สำหรับการลงทุนในหุ้นเกาหลีใต้ มีคำ ๆ หนึ่งที่น่าสนใจ นั่นคือ Korea Discount หรือ “ส่วนลดเกาหลี” หมายถึง การที่หุ้นเกาหลีใต้มักถูกนักวิเคราะห์ประเมินต่ำกว่ามูลค่าจริงเสมอ เหมือนกับมีส่วนลดตลอดเวลา สาเหตุคือความกังวลในธรรมาภิบาลของหุ้นกลุ่มแชโบล

ตัวอย่างหุ้นแชโบล เช่น “ซัมซุง อิเล็กทรอนิกส์” บริษัทที่ใหญ่ที่สุดในเกาหลีใต้ มีขนาดใหญ่กว่า 1 ใน 5 ของตลาดหุ้นทั้งตลาด

ทว่าล่าสุด รัฐเตรียมแก้ปัญหา Korea Discount โดยคณะกรรมการด้านบริการการเงินของเกาหลีใต้ (FSC) เตรียมทำ Corporate Value-up Program หรือโครงการเพิ่มมูลค่าบริษัท โดยจะมีการจูงใจผู้ถือหุ้นผ่านมาตรการต่างๆ เช่น สิทธิประโยชน์ทางภาษี และยังสนับสนุนให้บริษัทจุดทำแผนการเพิ่มมูลค่าบริษัท

นอกจากนี้ FSC จะจัดทำ Korea Value-up Index สำหรับนักลงทุนสถาบัน รวมถึงกองทุนบำเหน็จบำนาญ และ ETF โดยทั้งหมดมีจุดมุ่งหมายคือการเพิ่มมูลค่าตลาดหุ้นที่ต่ำกว่ามูลค่าจริง

FINNOMENA FUNDS มองว่าการส่งออกของเกาหลีใต้ฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องจากอุตสาหกรรมชิปที่ขยายตัวจากกระแส AI และ รถยนต์ EV ที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับ valuation ของดัชนีหุ้นเกาหลีใต้ P/E ที่ระดับ 10.3 เท่า หรือเท่ากับค่าเฉลี่ยของตัวเองในรอบ 10 ปี 

จึงแนะนำลงทุนในกองทุน SCBKEQTG-A
ตามกรอบ MEVT Call

รู้จักกองทุน SCBKEQTG-A

– ลงทุนใน iShares MSCI South Korea ETF 

– มีค่า Correlation กับ KOSPI Index ตั้งแต่จัดตั้งที่ 0.888

– กองทุนหลักมีนโยบายการลงทุนแบบ Passive Management 

– เพื่อให้สามารถสร้างผลตอบแทนได้ใกล้เคียงดัชนี MSCI Korea 25/50

ภาพสัดส่วนการลงทุนของกองทุนหลักของ SCBKEQTG-A | Source: หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ ข้อมูล ณ วันที่ 30/9/2023

ดูรายละเอียดกองทุนเพิ่มเติมได้ที่ https://finno.me/mevt-call-scbkeqtg

อ้างอิง


คำเตือน

ผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน | ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต | กองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในประเทศเกาหลีใต้ จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย | ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากกองทุนมีการป้องกันความเสี่ยงบางส่วน | สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด ในช่วงเวลาวันทำการตั้งแต่ 09:00-17:00 น. ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 026 5100 และทาง LINE “@FINNOMENAPORT”