ล่าสุด ตลาดคาดว่า Headline CPI เดือนมีนาคม ซึ่งเป็นหนึ่งในตัวเลขเงินเฟ้อที่ Fed ให้ความสำคัญ น่าจะปรับตัวเพิ่มขึ้น

โดย Headline CPI จะอยู่ที่โต 3.4% จากปีก่อนหน้า โดยเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนที่โต 3.2% ส่วน Core CPI ซึ่งไม่นับราคาอาหารและพลังงานจะโต 3.7% ลดจากเดือนก่อนที่โต 3.8% ซึ่งนักลงทุนกังวลว่า เรื่องนี้ “อาจ” กดดันให้ Fed ขึ้นดอกเบี้ยรอบมิ.ย. ช้ากว่าคาด

สำหรับใครที่กำลังมองหาทางเลือกการลงทุนที่ได้ประโยชน์จากดอกเบี้ยที่สูง Finnomena Funds ขอแนะนำ KFSINCFX-A กองทุนตราสารหนี้โลกที่ไม่ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน (unhedged) รับโอกาส Bond Yield ที่สูงตามอัตราดอกเบี้ย พร้อมรับ Capital Gain เมื่อ Fed ลดดอกเบี้ย

Source: PIMCO GIS Income Fund as of 31/12/2023

ทำความรู้จักกองทุนเพิ่มเติม : https://finno.me/ft-call-kfsincfx-a


อ้างอิง

คำเตือน

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน | ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต | ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน | กองทุนรวมนี้ลงทุนกระจุกตัวในผู้ออกตราสารหรือประเทศใดประเทศหนึ่ง จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของ พอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย | คำแนะนำการลงทุนนี้เป็นไปตามกรอบการพิจารณาของ FINNOMENA FUNDS ซึ่งมีเป้าหมายในการสร้างโอกาสรับผลตอบแทนในกรอบระยะเวลาตามวัตถุประสงค์การลงทุนที่แตกต่างกันตามคำแนะนำ | บริษัทมิได้การันตีถึงผลตอบแทนที่จะได้จากคำแนะนำการลงทุนดังกล่าว มีความเสี่ยงที่ผลตอบแทนอาจไม่เป็นไปตามคาดหวัง หรือมีผลขาดทุนได้ |สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด ในช่วงเวลาวันทำการตั้งแต่ 09:00-17:00 น. ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 026 5100 และทาง LINE “@FINNOMENAPORT”

เปิดโหมด Risk-On!