เซี่ยงไฮ้ หุ้น ดัชนี

ล่าสุด บริษัทบริหารสินทรัพย์เริ่มปรายตามองกลยุทธ์ Sell India, Buy China มากขึ้น (หลังจากก่อนหน้านี้เรามักได้ยินแต่กลยุทธ์ Sell China, Buy India ล้อไปกับตลาดจีนที่ร่วงต่อเนื่อง)

โดยมีรายงานจาก Bloomberg ว่า Lazard Asset Management, Manulife Investment Management รวมถึง Candriam Belgium NV ซึ่งมี exposure ในตลาดอินเดียสูง ได้มีการปรับสัดส่วนจากอินเดียไปลงทุนในจีนมากขึ้น

ข้อมูลจาก HSBC เผยว่าตอนนี้กองทุนในตลาดกำลังพัฒนากว่า 90% กลับมาเพิ่มสัดส่วนในหุ้นจีนแผ่นดินใหญ่ซึ่งแต่เดิมถูก underweight มากขึ้น และได้ลดสัดส่วนในอินเดียลง

สาเหตุสำคัญของปรากฎการณ์ Sell India, Buy China คือการที่จีนส่งสัญญาณกระตุ้นเศรษฐกิจชัดเจนทั้งในด้านการเงินและการคลัง ไล่ไปตั้งแต่การเข้าแทรกแซงค่าเงิน การพยุงหุ้น การเข้าสกัดวิกฤตอสังหา การเสริมสภาพคล่องทางการเงิน และอื่น ๆ ซึ่งช่วยให้นักลงทุนกลับมาเชื่อมั่นมากขึ้น มีส่วนให้ตลาดหุ้นจีนกลับมาทรงตัวในช่วงต้นปีนี้

สวนทางกับหุ้นอินเดีย ที่แม้จะเติบโตทำ ATH ได้อย่างต่อเนื่อง แต่นักลงทุนก็มองว่า Valuation น่าจะเริ่มตึง ๆ จึงทยอย Take Profit กันไปบางส่วน แต่หากมองในด้าน Momentum ก็อาจมองได้ว่าอาจยังมีให้ไล่ราคาขึ้นไปได้ต่อ

สำหรับนักลงทุนที่กำลังมองจังหวะ Sell India, Buy China หรือแม้แต่ขายสินทรัพย์อื่น ๆ ที่มูลค่าเริ่มตึงเพื่อปรับสัดส่วนไปยังสินทรัพย์ที่ยังอยู่ใน Valuation น่าสนใจอย่างจีน

Finnomena Funds แนะนำกองทุน MEGA10CHINA-A ตามกรอบ FundTalk Call ที่เน้นเฟ้นหาสินทรัพย์ที่ถูกทิ้ง จนราคาปรับตัวลงลึกมากจนเกินไป แต่ศักยภาพการเติบโตยังดี เพื่อการลงทุนในระยะสั้น-กลาง

รู้จักกองทุน MEGA10CHINA-A

MEGA10CHINA-A มีนโยบายเข้าไปลงทุนใน 10 บริษัทที่ทรงอิทธิพลในจีน ซึ่งจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง เน้นเฉพาะบริษัทที่มีมูลค่าตลาดขนาดใหญ่ สภาพคล่องสูง

อีกทั้งยังเป็นผู้นำในด้าน Brand Value โดยต้องไม่ใช่รัฐวิสาหกิจ ไม่มีการถือหุ้นใหญ่โดยรัฐบาลจีน เหมาะกับคนที่อยากลงทุนแบบเน้น ๆ กับหุ้นผู้ชนะเพียง 10 เช่น Tencent, Xiaomi หรือ BYD ในสัดส่วนที่เท่ากันแบบ Equal weight

สัดส่วนการลงทุนของ MEGA10CHINA-A | Source: หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ  as of 29/2/2024

ศึกษาข้อมูลของกองทุนเพิ่มเติมที่นี่ : https://finno.me/ft-call-mega10china-a

อ้างอิง


คำเตือน

ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน | ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต | ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน | กองทุนรวมนี้ลงทุนกระจุกตัวในผู้ออกตราสารหรือประเทศใดประเทศหนึ่ง จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของ พอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย | คำแนะนำการลงทุนนี้เป็นไปตามกรอบการพิจารณาของ Finnomena Funds ซึ่งมีเป้าหมายในการสร้างโอกาสรับผลตอบแทนในระยะเวลาตามแต่ละประเภทของพอร์ตเท่านั้น บริษัทมิได้การันตีถึงผลตอบแทนที่จะได้จากคำแนะนำการลงทุนดังกล่าว มีความเสี่ยงที่ผลตอบแทนอาจไม่เป็นไปตามคาดหวัง หรือมีผลขาดทุนได้ | สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด ในช่วงเวลาวันทำการตั้งแต่ 09:00-17:00 น. ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 026 5100 และทาง LINE @FINNOMENAPORT | สำหรับผู้ลงทุนในความดูแลของ Kept by krungsri ติดต่อทีม Kept help center ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 296 6299