ล่าสุด Bloomberg รายงานว่า กรรมการธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) 4 ท่านลงความเห็นว่า ยังไม่มีความจำเป็นเร่งด่วนให้ลดดอกเบี้ยลง โดยจะจับตาสัญญาณเงินเฟ้อให้ลดลงจริง ๆ ก่อน

แม้เรื่องนี้จะกระทบต่อหุ้นสหรัฐฯ แต่สินทรัพย์ที่ได้ประโยชน์คือ ตราสารหนี้

ตราสารหนี้ มีธรรมชาติคือ เมื่อดอกเบี้ยสูงขึ้น อัตราผลตอบแทน (yield) จะสูงขึ้น ส่วนราคาจะปรับลง เพราะคนจะสนใจพันธบัตรออกใหม่ที่มี yield สูงกว่า

ตอนนี้ ที่อัตราดอกเบี้ยสหรัฐฯ สูงในรอบ 2 ทศวรรษ จึงเป็นโอกาสในการเก็บพันธบัตรซึ่งให้อัตราผลตอบแทนสูง แต่มีราคาต่ำ

และด้วยข่าวที่ว่า Fed ยีนยันคงดอกเบี้ยอยู่ที่ 5.25% – 5.50% แม้เงินเฟ้อเริ่มคลายตัว จึงถือว่าเป็นโอกาส “เก็บของ” รอบท้าย ๆ ก่อนวงจรดอกเบี้ยจะเข้าสู่ขาลง ตามเงินเฟ้อที่ลดลงต่อเนื่องตั้งแต่ปลายปีก่อน

FINNOMENA FUNDS จึงแนะนำลงทุนใน KFSINCFX-A กองทุนตราสารหนี้ทั่วโลก เพื่อรับผลตอบแทนทั้งจาก Yield และ Capital Gain จากเงินเฟ้อสหรัฐฯ ที่มีแนวโน้มปรับลดในปี 2024 

แนะนำกองทุนตราสารหนี้โลก KFSINCFX-A

KFSINCFX-A กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลสมาร์ทอินคัมเอฟเอ็กซ์ ชนิดสะสมมูลค่า คือ กองทุนตราสารหนี้โลก (Global Bond) ที่มีนโยบาย คือ

  • ลงทุนในกองทุนหลัก PIMCO GIS Income Fund
  • บริหารโดย PIMCO ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการลงทุนตราสารหนี้โดยเฉพาะ
  • มีการปรับพอร์ตอย่าง Dynamic ตามสภาวะตลาดและ Yield ที่ผันผวน
  • ไม่ป้องกันความเสี่ยงค่าเงิน มีโอกาสได้รับผลตอบแทนแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยยิ่งขึ้น และมีโอกาสได้รับกำไรส่วนเพิ่มจาก USD/THB อีกด้วย

 

ศึกษาข้อมูลกองทุนเพิ่มเติมที่ https://finno.me/ft-call-kfsincfx-a 

อ้างอิง


คำเตือน

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน | ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต | ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน | กองทุนรวมนี้ลงทุนกระจุกตัวในผู้ออกตราสารหรือประเทศใดประเทศหนึ่ง จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของ พอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย | คำแนะนำการลงทุนนี้เป็นไปตามกรอบการพิจารณาของ FINNOMENA FUNDS ซึ่งมีเป้าหมายในการสร้างโอกาสรับผลตอบแทนในกรอบระยะเวลาตามวัตถุประสงค์การลงทุนที่แตกต่างกันตามคำแนะนำ | บริษัทมิได้การันตีถึงผลตอบแทนที่จะได้จากคำแนะนำการลงทุนดังกล่าว มีความเสี่ยงที่ผลตอบแทนอาจไม่เป็นไปตามคาดหวัง หรือมีผลขาดทุนได้ |สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด ในช่วงเวลาวันทำการตั้งแต่ 09:00-17:00 น. ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 026 5100 และทาง LINE “@FINNOMENAPORT”

คู่มือเลือกกองทุน SSF RMF อย่างไรให้ประสบความสำเร็จ