118 บจ. ของ SET ESG Rating ได้คะแนนเต็ม 100 AGM Checklist
ตามไปดูสถิติของการประกาศ SET ESG Rating เมื่อ 6 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่าน จึงขอนำมาเคียงคะแนนกับสถิติของโครงการ “การประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น” หรือ AGM Checklist ปี 2566 กันบ้าง

ในจำนวน 193 บริษัทจดทะเบียนที่อยู่ใน SET ESG Rating นั้น พบว่า มีจำนวน 118 บริษัท ที่ทำคะแนน AGM Checklist ได้ เต็ม 100 คะแนน หรือคิดเป็นร้อยละ 61

นับเป็นอีกเครื่องมือในหลายปัจจัยที่จะช่วยประกอบการตัดสินใจ หรือจะเรียกว่าเป็นอีกหนึ่ง ”เครื่องกรอง” ในการตัดสินใจลงทุนของนักลงทุน

เบื้องหลังการทำงานมีที่มาของการมองไกล เริ่มจากปี 2558 เกิดจากนโยบายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้ศึกษาแนวทางการประเมินจากตลาดหุ้นชั้นนำทั่วโลก จากนั้นนำมาเป็นแบบประเมินของตลาดหุ้นไทย

ปีนี้ 2566 เป็นปีที่ 9 และเป็นปีแรกที่มีการแยกคะแนน แบ่งกลุ่ม ลงรายละเอียดการให้ Rating 4 ระดับ คือ AAA, AA, A และ BBB แต่ทั้ง 193 บริษัท ล้วนเป็นหุ้นในกลุ่ม ESG Rating ทุกบริษัท

กระบวนการในการจัดทำเป็นไปตามความสมัครใจ เปิดรับสมัครแบบไม่มีค่าธรรมเนียม เมื่อเดือนเมษายน พบว่า มี 270 บริษัท สมัครเข้าร่วมการประเมิน ใช้เวลาทำข้อสอบราว 2 เดือน จากนั้นอยู่ในกระบวนการประมวลผล

ข้อสอบของการที่บริษัทจดทะเบียน-ผู้สมัครต้องตอบ เป็นการชี้จุดว่า คำตอบนั้นอยู่ที่ใด เช่น อยู่ใน One Report หน้าใด อยู่ในเว็บไซต์ หรืออยู่ที่ใด เป็นความลุ่มลึกของการประเมิน จากนั้นเจ้าหน้าที่ ก็ตามไปดูว่า ปรากฏตามแจ้งอย่างไร จึงจะประเมินผลเป็นคะแนน และมีการสอบทานกันอีกรอบ

เกณฑ์การประเมินชัดเจนตามชื่อของ Rating คือ ต้องมี E-Environmental, S-Social และ G- Governance ซึ่งในแต่ละอุตสาหกรรมอาจแตกต่างกัน แต่สิ่งที่เหมือนกันคือ มี “การใส่ใจ” ในเรื่องเหล่านี้อย่างไร

กระแสเรื่องนี้ มีมานานเกิน 10 ปี ยุคต้น ๆ อาจถูกมองเป็น “ต้นทุน” เป็นสิ่งที่เกินความจำเป็น บริษัทใหญ่ๆ เท่านั้นที่จะทำได้ แต่ตอนนี้ เล็ก ใหญ่ กลาง โดนกระแสเดียวกัน ยิ่งเล็ก ยิ่งกลายเป็นความเสี่ยง เมื่อลูกค้า-คู่ค้า ปฏิเสธที่จะค้าขายด้วย ถึงขนาดอาจต้องปิดกิจการไปเลย ก็อาจเป็นได้

หลายคนอาจมองว่า ประเมินจากกระดาษที่เขียน สักแต่เขียนไปอย่างนั้นกระมัง แต่อีกมุม การเขียน หมายถึง “สัญญาประชาคม” ว่า ฉันจะทำอย่างโน้น อย่างนี้ โลกออนไลน์ตามกันทัน ทุกคนรู้ดีว่า โลกแคบ เช็คข้อมูลกันเพียงปลายนิ้ว

ข้อดีของบริษัทจดทะเบียนที่เข้าร่วมโครงการนี้ คือ การได้ทบทวนตัวเอง โดยจะได้รับ Feedback Report กลับไปซักซ้อมในปีถัดไป กรณีหากไม่ผ่าน หรือยังทำคะแนนไม่ดี

ข้อดีสำหรับนักลงทุน คือ นักลงทุนมองเห็นหุ้นที่อยู่ใน “เรดาร์” แห่งการลงทุน ส่วนการตัดสินใจ ยังเป็นวิจารณญาณส่วนบุคคลที่คุณ ๆ เลือกได้เอง

118 บจ. ของ SET ESG Rating ได้คะแนนเต็ม 100 AGM Checklist

เขียนโดย สิริพร สงบธรรม จังตระกุล, เลขาธิการสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

บทความจาก SET SOURCE และ TIA
ที่มา: https://www.set.or.th/th/about/setsource/insights/article/378-tia-esg
คู่มือเลือกกองทุน SSF RMF อย่างไรให้ประสบความสำเร็จ