จัดกลุ่มกองทุนเทคโนโลยี มีเยอะแค่ไหนก็ไม่งง

จัดกลุ่มกองทุนเทคโนโลยี มีเยอะแค่ไหนก็ไม่งง

ที่มา: เพจเด็กการเงิน DekFinance
ข้อมูล ณ วันที่ 5 เมษายน 2021

[จัดประเภทของกองเทคฯ แยกลงทุนตามความชอบได้เลย]

การลงทุนในกองทุนเทคฯ นอกจากน่าสนใจแล้ว ยังมีออกมาเยอะมากจนเลือกลงทุนไม่ทันเลย วันนี้เด็กการเงินขออาสาจัดประเภทของกองทุนเทคฯ ให้ออกมาเป็นหมวดหมู่ เก็บไว้เป็น catalog เปรียบเทียบได้สบายใจ

กลุ่มเทคโนโลยีต่าง ๆ ถูกจัดออกมาได้ดังนี้:

1. Robotics and Automation

กลุ่มที่ลงทุนในอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ A.I. และระบบอัตโนมัติ

มีกองทุนของ ARK หนึ่งกองคือ ARKQ

ตัวอย่างกองทุนในกลุ่มนี้

2. Green Energy

กลุ่มที่ลงทุนในเทคโนโลยีพลังงานสะอาดและแบตเตอรี่

และกลุ่มที่มีการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมดี (Climate Change Thematic)

ตัวอย่างกองทุนในกลุ่มนี้

3. Health and Genomic Technology

กลุ่มที่ลงทุนในกลุ่มเทคโนโลยีสุขภาพและยีนส์

*ระวังสับสนกับกลุ่ม Heathcare ที่เป็นอุตสาหกรรมพื้นฐาน พวกยา และอุปกรณ์จำเป็นทางการแพทย์ แต่ Heath Tech ใช้นวัตกรรมและดิจิตอลช่วยในการติดตามข้อมูล ไบโอเทค หรือให้การรักษาผู้ป่วยทางไกล เป็นต้น

มีกองทุนของ ARK หนึ่งกองคือ ARKG

ตัวอย่างกองทุนในกลุ่มนี้

4. Next Generation Internet and Cloud Computing

กลุ่มที่ลงทุนในนวัตกรรมอินเตอร์เน็ตยุคใหม่ ดิจิตัลแพลตฟอร์ม และ cloud

กลุ่มนี้ค่อนข้างหลากหลายและเกี่ยวกับชีวิตประจำวันของเรา เช่น Cloud, E-Commerce, E-Sport, และ E-Education เรียนนออนไลน์ เป็นต้น

มีกองทุนของ ARK หนึ่งกองคือ ARKW

ตัวอย่างกองทุนในกลุ่มนี้

5. FinTech

กลุ่มที่ลงทุนในเทคโนโลยีการเงิน เทคโนโลยีไร้ตัวกลางในการแลกเปลี่ยน

มีกองทุนหลักเป็น ARKF ทั้งหมด 2 กอง

ตัวอย่างกองทุนในกลุ่มนี้

6. Innovation and Disruption Technology Mixed

กลุ่มที่รวมหุ้นที่มีเทคโนโลยี สร้างนวัตกรรม และได้ประโยชน์จากเทคโนโลยี

กลุ่มรวมธีมเทคฯ เข้าด้วยกัน ทำให้ไม่ต้องลุ้นว่าเทคฯ ด้านไหนจะดี ให้ความเชื่อใจผู้จัดการกองทุนในการเลือกหุ้นที่มีแนวโน้มเติบโตดี มีอยู่เกือบ 20 กองทุนด้วยกัน เปรียบเทียบกันสนุกเลย

มีกองทุนหลักเป็น Nikko AM ARK Disruptive Innovation Fund 1 กอง

ตัวอย่างกองทุนในกลุ่มนี้

7. Graphical Focus

รวมหุ้นบริษัทเทคโนโลยีในภูมิภาคหรือประเทศนั้น ๆ

มี North America ที่เป็นกองทุน passive ในดัชนี NASDAQ Composite คือ K-USXNDQ และ BCAP-USND100 ส่วน KKP-TECH เน้นเทคโนโลยีในโซนอเมริกาเหนือ ไม่จำกัดแค่ USA

นอกจากนั้น ยังมีกองทุนรวมเทคโนโลยีโฟกัสภูมิภาค เอเชีย และ จีน ให้เลือกเปรียบเทียบและชอปปิ้งอีกด้วย

ตัวอย่างกองทุนในกลุ่มนี้

อนึ่ง การแยกนี้เกิดจากอ่าน Factsheet และรวบรวมไว้เป็นหมวดหมู่ตามฉบับเด็กการเงินเท่านั้น ถ้าแอดลืมกองไหนไป หรือมีอะไรผิด แจ้งได้เลย

Have Fun !!!

ล่าสุด เราเพิ่มกอง Climate Change Play เข้าไป แม้ไม่ใช่เทคฯ จ๋า แต่ไว้ใช้เปรียบเทียบได้

เด็กการเงิน DekFinance

ที่มาบทความ: https://www.facebook.com/DekFinance101/posts/153824906634981

คำเตือน

ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลของกองทุนรวมโดยเฉพาะอย่างยิ่งนโยบายการลงทุน ความเสี่ยง และผลการดำเนินงานของกองทุนรวม โดยสามารถขอข้อมูลจากผู้ขายหน่วยลงทุนก่อนการตัดสินใจลงทุน | ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต | กองทุนเหล่านี้ลงทุนกระจุกตัวในอุตสาหกรรมเทคโนโลยี จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย | ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน | สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด ในช่วงเวลาวันทำการตั้งแต่ 09:00-17:00 น. ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 026 5100 และทาง LINE “@FINNOMENAPORT”

10 ข้อผิดพลาดการลงทุนกองทุนรวม