เซี่ยงไฮ้ หุ้น ดัชนี

ล่าสุด จีนแสดงท่าทีจริงจังต่อการกระตุ้นเศรษฐกิจต่อเนื่อง โดย หลี่ เฉียง นายกรัฐมนตรีจีน แถลงต่อ ครม. ว่า ต้องออกนโยบายที่รุนแรงและเป็นรูปธรรม เพื่อกระตุ้นความมั่นใจในเศรษฐกิจของประเทศมากขึ้น

ที่ผ่านมาจีนออกมาตรการกระตุ้นไปแล้วหลายครั้งนับแต่ต้นปี ไม่ว่าจะเป็นการตั้งกองทุนพยุงหุ้นและเสริมสภาพคล่องด้วยการลด RRR โดยล่าสุด PBoC ได้ปรับลด LPR หรืออัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้าชั้นดี ประเภท 5 ปี เพิ่มเติม จาก 4.20% สู่ระดับ 3.95% 

FINNOMENA FUNDS มองว่า จากที่นักวิเคราะห์คาดการณ์กำไรของตลาดหุ้นจีนจะเติบโตประมาณ 15 – 20% ในปีนี้และปีหน้า ทำให้ระดับ P/E อยู่ที่ระดับ 7 เท่า ถือว่าถูกมากเมื่อเทียบกับอัตราการเติบโต จึงแนะนำทยอยสะสมกองทุน MEGA10CHINA-A ภายใต้กรอบ FundTalk Call

นโยบายการลงทุนของ MEGA10CHINA-A 

  • ลงทุนใน 10 บริษัทที่ทรงอิทธิพลของจีน ในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง
  • ลงทุนในบริษัทที่มีมูลค่าตลาดขนาดใหญ่ มีสภาพคล่องสูง 
  • เลี่ยงบริษัทที่รัฐบาลจีนเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ เพราะมองเป็นอีกหนึ่งความเสี่ยง
  • เน้นความเป็นผู้นำในด้านตราสินค้า (Brand Value) ในกลุ่ม TOP/BEST CHINESE BRANDS จากการจัดอันดับโดยบริษัทที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับในเรื่องของการจัดอันดับดังกล่าว

รีวิวกองทุน MEGA10CHINA

ภาพ: การลงทุนของกองทุน MEGA10CHINA-A Source: TALISAM as of 26/01/2024

อ้างอิง


คำเตือน

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน | ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต | ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน | กองทุนรวมนี้ลงทุนกระจุกตัวในผู้ออกตราสารหรือประเทศใดประเทศหนึ่ง จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของ พอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย | คำแนะนำการลงทุนนี้เป็นไปตามกรอบการพิจารณาของ FINNOMENA FUNDS ซึ่งมีเป้าหมายในการสร้างโอกาสรับผลตอบแทนในกรอบระยะเวลาตามวัตถุประสงค์การลงทุนที่แตกต่างกันตามคำแนะนำ | บริษัทมิได้การันตีถึงผลตอบแทนที่จะได้จากคำแนะนำการลงทุนดังกล่าว มีความเสี่ยงที่ผลตอบแทนอาจไม่เป็นไปตามคาดหวัง หรือมีผลขาดทุนได้ | สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด ในช่วงเวลาวันทำการตั้งแต่ 09:00-17:00 น. ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 026 5100 และทาง LINE “@FINNOMENAPORT