Top Picks: รวมกองทุนปันผลที่น่าสนใจ ตลาดและธีมแข็งแกร่ง เน้นสร้างกระแสเงินสด

วันนี้เด็กการเงินจะพาทุกคนไปรู้จักกับกองทุนปันผลที่อยู่ในตลาดหุ้นหรือธีมที่แข็งแกร่ง สามารถลงทุนและสร้างกระแสเงินสดได้ โดยการเลือกลงทุนรายตัวหรือจัดเป็นพอร์ตให้กระจายตัวดี เช่น ประเทศหรือธีมละไม่เกิน 15-20%

Top Picks: รวมกองทุนปันผลที่น่าสนใจ ตลาดและธีมแข็งแกร่ง เน้นสร้างกระแสเงินสด

คลิกที่ชื่อกองทุนเพื่อดูข้อมูลกองทุนเพิ่มเติม: SCBS&P500, K-EUSAGE, KFGBRAND-D, T-PREMIUM BRAND, KWI HCARE-D, KFHHCARE-D, KKP GHC, ONE-STOXXASEAN, ONE-SETHD, KKP DIVIDEND, K-GINFRA-A(D), B-IR-FOF

หมายเหตุ: เป็นกองทุนที่น่าสนใจตามความคิดเห็นของเด็กการเงิน ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน

คำถามยอดฮิต

1. หุ้นปันผล vs. กองทุนปันผล เหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร?

ปกติแล้วหุ้นจะมีอัตราเงินปันผล หรือ Dividend Yield บอก ซึ่งก็คำนวณมาจาก เงินปันผลต่อหุ้น/ราคา แต่ในส่วนของกองทุนปันผลนั้นจะบอกแค่ว่า กองทุนปันผลคิดเป็นกี่บาทต่อหน่วยในแต่ละครั้ง ดังนั้นนักลงทุนจะไม่ทราบว่า Dividend Yield เป็นเท่าไร
วิธีการคาดการ Dividend Yield คือการนำปันผลรวมย้อนหลัง (เช่น 3-5 ปี) มาหารด้วย NAV ล่าสุด (อย่างไรก็ตามผลงานในอดีตไม่ได้ยืนยันผลตอบแทนในอนาคตได้)

2. กองทุนปันผลเหมาะกับใคร? ควรเลือกกองทุนปันผลอย่างไร? และมีข้อควรระวังอย่างไร?

กองทุนปันผลเหมาะกับนักลงทุนที่ต้องการ Cash flow ไว้ใช้ในชีวิตประจำวัน หรือถ้าหากในสภาวะตลาดขาลง การได้รับปันผลมาเก็บไว้ก่อน ก็จะช่วยให้มูลค่าเงินรวมของเราขาดทุนน้อยลงนั่นเอง
ถ้าวัตถุประสงค์ของเราคือต้องการ Cash flow อย่างต่อเนื่องแล้ว เราก็ต้องพิจารณาเลือกกองทุนปันผลที่มี Dividend Yield สูง มีการจ่ายปันผลสม่ำเสมอ

ทั้งนี้การที่กองทุนจ่ายปันผลออกมามากก็ไม่ใช่เรื่องดีเสมอไป เพราะเงินปันผลนั้นถูกจ่ายออกมาจากกำไรที่กองทุนทำได้ เสมือนกำไรที่จ่ายออกมาจากหุ้น ถ้าหากบริษัทใดจ่ายปันผลมาก ก็จะมีเงินที่นำกลับไปลงทุนเพื่อขยายกิจการน้อยลง เช่นเดียวกันกับกองทุน ถ้ากองทุนจ่ายปันผลออกมามาก เงินที่เหลือในกองทุนก็จะน้อยลง และส่งผลให้มีโอกาสที่เงินจะทบต้นในกองทุนน้อยลงนั่นเอง

นอกจากนี้ต้องไม่ลืมว่าปันผลที่เราได้ออกมานั้นต้องเสียภาษี 10% ด้วย และเงินปันผลที่เอาออกมานั้นเป็นส่วนที่จะไม่ได้ทำให้เงินต้นเรางอกเงยเพิ่มจากกฎการทบต้นอย่างที่กล่าวไปแล้ว แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ถ้าพิจารณาถึงวัตถุประสงค์ของการเลือกกองทุนปันผลแล้วว่าเราต้องการอะไร ก็จะเข้าใจว่าต้องได้อย่างเสียอย่าง

เมื่อเข้าใจวัตถุประสงค์เป็นอย่างดีแล้ว การเลือกสร้างกระแสเงินสดจากกองทุนเป็นทางเลือกที่น่าสนใจ

เด็กการเงิน DekFinance

ที่มาบทความ: https://www.facebook.com/DekFinance101/photos/a.110145077669631/541293424554792/


คำเตือน

ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน | ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต | กองทุนอาจลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมและประเทศที่ลงทุน จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย | ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน | สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด ในช่วงเวลาวันทำการตั้งแต่ 09:00-17:00 น. ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 026 5100 และทาง LINE “@FINNOMENAPORT”

10000 FINT