กองทุน Health Care

ดัชนีหุ้น Health Care พักฐานมานานกว่า 2 ปี เนื่องจากแนวโน้มผลประกอบของกลุ่มธุรกิจวัคซีนที่ชะลอตัวลง หลังสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลาย

กองทุน Health CareSource: TradingView as of 19/02/2024

แต่สิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงต้นปีนี้ เหมือนว่าเราจะเริ่มเห็นการเกิด Sector Rotation กลับเข้ากลุ่ม Health Care แล้ว โดยเป็นการโยกเงินมาจากกลุ่ม Technology ที่ได้รับประโยชน์แรง ๆ ในเรื่อง AI

กองทุน Health CareSource: JPMorgan Global Healthcare as of 21/02/2024

ทำให้ตอนนี้ JPMorgan Global Healthcare ซึ่งเป็น Master Fund ของ K-GHEALTH(UH) และ KFHEALTH-A ซึ่ง FundTalk Call แนะนำล่าสุดเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2024 ทะยานตัวเข้าใกล้ All Time High แล้ว

คลิกอ่านเพิ่มเติม – FundTalk Call: ถึงรอบของ Global Health Care แนวโน้ม Turnaround พร้อมเกิด Sector Rotation

หุ้น Top holdings ของ JPMorgan Global Healthcare จะเห็นว่ามีหลายตัวที่ยืนได้อย่างแข็งแกร่ง เช่น UnitedHealth, Eli Lilly และ Novo Nordisk

กองทุน Health CareSource: JPMorgan Global Healthcare as of 21/02/2024

ผู้ที่ลงทุนใน K-GHEALTH(UH) และ KFHEALTH-A ตามคำแนะนำ สามารถสร้างผลตอบแทนไปกว่า 4-6% ในช่วงเกือบ 1 เดือนที่ผ่านมา เพราะผลบวกของกองแม่ รวมทั้งอานิสงส์ของเงินบาทที่่อ่อนค่าอีกด้วย


คำเตือน

ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน | ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต | ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน | กองทุนรวมนี้ลงทุนกระจุกตัวในผู้ออกตราสารหรือประเทศใดประเทศหนึ่ง จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของ พอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย | คำแนะนำการลงทุนนี้เป็นไปตามกรอบการพิจารณาของ FINNOMENA FUNDS ซึ่งมีเป้าหมายในการสร้างโอกาสรับผลตอบแทนในระยะเวลาตามแต่ละประเภทของพอร์ตเท่านั้น บริษัทมิได้การันตีถึงผลตอบแทนที่จะได้จากคำแนะนำการลงทุนดังกล่าว มีความเสี่ยงที่ผลตอบแทนอาจไม่เป็นไปตามคาดหวัง หรือมีผลขาดทุนได้ | สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด ในช่วงเวลาวันทำการตั้งแต่ 09:00-17:00 น. ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 026 5100 และทาง LINE @FINNOMENAPORT | สำหรับผู้ลงทุนในความดูแลของ Kept by krungsri ติดต่อทีม Kept help center ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 296 6299