ครั้งหนึ่ง วอร์เรน บัฟเฟ็ตต์ เคยกล่าวไว้ว่า “การลงทุนเป็นเหมือนการวิ่งมาราธอน ไม่ใช่การวิ่งระยะสั้น”

ในภาวะการลงทุนปัจจุบันที่เต็มไปด้วยความเปลี่ยนแปลง ไม่ว่าจะเป็นวิกฤตภูมิอากาศ AI ภูมิรัฐศาสตร์ และอื่น ๆ Mindset การลงทุนแบบวิ่งมาราธอน คือมองภาพระยะยาว ถือเป็นเรื่องขาดไม่ได้

และการจะทำแบบนั้นได้ นักลงทุนจำเป็นต้องทำ Asset Allocation สร้างพอร์ตแบบ Multi Asset เพื่อให้เกิดการกระจายความเสี่ยง สามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่องทุกภาวะตลาดในระยะยาว

สาเหตุสำคัญที่ทำให้เราต้องกระจายการลงทุนคือ สินทรัพย์ชนิดหนึ่งไม่สามารถสร้างผลตอบแทนได้ดีที่สุดตลอดไป

ถ้าตามติดข่าวสารด้านการลงทุนจะเห็นได้เลยว่าสภาวะตลาดเปลี่ยนไปทุกปี เช่น ในยุคที่ดอกเบี้ยสูงในปีก่อน ๆ หุ้นเติบโตไม่สามารถทำผลได้ดีเท่าที่ควร ดังนั้น การจัดพอร์ตแบบ Multi Asset จึงเปิดโอกาสให้ในระยะยาวเราสามารถทำผลตอบแทนได้น่าพอใจไม่ว่าสินทรัพย์ไหนจะทำผลงานได้ดีในช่วงเวลานั้น

ที่มา: Presentation Slide รายการ Portfolio Mastery ณ วันที่ 23/02/2024

หากใครสนใจการลงทุนในพอร์ตที่มีนโยบายแบบ Multi Asset วันนี้ FINNOMENA FUNDS ขอแนะนำ Global Perspective Portfolio by KAsset ช่วยสร้างผลตอบแทนระยะยาวผ่านพอร์ตการลงทุนที่มีการกระจายลงทุนเป็นอย่างดี

รู้จัก Global Perspective Portfolio by KAsset

Global Perspective Portfolio by KAsset ใช้แนวคิด Core-Satellite portfolio คือ

– มี Core Portfolio (80%) เป็นพอร์ตพลักที่ถือไปยาว ๆ 

– มี Satellite Portfolio (20%) เป็นพอร์ตที่ช่วยสร้างโอกาสผลตอบแทนในระยะสั้นกว่า

ความพิเศษคือในส่วนของ Satellite Portfolio จะมีการแบ่งย่อยเป็น 2 ส่วนอีก คือ 

– Return-seeking Satellite (10%) ช่วยหาโอกาสผลตอบแทนเพิ่มเติม

– Diversifying Satellite (10%) ช่วยกระจายความเสี่ยง มี correlation กับ Core Port ต่ำ

นอกจากนี้ Global Perspective Portfolio by KAsset ยังมีการผสานมุมมองการลงทุนจาก J.P. Morgan Asset Management ซึ่งเป็นบลจ. ระดับโลกเข้ามาอีกด้วย

อ่านข้อมูลของ Global Perspective Portfolio by KAsset เพิ่มเติม : https://finno.me/global-perspective-port 

ที่มา: Presentation Slide รายการ Portfolio Mastery ณ วันที่ 23/02/2024

ติดตามรายการใหม่ Portfolio Mastery

นักลงทุนสายจัดพอร์ต สามารถติดตามรายการใหม่ Portfolio Mastery – รีวิวทุกข้อมูลพอร์ตการลงทุนที่คุณถือ” ได้ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 1 ทุ่มตรง!

‍‍‍‍‍‍รายการที่จะนำทุกพอร์ตการลงทุนของ FINNOMENA มาทำการ review เชิงลึกให้นักลงทุนได้ติดตามความเคลื่อนไหวและมุมมองการลงทุน พร้อมกลยุทธ์ที่ใช้ในอนาคต รวมถึงแนะนำพอร์ตการลงทุนที่เหมาะสมในแต่ละช่วง ‍‍ ‍‍‍

โดยคุณกิ๊ก กสิณ สุธรรมมนัส หรือ Coach Gigs – The Global Allocation และคุณหยง วศิน ปริธัญ – The Long-term Growth

สำหรับ EP. ล่าสุดเรื่อง Global Perspective Portfolio by KAsset รับชมย้อนหลังได้ที่ https://www.youtube.com/live/BWe_aC0OOeQ


คำเตือน

ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน | ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต | ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน | คำแนะนำการลงทุนนี้เป็นไปตามกรอบการพิจารณาของ FINNOMENA FUNDS ซึ่งมีเป้าหมายในการสร้างโอกาสรับผลตอบแทนในกรอบระยะเวลาตามวัตถุประสงค์การลงทุนที่แตกต่างกันตามคำแนะนำ | บริษัทมิได้การันตีถึงผลตอบแทนที่จะได้จากคำแนะนำการลงทุนดังกล่าว มีความเสี่ยงที่ผลตอบแทนอาจไม่เป็นไปตามคาดหวัง หรือมีผลขาดทุนได้ | สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด ในช่วงเวลาวันทำการตั้งแต่ 09:00-17:00 น. ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 026 5100 และทาง LINE @FINNOMENAPORT | สำหรับผู้ลงทุนในความดูแลของ Kept by Krungsri ติดต่อทีม Kept help center ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 296 6299