559000003203201

HOT NEWS DIGEST – ตัวเลขส่งออกของไทยในเดือน ก.พ. พลิกกลับเป็นบวกเป็นครั้งแรกในรอบกว่า 1 ปี

  • การส่งออกของไทยเดือน ก.พ. โตถึง 10.2% เมื่อรวมกับการเติบโตของเดือน ม.ค. ที่ติดลบ 8.9% ทำให้ยอดรวมการส่งออกปีนี้โต 0.67%
  • อย่างไรก็ตามยอดการส่งออกที่โตกว่า 10% นั้นรวมปัจจัยพิเศษที่เกิดระหว่างเดือน ก.พ. ด้วยดังนั้นหากหักรายการพิเศษออก ส่งออกเดือน ก.พ.จะโตเพียง 2.4%
  • เรามองว่าการส่งออกในเดือนถัดๆไปน่าจะยังคงอ่อนแอ เนื่องจากปัจจัยพิเศษแผ่วลงและสินค้าที่อ้างอิงกับราคาน้ำมันเช่น เคมีภัณฑ์, เม็ดพลาสติก อยู่ในระดับต่ำกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน

FINNOMENA รายงาน


การส่งออกของไทยเดือนก.พ.59 พลิกกลับมาเป็นบวกในรอบ 13 เดือน

แหล่งข่าว : ฐานเศรษฐกิจ 25 มีนาคม 2559

สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า  กระทรวงพาณิชย์ รายงานภาวะการค้าระหว่างประเทศของไทยประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2559 ว่า  การส่งออกของไทยเดือนกุมภาพันธ์ 2559 พลิกกลับมาเป็นบวกในรอบ 13 เดือนจากการขยายตัวของการส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับ รวมทั้งการส่งออกสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรที่มีแนวโน้มการส่งออกดีขึ้นโดยเฉพาะในด้านปริมาณที่หลายสินค้ากลับมาขยายตัว อย่างไรก็ดียังคงต้องเฝ้าจับตามองสถานการณ์การค้าโลกที่ยังคงผันผวนอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกที่ยังลดลงอย่างต่อเนื่อง และราคาสินค้าเกษตรที่ยังไม่ฟื้นตัว อย่างไรก็ดีการส่งออกของไทยมีสถานการณ์ที่ดีกว่าประเทศอื่นๆ มาก อีกทั้งข้อมูลการนำเข้าของประเทศคู่ค้าสำคัญของไทยแสดงว่าไทยยังคงรักษาส่วนแบ่งตลาด (Market Share) ในตลาดและสินค้าส่งออกสำคัญไว้ได้ สะท้อนให้เห็นว่าความสามารถทางการแข่งขันของไทยไม่ได้ลดลงตามมูลค่าส่งออก นอกจากนี้รายได้จากการส่งออกของไทยในภาคบริการยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะภาคการท่องเที่ยว ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจการค้าบริการในประเทศเติบโตตามไปด้วย  ได้แก่ โรงแรมร้านอาหาร ขนส่งโทรคมนาคม ค้าปลีกค้าส่ง และตัวกลางทางการเงิน เป็นต้น

มูลค่าการค้าระหว่างประเทศในรูปของเงินบาท การส่งออกเดือนกุมภาพันธ์ 2559 มีมูลค่า 683,842 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 22.52 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันปีก่อน (YoY) และระยะ 2 เดือน (ม.ค. – ก.พ. 59) มีมูลค่า 1,247,265 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 11.23 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน (YoY)  ในขณะที่การนำเข้าเดือนกุมภาพันธ์ 2559 มีมูลค่า 510,323 ล้านบาท หดตัวร้อยละ -7.56 (YoY) และระยะ 2 เดือน (ม.ค. – ก.พ. 59) มีมูลค่า 1,071,706 ล้านบาท หดตัวร้อยละ -5.61 (YoY) ส่งผลให้ดุลการค้าระหว่างประเทศเดือนกุมภาพันธ์ 2559 เกินดุล 173,519 ล้านบาท และระยะ 2 เดือน (ม.ค. – ก.พ. 59) เกินดุล 175,559 ล้านบาท

 

FINNOMENA Hot News Digest 

คือการนำข่าวเรื่องการเงินการลงทุนที่สำคัญ ๆ ในแต่ละวัน มาทำการย่อย (digest)ให้เข้าใจง่าย ๆ รวมถึงอธิบายถึงผลที่อาจจะเกิดขึ้นจากเรื่องดังกล่าว โดยทีมงาน FINNOMENA เพื่อให้นักลงทุนได้เสริมความเข้าใจในข่าวสารต่าง ๆ ได้ดีขึ้น และเรียนรู้ที่จะวิเคราะห์เรื่องราวต่าง ๆ ได้ด้วยตัวเอง