเป็นพอร์ตที่เน้นสร้างผลตอบแทนส่วนเพิ่ม

อาจจะมีความผันผวนบ้าง แต่เราได้จำกัดไว้อยู่สัดส่วนหนึ่ง ซึ่งจะไม่กระทบส่วน core ของเรา

เราขอแนะนำสูตร 60/30/10 เลือกกองทุนหุ้นไปจัดพอร์ตกัน

แนะนำการคัดกองทุนเข้าพอร์ต เน้นการเติบโตอย่างแข็งแรง ลงทุนระยะยาวสบายใจ ด้วยสูตร 60/30/10

60%

เน้นไปกองทุนหุ้นฝั่ง developed market เช่น USA และ EU ที่มีหุ้นใหญ่ large cap เป็น Global company สามารถขายสินค้าได้ทั่วโลก ไม่จำกัดการขายสินค้าในประเทศของตัวเอง

ตรงนี้มีทางเลือกมากทั้ง passive และ active เลย

30%

เน้นกองทุนจีน อินเดีย เวียดนาม ที่เราเห็นการเติบโตในหลายแง่มุม ทั้งประชากร การบริโภค การลงทุน แต่การลงทุนในตลาดประเทศเหล่านี้มีความผันผวนค่อนข้างสูง อีกทั้งมีระดับการพัฒนาของตลาดที่ต่ำกว่า developed market ส่วนนี้เราคิดว่าใช้ กองทุน active เป็นหลัก เพื่อหาผลตอบแทนที่เหนือกว่ากองทุนดัชนีได้

10%

นำไปลงทุนในส่วนของ Thematic หรือ Commodity ที่เรามีความชอบ หรือเข้าใจมันได้ดี

สามารถลงทุนระยะ กลาง-ยาว หรือ ใช้เทคนิคช่วยก็ได้

หวังว่าทุกคนสามารถจัดพอร์ตหุ้นที่เน้นการเติบโตระยะยาว 5-10 ปี หรือ 20 ปีขึ้นไปได้

และอย่าลืม DCA เพื่อเฉลี่ยต้นทุนเป็นประจำนะ ลองทำสัก 24-36 งวดขึ้นไป

แล้วจะเห็นความมหัศจรรย์ของมัน

เด็กการเงิน DekFinance

ที่มาบทความ: https://www.facebook.com/DekFinance101/posts/pfbid02PhmpQukTrztKpdtziitYAMGhq6MWimRsWXvcYcPAGFV3vRHtFKjuT42xP7bQ4pEYl


คำเตือน

ผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน | ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต | กองทุนอาจลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมและประเทศที่ลงทุน จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย | ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน | สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด ในช่วงเวลาวันทำการตั้งแต่ 09:00-17:00 น. ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 026 5100 และทาง LINE “@FINNOMENAPORT” | สำหรับผู้ลงทุนในความดูแลของ Kept by krungsri ติดต่อทีม Kept help center ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 296 6299