ค้นหาจากรหัสกองทุน

B-BHARATA

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดบัวหลวงภารตะ

ค่าที่แสดงไม่รวมมูลค่าเงินปันผล

ผลตอบแทน
21.67%
3M
26.33%
6M
57.16%
1Y
ดูทั้งหมด

รายละเอียดกองทุน

หนังสือชี้ชวน
บลจ
BBLAM
ประเภทกอง
India Equity
ค่าความเสี่ยง
6 - กองทุนรวมตราสารทุน
Feeder Fund
-
นโยบายค่าเงิน
ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวม
นโยบายการจ่ายปันผล
ไม่จ่าย
ค่าธรรมเนียมขาย
-
ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน
-
ค่าใช้จ่ายกองทุนรวม
-
ลงทุนครั้งแรกขั้นต่ำ
500 บาท
ลงทุนครั้งต่อไปขั้นต่ำ
500 บาท
วันที่จดทะเบียนกองทุน
Sep 15, 17
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
922,203,213.67 บาท
FINNOMENA MONEY