รีวิวกองทุน SCBPGF: กองทุนหุ้นโลกเน้นคุณค่า ใช้หลักการ CROCI Economic P/E คัดหุ้นดี เข้าพอร์ตสู้ความผันผวน

แม้ว่าตลาดจะผันผวนอย่างไร กองทุนที่อยู่รอดได้มักจะเป็นเพชรที่แข็งแรง สามารถสร้างมูลค่าได้แม้ยามวิกฤต 

วันนี้เด็กการเงินขอพาทุกคนมารู้จักกับกองทุนหุ้นโลก SCBPGF ที่เด็กการเงินชอบชอบ และพาไปรู้จักหลักการพื้นฐานที่กองทุนใช้ในการสร้างพอร์ต อะไรคือเคล็ดลับที่กองทุนหุ้นเน้นคุณค่านี้ ยังทำผลงานได้ดีในช่วงตลาดขาลง พร้อมแล้วไปดูพร้อมกันเลย

กองทุน SCBPGF ลงทุนในกองทุนหลัก DWS Invest CROCI Sectors Plus ใน Share Class FCH (P) ไม่น้อยกว่า 80% โดยกองทุน SCBPGF จัดอยู่ในระดับความเสี่ยง 6

กองทุนหลักมีนโยบายลงทุนในหุ้นขนาดใหญ่ของกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยกระบวนการคัดเลือกหุ้นของ CROCI โดยจะคัดเลือก 3 กลุ่มอุตสาหกรรม ที่มีค่าเฉลี่ยของ CROCI Economic P/E ต่ำที่สุด จาก 9 กลุ่มอุตสาหกรรม ทำให้ได้พอร์ตหุ้นเน้นคุณค่าซึ่งเราไม่ค่อยเห้นกองทุนที่เน้นคุณค่าในตลาดบ้านเราสักเท่าไรนัก

รีวิวกองทุน SCBPGF: กองทุนหุ้นโลกเน้นคุณค่า ใช้หลักการ CROCI Economic P/E คัดหุ้นดี เข้าพอร์ตสู้ความผันผวน

รู้จัก CROCI Economic P/E

รีวิวกองทุน SCBPGF: กองทุนหุ้นโลกเน้นคุณค่า ใช้หลักการ CROCI Economic P/E คัดหุ้นดี เข้าพอร์ตสู้ความผันผวน

การลงทุนแบบเน้นคุณค่า หรือ Value Investing มีหลักการอยู่ว่า ซื้อหุ้นที่ราคาต่ำกว่า Fair Value ในทางปฏิบัติการเปรียบเทียบความถูกแพงของหุ้น สามารถดูได้จาก P/E ที่ใช้ข้อมูล Accounting หรือ Economics

โดย P/E ยิ่งน้อย ยิ่งแสดงให้เห็นถึงหุ้นที่มี “มูลค่า” ที่ถูก 

CROCI หรือ Cash Return On Capital Invested คือ กำไรที่เป็นเงินสดของกิจการ (EBITDA) ต่อ มูลค่าของกิจการ สามารถนำไปคิดเป็น Economic P/E หรือ ราคาต่อ Earning ที่เราจะต้องจ่ายออกไป (ยิ่งถูกยิ่งดี หรือจ่ายน้อยได้ของดีนั่นเอง)

CROCI ที่สูง ทำให้เห็นว่ากระแสเงินสดที่ทำได้สูง เมื่อเทียบเงินที่ลงทุนไปเมื่อเข้าซื้อหุ้นหรือกิจการ

เมื่อนำไปคิด Economic P/E จะได้ค่า Economic P/E ต่ำลง (ยิ่งต่ำคือมูลค่าหุ้นยิ่งถูก มีกระแสเงินสดดี)

ข้อดีของ CROCI Economics P/E ที่เหนือกว่า Accounting P/E:

  1. ตะกร้าหุ้น Economic P/E ต่ำ ให้ Profitability และเงินสดที่ได้จากการลงทุนสูงกว่า Accounting P/E
  2. ตะกร้าหุ้น Economic P/E มักจะมีความเสี่ยงทางการเงินที่ต่ำกว่า (lower leverage)
  3. แสดงถึง Real Value ของกิจการได้ดีกว่า Accounting P/E ที่อาจจะมีรายการทางบัญชีซับซ้อนรวมอยู่ด้วย

ความเห็นของเด็กการเงินต่อพอร์ตกองทุน SCBPGF

  • พอร์ตหุ้นมีแนวคิดที่ดี ผลงานย้อนหลังยอดเยี่ยม
  • ค่าธรรมเนียมอยู่ในระดับปานกลาง
  • จำนวนหุ้นทั้งหมด 30 ตัว มี Top 10 Holdings ไม่กระจุกตัว (<50% ของทั้งพอร์ต)
  • สัดส่วนที่แนะนำ 10-20% ของ Core Port ควบคู่กับสไตล์อื่นเช่น Growth
  • มีสัดส่วนการลงทุนที่ไม่เหมือนกับกองทุนหุ้นโลกโดยทั่วไป ใช้ในการกระจายความเสี่ยงได้
  • ระยะเวลาการลงทุนที่แนะนำ 5 ปี ขึ้นไป

สรุปได้ว่าหลักการ CROCI Economic P/E สามารถให้ผู้จัดการกองทุนสามารถคัดหุ้นเน้นคุณค่าเข้ามาใส่พอร์ตได้ ซึ่งหุ้นพวกนี้มีอัตราการทำกำไรที่สูง มีกระแสเงินสดดี และยังมูลค่าที่ถูกว่าค่าเฉลี่ยของตลาด ดังนั้นเมื่อภัยมา หุ้นพวกนี้แหละจึงอยู่รอดได้ และราคาของมันไม่ได้รับผลกระทบมากนัก เนื่องจากมีมูลค่าพื้นฐานที่ดี เห็นอย่างนี้แล้ว เราต้องจัดพอร์ตของเราให้มีสไตล์ value บ้างนะ

รีวิวกองทุน SCBPGF: กองทุนหุ้นโลกเน้นคุณค่า ใช้หลักการ CROCI Economic P/E คัดหุ้นดี เข้าพอร์ตสู้ความผันผวน รีวิวกองทุน SCBPGF: กองทุนหุ้นโลกเน้นคุณค่า ใช้หลักการ CROCI Economic P/E คัดหุ้นดี เข้าพอร์ตสู้ความผันผวน

ทั้งหมดเป็นการรีวิวโดยความชอบส่วนบุคคลและไม่ได้แนะนำการลงทุน

Reference:

เด็กการเงิน DekFinance

ที่มาบทความ: https://www.facebook.com/106594434691362/posts/405623198121816/


คำเตือน

ผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน | ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต | กองทุนลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสากรรมและประเทศที่ลงทุน จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย | ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน | สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด ในช่วงเวลาวันทำการตั้งแต่ 09:00-17:00 น. ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 026 5100 และทาง LINE “@FINNOMENAPORT”