[ประโยชน์ 2-in-1 ลดหย่อนภาษี และลงทุนต่างประเทศ]

อัพเดท 15 ต.ค. 2564

วันนี้ เด็กการเงิน ขอรวบรวมจักรวาลกองทุน SSF & RMF เฉพาะที่เป็นการลงทุนในต่างประเทศ สามารถเลือกชอปปิ้งกันสำหรับคนที่ยังไม่ได้ตัดสินใจ ได้ทั้งสิทธิประโยชน์ทางภาษี และจัดพอร์ตลงทุนต่างประเทศให้เงินได้เติบโตงอกเงยกัน

ไม่ต้องรอซื้อกองทุนลดหย่อนภาษีปลายปี ศึกษาและเลือกให้ถูกใจ 

ซื้อเฉลี่ยต้นทุนสบาย ๆ จนจบปี

เราจัดกลุ่มให้เลือกเปรียบเทียบดังนี้

 1. Global Equity กลุ่มหุ้นโลก
 2. Global Thematic กลุ่มธีมเมกะเทรนด์ จากหุ้นทั่วโลก
 3. USA Equity หุ้นอเมริกา
 4. Europe Equity หุ้นภูมิภาคยุโรป
 5. Japan Equity หุ้นญี่ปุ่น
 6. Emerging Market Equity หุ้นประเทศเกิดใหม่
 7. Asia Pacific Ex. Japan หุ้นภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค ยกเว้น ญี่ปุ่น
 8. ASEAN Equity กลุ่มหุ้นในอาเซียน
 9. China Equity หุ้นจีน มีตัวเลือกเยอะมากๆ
 10. India Equity หุ้นอินเดีย
 11. Vietnam Equity หุ้นเวียดนาม
 12. REIT and Infrastructure กองทุนรีทและโครงสร้างพื้นฐาน
 13. Healthcare กองทุนกลุ่มแพทย์และสุขภาพ
 14. Technology + Disruptive Technology กองทุนรวม บ. เทคยักษ์ใหญ่ และเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงโลก

จัดกลุ่มกองทุนลดหย่อนภาษี SSF&RMF

จัดกลุ่มกองทุนลดหย่อนภาษี SSF&RMF

อนึ่ง อันนี้เป็นการจัดกลุ่มโดยเด็กการเงินเท่านั้น สามารถนำไปเปรียบเทียบระหว่างกองในได้อีกหลายมิติ กองทุนหลัก กลุ่มอุตสาหกรรมที่เน้นหนัก เป็นต้น

หากตกกองไหนไป แจ้งเราด้วยนะ จริง ๆ มีกองทุนผสม (Multi-Asset) ด้วย ไว้เรารวบรวมให้ครั้งหน้า !!

เด็กการเงิน DekFinance

ที่มาบทความ: https://www.facebook.com/DekFinance101/posts/274888421195295


คำเตือน

ผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนในกองทุนรวมก่อนตัดสินใจลงทุน | ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต | กองทุนอาจลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมและประเทศที่ลงทุน จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย | ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน | สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด ในช่วงเวลาวันทำการตั้งแต่ 09:00-17:00 น. ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 026 5100 และทาง LINE “@FINNOMENAPORT”

คู่มือเลือกกองทุน SSF RMF อย่างไรให้ประสบความสำเร็จ