คัดกองทุน Active Global Equity ใช้เป็นส่วนหลักของ Core Port

วันนี้ เราจะมาต่อจากครั้งที่แล้วที่แนะนำกองทุน Passive Global Equity ให้เป็นส่วนหนึ่งของ Core Port ไป ซึ่งข้อดีของ กองทุน Passive Global Equity คือเน้นหุ้นใหญ่ กระจายตัวดี มีความมั่งคง เหมาะกับการลงทุนระยะยาวผ่านรอบเศรษฐกิจขึ้นลงได้

อ่านเพิ่มเติม รู้จักกองทุน Passive Global Equity ใช้เป็นส่วนหลักของ Core Port

กองทุน Active Global Equity นั้นต่างจากแบบ Passive คือใช้ผู้จัดการกองทุนที่มีความเชี่ยวชาญมาบริหารกองทุนให้กับเรา ซึ่งแต่ละกองทุนมีวัตถุประสงค์และสไตล์การลงทุนที่แตกต่างกัน ที่เรา เด็กการเงิน คัดเลือกมาวันนี้ เห็นว่าเป็นกองทุน Active ที่มี tracking record ย้อนหลังดี ค่าธรรมเนียมไม่สูงเกินไป เหมาะกับการลงทุนระยะยาวเช่นกัน

Passive vs. Active ?

เนื่องจากกองทุนบริหารแบบ Active จึงมีค่าธรรมเนียมที่สูงกว่าแบบ Passive

แต่อย่างไรก็ตามเมื่อ track ไปดูผลงานย้อนหลังของกองทุน Active ที่ถูกคัดเข้ามาให้นักลงทุนไทยได้ลงทุน ค่อนข้างมี record ที่ดี

และผลงานย้อนหลังเช่น 5 หรือ 10 ปี ดีกว่าแบบ passive มาก

อีกทั้งมีสไตล์การลงทุนที่หลากหลาย ทั้งเน้นการเติบโต เน้นคุณค่า เน้น ESG เป็นต้น ดังนั้นนักลงทุนอาจจะต้องศึกษากองทุน Active อีกสักหน่อยว่าเค้าลงทุนในอะไร มีสไตล์แบบไหน แล้วคิดว่าในระยะยาวคุ้มค่าหรือไม่

คัดกองทุน Active Global Equity ใช้เป็นส่วนหลักของ Core Port

หมายเหตุ: เป็นกองทุนที่น่าสนใจตามความคิดเห็นของเด็กการเงิน ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน

*ผลงานในอดีตไม่ได้เป้นตัวยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต

เด็กการเงิน DekFinance

ที่มาบทความ: https://www.facebook.com/DekFinance101/photos/a.110145077669631/556182973065837/


คำเตือน

ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน | ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต | กองทุนอาจลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมและประเทศที่ลงทุน จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย | ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน | สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด ในช่วงเวลาวันทำการตั้งแต่ 09:00-17:00 น. ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 026 5100 และทาง LINE “@FINNOMENAPORT”

คู่มือเลือกกองทุน SSF RMF อย่างไรให้ประสบความสำเร็จ