เกาหลีใต้ เล็งปรับโครงสร้างตลาดหุ้น ดัน Fund Flow ไหลเข้ามากสุดในรอบ 25 ปี !!

หน่วยงานกำกับดูแลทางด้านการเงินของเกาหลีใต้ (Financial Service Comission: FSC) กำลังพิจารณาออกมาตรการปรับโครงสร้างเพิ่มมูลค่าบริษัทจดทะเบียนเช่นเดียวกับญี่ปุ่น เพื่อดึงดูดนักลงทุนเข้ามาลงทุนในตลาดหุ้น

ตลาดหลักทรัพย์เกาหลีจะกำหนดตัวชี้วัด เพื่อวัดประสิทธิภาพการบริหารจัดการเงินทุน คาดว่ามาตรการดังกล่าวจะได้ข้อสรุปในช่วงไตรมาส 1/2567

ตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบัน กองทุนต่างประเทศเทเงินไหลเข้า  ดัชนีราคาหุ้นคอมโพสิตของเกาหลี (KOSPI)  มากถึง 10.2 ล้านล้านวอน หรือราว 7.7 พันล้านดอลลาร์  ซึ่งมากที่สุดนับตั้งแต่ปี 1999 ตามรายงานจาก Bloomberg

Kang DaeKwun ประธานเจ้าหน้าที่การลงทุนของ Life Asset Management Inc. ในกรุงโซล กล่าวว่า ฟันด์โฟลว์จากกองทุนต่างประเทศที่ไหลเข้า นั้นมาจากกลยุทธ์ป้องกันความเสี่ยง ซึ่งมุ่งเป้าไปที่การลงทุนระยะยาว

🇰🇷 กองทุนหุ้นเกาหลี แนะนำโดย FINNOMENA FUNDS

  • MEVT Call by FINNOMENA FUNDS แนะนำSCBKEQTGกองทุนหุ้นเกาหลี ลงทุนใน iShares MSCI South Korea ETF ที่มีค่า Correlation กับ KOSPI Index ตั้งแต่จัดตั้งที่ 0.888
  • กองทุนหลักมีนโยบายการลงทุนแบบ Passive Management เพื่อให้สามารถสร้างผลตอบแทนได้ใกล้เคียงหรือเทียบเท่ากับผลตอบแทนจากการลงทุนในดัชนี MSCI Korea 25/50
  • ดูรายละเอียดกองทุนเพิ่มเติมได้ที่ https://finno.me/mevt-call-scbkeqtg

คำเตือน

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน | ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต | ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน | กองทุนรวมนี้ลงทุนกระจุกตัวในผู้ออกตราสารหรือประเทศใดประเทศหนึ่ง จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของ พอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย | สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด ในช่วงเวลาวันทำการตั้งแต่ 09:00-17:00 น. ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 026 5100 และทาง LINE “@FINNOMENAPORT | สำหรับผู้ลงทุนในความดูแลของ Kept by krungsri ติดต่อทีม Kept help center ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 296 6299