เปิดชื่อ 12 บริษัทขาย “หุ้นกู้” เดือน มี.ค. รวมกว่า 25,000 ล้านบาท จ่ายดอกเบี้ยสูงสุด 6.25% !!

สำนักข่าวอีฟแนนซ์ไทย สำรวจข้อมูลจากสำนักงานก..พบว่าล่าสุดมีบริษัทจดทะเบียน (บจ.) จำนวน 12 แห่ง ยื่นขออนุญาตเสนอขายหุ้นกู้ในช่วงเดือน มี..2567 มูลค่ารวมกันกว่า 2.5 หมื่นล้านบาท

12 บจ. ดังกล่าว ส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์เสนอขายหุ้นกู้ เพื่อนำเงินชำระคืนหุ้นกู้ที่จะครบกำหนด และใช้เป็นทุนหมุนเวียน จำนวน 5 บริษัท รองลงมาคือใช้คืนหุ้นกู้เดิมที่จะครบกำหนด และใช้เป็นเงินลงทุน จำนวน 3 บริษัท

ในเดือน มี.. นี้ ส่วนมากบริษัทที่เสนอขายหุ้นกู้ เป็นหุ้นในดัชนี SET100 จำนวน 8 บริษัท ขณะที่บริษัทนอกดัชนี SET100 มีเพียง 4 บริษัท เท่านั้น โดยกลุ่มธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และเงินทุนและหลักทรัพย์ ติดโผสูงสุด จำนวน 3 บริษัท เท่ากัน รองลงมาคือกลุ่มพลังงานและสาธารณูปโภค ที่ติดโผ จำนวน 2 บริษัท

ที่มา: https://www.efinancethai.com/HotStocks/HotStockMain.aspx?id=NXNzSzJaa1ZLS1k9

ข่าวดีสำหรับนักลงทุนสายหุ้นกู้ เพราะสามารถจองซื้อหุ้นกู้ผ่านกลุ่ม FINNOMENA ได้แล้ววันนี้! โดยเปิดให้ทำการจองซื้อหุ้นกู้ของ 2 บริษัท ได้แก่ TTCL และ MTC

บมจ. ทีทีซีแอล (TTCL)

บมจ. ทีทีซีแอล (TTCL) ผู้ให้บริการด้านการออกแบบวิศวกรรม การจัดหาเครื่องจักรและอุปกรณ์ และการก่อสร้างโรงงานแบบครบวงจร เสนอขายหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน ครั้งที่ 1/2567 จำนวน 2 ชุด ให้แก่นักลงทุนรายใหญ่และนักลงทุนสถาบัน ระหว่างวันที่ 15-19 มีนาคม 2567 นี้ โดยหุ้นกู้ที่เสนอขายในครั้งนี้ประกอบด้วย

  1. หุ้นกู้ชุดที่ 1 (TTCL263A) – อายุ 2 ปี อัตราดอกเบี้ย 5.50-5.65% ต่อปี
  2. หุ้นกู้ชุดที่ 2 (TTCL269A) – อายุ 2 ปี 6 เดือน อัตราดอกเบี้ย 5.80-5.85% ต่อปี

 

หุ้นกู้ทั้ง 2 ชุด จ่ายดอกเบี้ยทุก ๆ 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2569 โดยมีอันดับความน่าเชื่อถือของบริษัทฯ และหุ้นกู้อยู่ในระดับ Investment Grade ที่ ระดับ “BBB-“ โดยมีแนวโน้มอันดับเครดิต “Stable” จัดอันดับโดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2566

วัตถุประสงค์ในการออกหุ้นกู้ครั้งนี้ บริษัทฯ จะนำเงินที่ได้ไปชำระคืนหุ้นกู้ชุด TTCL249A รวมถึงใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท

กลุ่ม FINNOMENA เลือก TTCL เป็น Top Pick หุ้นกู้เด่นประจำเดือนมีนาคม 2567 เนื่องจากจ่ายอัตราดอกเบี้ยสูงถึง 5.85% เหมือน Non-Investment Grade แต่บริษัทถูกจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับ Investment Grade นอกจากนี้ยังเห็นแนวโน้มอัตราหนี้สินต่อทุนของ TTCL ที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง

บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล (MTC)

บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) (“MTC”) เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ชุดใหม่จำนวน 3 รุ่น โดยเป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป (Public Offering: PO) ระหว่างวันที่ 5-7 มีนาคม 2567 นี้ โดยหุ้นกู้ที่เสนอขายในครั้งนี้ประกอบด้วย

  1. หุ้นกู้ชุดที่ 1 (MTC263B) – อายุ 2 ปี 8 วัน อัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.30% ต่อปี
  2. หุ้นกู้ชุดที่ 2 (MTC273B) – อายุ 3 ปี 7 วัน อัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.80% ต่อปี
  3. หุ้นกู้ชุดที่ 3 (MTC283A) – อายุ 4 ปี 5 วัน อัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.95% ต่อปี

 

หุ้นกู้ทั้ง 3 ชุด จ่ายดอกเบี้ยทุก ๆ 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ และคาดว่าจะเสนอขายระหว่างวันที่ 5 – 7 มีนาคม 2567 นี้ อันดับความน่าเชื่อถือของบริษัทฯ และหุ้นกู้อยู่ในระดับ Investment Grade ที่ “BBB+” แนวโน้มอันดับเครดิตคงที่จากทริสเรทติ้ง เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2567

วัตถุประสงค์ในการออกหุ้นกู้ครั้งนี้ บริษัทฯ จะนำเงินที่ได้ไปชำระคืนหนี้จากการออกหุ้นกู้ และ/หรือ ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อขยายกิจการของบริษัทฯ ที่ยังขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทฯ ตั้งเป้าสินเชื่อปีนี้โตที่ 20% และ เชื่อมั่นว่าจะสามารถทำได้ตามแผนที่วางไว้

สำหรับผู้ที่สนใจลงทุนหุ้นกู้ออกใหม่ของ TTCL และ MTC ทั้ง 5 ชุด สามารถกรอกแบบฟอร์มแสดงความจำนงจองซื้อหุ้นกู้ โดยการคลิกที่ลิงก์ด้านล่าง หลังจากกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ทีมงานจะติดต่อกลับเพื่อประสานงานจองซื้อหุ้นกู้กับบริษัทหลักทรัพย์ภายใน 1-2 วันทำการ

📌 https://form.jotform.com/240498430134453


คำเตือน

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน