เจาะลึก “หุ้นกู้” ออกใหม่ MTC จ่ายดอกเบี้ยสูงสุด 4.95% ต่อปี น่าลงทุนไหม?

บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) (“MTC”) เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ชุดใหม่จำนวน 3 รุ่น โดยเป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป (Public Offering: PO) ระหว่างวันที่ 5-7 มีนาคม 2567 นี้ โดยหุ้นกู้ที่เสนอขายในครั้งนี้ประกอบด้วย ‍‍‍‍‍‍ ‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍

 1. หุ้นกู้ชุดที่ 1 (MTC263B) – อายุ 2 ปี 8 วัน อัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.30% ต่อปี
 2. หุ้นกู้ชุดที่ 2 (MTC273B) – อายุ 3 ปี 7 วัน อัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.80% ต่อปี
 3. หุ้นกู้ชุดที่ 3 (MTC283A) – อายุ 4 ปี 5 วัน อัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.95% ต่อปี

 

หุ้นกู้ทั้ง 3 ชุด จ่ายดอกเบี้ยทุก ๆ 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ และคาดว่าจะเสนอขายระหว่างวันที่ 5 – 7 มีนาคม 2567 นี้ อันดับความน่าเชื่อถือของบริษัทฯ และหุ้นกู้อยู่ในระดับ Investment Grade ที่ “BBB+” แนวโน้มอันดับเครดิตคงที่จากทริสเรทติ้ง เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2567

วัตถุประสงค์ในการออกหุ้นกู้ครั้งนี้ บริษัทฯ จะนำเงินที่ได้ไปชำระคืนหนี้จากการออกหุ้นกู้ และ/หรือ ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อขยายกิจการของบริษัทฯ ที่ยังขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทฯ ตั้งเป้าสินเชื่อปีนี้โตที่ 20% และ เชื่อมั่นว่าจะสามารถทำได้ตามแผนที่วางไว้

ที่มา: https://www.muangthaicap.com/announcement/mtc-bond2-2567/

🚘 ทำความรู้จักธุรกิจของ MTC

บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล (MTC) เป็นผู้ให้บริการสินเชื่อจำนำทะเบียนรายใหญ่อันดับต้น ๆ ในไทย ทั้งสินเชื่อทะเบียนรถ สินเชื่อโฉนดที่ดิน สินเชื่อนาโนไฟแนนซ์ สินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ และสินเชื่อส่วนบุคคล

เจาะลึก “หุ้นกู้” ออกใหม่ MTC จ่ายดอกเบี้ยสูงสุด 4.95% ต่อปี น่าลงทุนไหม?

จุดแข็งของ MTC

 • มีเป้าหมายขยายสาขา้ฉลี่ยปีละ 600 สาขา จนครบ 9,000 สาขา ภายในปี 2026 ปัจจุบันมีสาขากว่า 7,537 สาขากระจายทั่วประเทศทั้ง 77 จังหวัด (ณ สิ้นปี 2023) สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้ง่าย
 • NPL ยังอยู่ในระดับที่ไม่เกินกรอบ 3.5% โดย NPL ของ MTC ณ สิ้นไตรมาส 4 ปี 2566 3.11% ดีขึ้นจากไตรมาส 3 ปี 2566 3.18% ในขณะที่สัดส่วนการตั้งสำรองหนี้สูญเพิ่มขึ้นเป็น 116% จาก 105% ในไตรมาส 1 ปี 2023 นอกจากนี้ยังมีศูนย์ประมูลเป็นของตัวเอง 8 แก่ง ครอบคลุมทุกภูมิภาค ช่วยในการขายทอดตลอดรถยนต์ที่ยึดได้
 • พอร์ตสินเชื่อรวม 143,318 ล้านบาท ในปี 2023 โต 18.8% ในขณะที่รายได้รวม 24,526 ล้านบาท โต 22% โดยพอร์ตสินเชื่อส่วนใหญ่กว่า 85% เป็นสินเชื่อมีหลักประกันและค่อนข้างกระจายตัว ลดความเสี่ยงหนี้เสีย มีสินเชื่อลูกหนี้ 5 ล้านสัญญา เฉลี่ย 25,000 บาทต่อสัญญา

 

เจาะลึก “หุ้นกู้” ออกใหม่ MTC จ่ายดอกเบี้ยสูงสุด 4.95% ต่อปี น่าลงทุนไหม?

📈 สินเชื่อและรายได้เติบโตอย่างต่อเนื่อง ทั้งสาขาเดิมและการขยายสาขาใหม่

 • มูลค่าสินเชื่อของ MTC เติบโตจาก 60,338 ล้านบาท ในปี 2019 เป็น 120,613 ล้านบาท ในไตรมาส 4 ปี 2023 ในขณะะที่สาขาเพิ่มขึ้นเกือบ 1 เท่า จาก 4,107 สาขา เป็น 7,537 สาขา
 • ด้านรายได้ของ MTC เติบโตขึ้นจาก 12,688 ล้านบาท ในปี 2019 เป็น 24,525 ล้านบาท ในปี 2023 เพิ่มขึ้น 16.82% เมื่อเทียบกับปี 2022 (YoY)

 

เจาะลึก “หุ้นกู้” ออกใหม่ MTC จ่ายดอกเบี้ยสูงสุด 4.95% ต่อปี น่าลงทุนไหม?

เจาะลึก “หุ้นกู้” ออกใหม่ MTC จ่ายดอกเบี้ยสูงสุด 4.95% ต่อปี น่าลงทุนไหม?

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (Debt to Equity Ratoo) ยังทรงตัวที่ 3.70 เท่า ในขณะที่อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Interest Bearing Debt) เพิ่มขึ้นจากช่วงปี 2022

เปรียบเทียบ Fundamental ของ MTC ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน

 • อัตราส่วนทุนหมุนเวียน (Current Ratio) ณ เดือนกันยายน 2023 มีค่าเท่ากับ 1.50 ในขณะที่ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 1.54
 • อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (IBD/E Ratio) ณ เดือนกันยายน 2023 มีค่าเท่ากับ 3.75 ในขณะที่ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 2.96
 • อัตรากำไรสุทธิ (Net Profit Margin) ณ เดือนกันยายน 2023 มีค่าเท่ากับ 28.34% ในขณะที่ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 26.19%
 • อัตราส่วนความสามารถในการจ่ายดอกเบี้ย (Interest Coverage Ratioณ เดือนกันยายน 2023 มีค่าเท่ากับ 3.03 ในขณะที่ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.30

 

เจาะลึก “หุ้นกู้” ออกใหม่ MTC จ่ายดอกเบี้ยสูงสุด 4.95% ต่อปี น่าลงทุนไหม?

เจาะลึก “หุ้นกู้” ออกใหม่ MTC จ่ายดอกเบี้ยสูงสุด 4.95% ต่อปี น่าลงทุนไหม?

ด้าน Bloomberg Default Probability ของ MTC ยังอยู่ในระดับต่ำ เพียง 0.99% หมายความว่าในอีก 12 เดือนข้างหน้ามีโอกาสเพียง 0.99% ที่ MTC จะผิดนัดชำระหนี้ ใขขณะที่แนวโน้มความเคลื่อนไหวของค่า Bloomberg Default Probability ยังไม่น่ากังวล

นักลงทุนสามารถลงทุนหุ้นกู้ MTC ทั้งชุด ผ่านกลุ่ม FINNOMENA ได้แล้ววันนี้!
คลิกลิงก์เพื่อกรอกแบบฟอร์มแสดงความจำนงจองซื้อหุ้นกู้ โดยหลังจากกรอกเรียบร้อยแล้ว ทีมงานจะติดต่อกลับเพื่อประสานงานจองซื้อหุ้นกู้กับบริษัทหลักทรัพย์ภายใน 1-2 วันทำการ
📌 https://form.jotform.com/240498430134453


“ชมรมหุ้นกู้” รายการที่จะพาผู้เชี่ยวชาญมาพูดคุยถึงข่าวในวงการหุ้นกู้ หุ้นกู้ออกใหม่ รวมถึงความรู้เกี่ยวกับการลงทุนในหุ้นกู้ พร้อมคลีนิกหุ้นกู้ ให้นักลงทุนได้สอบถามความเห็นที่เป็นกลางตามหลักสากล และวิธีลงทุนในหุ้นกู้ได้อย่างถูกต้อง!

🔔 พบกันทุกวันอังคาร เวลา 19.00 น. ที่ Facebook และ Youtube ของ FINNOMENA

สำหรับ EP เจาะลึกหุ้นกู้ของ MTC สามารถรับชมได้ที่