วันนี้ เด็กการเงิน ขอหยิบบทความของ Vanguard ที่ชื่อว่า Vanguard’s Principles for Investing Success มาแปลและสรุปใจความสำคัญ ให้ทุกคนได้คิดตามกันว่า บริษัทจัดการกองทุนระดับโลกว่าเขาแนะนำการลงทุนอย่างไร ขอบอกเลยว่าเรียบง่ายและไม่ซับซ้อนเลยสักนิด!

มาดูกันว่า 4 องค์ประกอบที่ทำให้การลงทุนประสบความสำเร็จและมีความสุขนั้นคืออะไรบ้าง (ชื่อบทความมีแค่ความสำเร็จหรือ success แต่แอดใส่เพิ่มเองว่า มีความสุขด้วย)

บทความนี้แนะนำสำหรับสายจัดพอร์ต โดยเฉพาะสาย Passive ที่ชอบการลงทุนแบบ low-cost but high efficiency นะ

ลงทุนอย่างไรให้ประสบความสำเร็จและมีความสุข ฉบับ Vanguard

4 องค์ประกอบที่ทำให้การลงทุนประสบความสำเร็จและมีความสุข มีดังนี้

  1. Goals ตั้งเป้าหมายในการลงทุน ที่ชัดเจนและเหมาะสม
  2. Balance มีการทำ Asset Allocationเพื่อการกระจายความเสี่ยง
  3. Cost เน้นต้นทุนต่ำค่าธรรมเนียมเหมาะสม
  4. Discipline มีทัศนคติที่ดี มีวินัยในการลงทุนระยะยาว

ลงทุนอย่างไรให้ประสบความสำเร็จและมีความสุข ฉบับ Vanguard

ลงทุนอย่างไรให้ประสบความสำเร็จและมีความสุข ฉบับ Vanguard ลงทุนอย่างไรให้ประสบความสำเร็จและมีความสุข ฉบับ Vanguard

ลงทุนอย่างไรให้ประสบความสำเร็จและมีความสุข ฉบับ Vanguard ลงทุนอย่างไรให้ประสบความสำเร็จและมีความสุข ฉบับ Vanguard

ลงทุนอย่างไรให้ประสบความสำเร็จและมีความสุข ฉบับ Vanguard

แล้วจะเชื่อแบบแอดว่าแท้จริงแล้วจะลงทุนให้ประสบความสำเร็จและมีความสุข

….นี่ไม่ยากเลยนะ !!

แล้วเพื่อนๆล่ะ เห็นด้วยกับแอดและ Vanguard ไหม?

เด็กการเงิน DekFinance

ที่มาบทความ: https://www.facebook.com/DekFinance101/posts/pfbid02h4HjTDUnQGch3xrApwbwb84n9cCHqnVTDGWirYH3FGpjZd2gnXk1PQNCNXKmhTQVl

iran-israel-war