กองทุน SIPs อินเดีย

ตลาดหุ้นอินเดีย Nifty 50 แรลลี่สู่ขาขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะตั้งแต่ปลายปี 2020 ที่ทะยานทำ All-Time High ได้เรื่อย ๆ

หุ้นอินเดีย All-Time High

Source: Google Finance as of 27/05/2024

จะเห็นว่าหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่หนุนหุ้นอินเดียเติบโตมาจาก Fund Flow ของนักลงทุนรายย่อยในประเทศ

เบื้องหลังนั้นเป็นเพราะความสำเร็จของรัฐบาลในการออกแบบนโยบาย Systematic Investment Plans หรือ (SIPs) ที่สนับสนุนให้คนอินเดียเก็บออมเงินเพื่อการเกษียณ และนำเงินไปลงทุนผ่านกองทุนหุ้นเป็นประจำ รวมทั้งสามารถลดหย่อนภาษีได้ด้วย

ข้อมูลปี 2023 บอกว่ากว่า 90% ของเงินจากกองทุนที่ลงทุนในตลาดหุ้นอินเดีย ล้วนมาจากกองทุน SIPs ขณะเดียวกันเงินสมทบ SIPs ในเดือนเมษายน 2024 พุ่งสูง 2.5 พันล้านดอลลาร์ พร้อมกับการที่หุ้นอินเดียทำสถิติสูงสุดใหม่

ข้อดีของ SIPs ช่วยตั้งแต่ลดอุปสรรคในการลงทุน เป็นการหักเงินอัตโนมัติ ทำให้คนทั่วไปลงทุนได้ง่ายขึ้นโดยไม่ต้องจับจังหวะตลาด แต่เน้นสร้างวินัยของการลงทุนที่สม่ำเสมอ ซึ่งรัฐบาลอินเดียทำอย่างต่อเนื่องมาเป็น 10 ปีแล้ว

แนะนำกองทุนหุ้นอินเดีย

สำหรับใครที่สนใจลงทุนตามจังหวะขาขึ้นของตลาดหุ้นอินเดีย Mr.Messenger Call ออกคำแนะนำกองทุน B-BHARATA และกองทุน TISCOINA-A ด้วยมองว่าเป็นประเทศที่มีศักยภาพการเติบโตทางเศรษฐกิจระดับสูง จากภาคการบริโภคที่แข็งแกร่ง และได้เปรียบในเชิงโครงสร้างประชากร

อ่านคำแนะนำการลงทุนในกองทุนหุ้นอินเดีย เพิ่มเติมที่ 👉 https://finno.me/call-india-feb-2024-fb


แหล่งข้อมูลอ้างอิง: CNBC’s Inside India newsletter: The secret of the stock market rally

คำเตือน: การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน | สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด ในช่วงเวลาวันทำการตั้งแต่ 09:00-17:00 น. ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 026 5100 และทาง LINE @FINNOMENAPORT