กองทุนหุ้นจีน

ตั้งแต่เข้าเดือนกุมภาพันธ์ 2024 กองทุนหุ้นจีนทั่วไทย ล้วนกลับตัวสู่แดนบวกแล้ว หลังจากที่ตลาดหุ้นจีนวิ่งในแดนลบมานานกว่า 3 ปี ทว่าล่าสุดเหมือนว่าโมเมนตัมจะเริ่มดูดีขึ้นแล้ว

หากนับตั้งแต่ต้นเดือนกุมภาพันธ์ ดัชนี Hang Seng +8.12% ส่วน CSI 300 +8.43%

ปัจจัยบวกมาจากท่าทีที่ชัดเจนขึ้นของรัฐบาลจีนต่อการกระตุ้นเศรษฐกิจ และหันมาสนับสนุนตลาดหุ้นมากขึ้น ผ่านมาตรการส่งเสริมที่ออกมาอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งเดือน

คำถามคือแล้วถ้าอยากเติบโตตามหุ้นจีนในเวลานี้ ควรเลือกกองทุนไหนดี? ซึ่งปัจจุบัน FINNOMENA มีคำแนะนำหุ้นจีน 3 กองทุน ได้แก่

  1. K-CHINA-A(A) กองทุนหุ้นจีน All-China
  2. ABCA-A กองทุนหุ้นจีน A-Share
  3. MEGA10CHINA-A กองทุนหุ้นจีน H-Share

คำแนะนำลงทุนกองทุนหุ้นจีน

โดยคำแนะนำ MEVT Call ที่เน้นเป้าหมายระยะยาว แนะนำไปที่กองทุน K-CHINA-A(A) และ ABCA-A ด้วยมุมมองที่ว่าหุ้นจีนยังน่าสะสมสำหรับคนที่มีสัดส่วนไม่เยอะ โดยไม่เกิน 15% ของพอร์ต หรือเป็นโอกาสดีที่จะเข้าถัวเฉลี่ย เพราะ Valuation ลดลงมาใกล้จุด -1.0 S.D. เมื่อเทียบกับหุ้นโลกยังมีความน่าสนใจ อีกทั้งการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในระยะยาวยังมี Upside ที่น่าสนใจ

ขณะที่คำแนะนำ FundTalk Call ที่มองหาโอกาสการลงทุนสไตล์ The Contrarian ในสินทรัพย์ที่ดี ราคาถูก ตอนที่คนไม่เหลียวแล แนะนำกองทุน MEGA10CHINA-A เนื่องจากเห็นสัญญาณฟื้นจากการกระตุ้นชุดใหญ่ของรัฐบาล และชื่นชอบในคาแรกเตอร์ของหุ้น 10 ตัวใหญ่ที่มีความแข็งแกร่ง


คำเตือน

ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน | ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต | ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน | กองทุนรวมนี้ลงทุนกระจุกตัวในผู้ออกตราสารหรือประเทศใดประเทศหนึ่ง จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของ พอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย | คำแนะนำการลงทุนนี้เป็นไปตามกรอบการพิจารณาของ FINNOMENA FUNDS ซึ่งมีเป้าหมายในการสร้างโอกาสรับผลตอบแทนในระยะเวลาตามแต่ละประเภทของพอร์ตเท่านั้น บริษัทมิได้การันตีถึงผลตอบแทนที่จะได้จากคำแนะนำการลงทุนดังกล่าว มีความเสี่ยงที่ผลตอบแทนอาจไม่เป็นไปตามคาดหวัง หรือมีผลขาดทุนได้ | สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด ในช่วงเวลาวันทำการตั้งแต่ 09:00-17:00 น. ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 026 5100 และทาง LINE @FINNOMENAPORT | สำหรับผู้ลงทุนในความดูแลของ Kept by krungsri ติดต่อทีม Kept help center ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 296 6299