ตลาดหลักทรัพย์ฯ มองดอกเบี้ยไทยไม่ได้สูง

นายภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เปิดเผยภาพรวมตลาดหุ้นไทยในเดือนมกราคมที่ผ่านมา ว่า SET Index ปิดที่ 1,364.52 จุด ปรับลดลง 3.6% จากเดือนก่อนหน้า โดยให้ผลตอบแทนใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยของภูมิภาค

สำหรับกลุ่มอุตสาหกรรมที่ปรับตัวดีกว่า SET Index เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2566 ได้แก่ กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค กลุ่มทรัพยากร กลุ่มบริการ กลุ่มเกษตรและอาหาร และ กลุ่มเทคโนโลยี

ขณะที่มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันใน SET และ mai อยู่ที่ 47,111 ล้านบาท ลดลงจากช่วงเดียวกันปีก่อนหน้า 34.6% โดยผู้ลงทุนต่างชาติขายสุทธิ 30,870 ล้านบาท

อย่างไรก็ดี ในเดือนกุมภาพันธ์ เริ่มเห็น Fund Flow ไหลกลับเข้าตลาดหุ้นไทยต่อเนื่อง 4 วัน ประมาณ 7,000 ล้านบาท ซึ่งต้องรอดูว่าเงินที่เข้ามาจะเป็นระยะสั้นหรือระยะยาว

หากเป็นระยะสั้นน่าจะได้ปัจจัยหนุนจากการคงอัตราดอกเบี้ย แต่หากเป็นระยะยาวอาจเป็นสัญญาณบวกจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจจากจำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น

ไม่พบความผิดปกติ Naked Short Sell

นายภากร ยังตอบคำถามเรื่อง Naked Short Sell ว่าได้มีการตรวจสอบทุกธุรกรรม แต่ยังไม่พบความผิดปกติ

โดยตรวจสอบไปถึง Custodian หรือการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านโปรแกรมเทรดที่ทำให้เกิด Naked Short ซึ่งมีเพียงธุรกรรมที่เกิดขึ้นภายนอกตลาดหลักทรัพย์ฯ เท่านั้นที่ไม่สามารถตรวจสอบได้

ส่วนการที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ว่าจ้างที่ปรึกษาเข้ามาประเมินและช่วยหาแนวทางการปรับปรุงกระบวนการทำงานนั้น จะนำผลของการศึกษามาพิจารณาร่วมกับการศึกษาภายใน และการศึกษาจากสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อหาข้อสรุปแนวทางการดำเนินงานอีกครั้ง ยังไม่สามารถให้รายละเอียดได้

มองดอกเบี้ยไทยไม่ได้สูง

ด้านทิศทางดอกเบี้ยที่กนง. มีมติคงดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 2.5% นั้นมองว่าในทั้งอัตราดอกเบี้ยนโยบาย ดอกเบี้ยเงินฝาก-เงินกู้ ของประเทศไทยถือว่าอยู่ในระดับค่อนข้างต่ำเมื่อเทียบกับช่วง 10-20 ปีที่ผ่านมา และเมื่อเทียบกับต่างประเทศก็ไม่ได้อยู่ในอัตราที่สูง

แต่การที่มติไม่เป็นเอกฉันท์ 5 ต่อ 2 เสียง มองว่าเป็นสิ่งที่น่าสนใจ ต้องจับตาประชุมครั้งถัดไป ซึ่งจะสามารถบอกแนวโน้มในอนาคตได้

FINNOMENA FUNDS มองการลงทุนหุ้นไทยอย่างไรดี?

ตลาดหุ้นไทยยังมีความท้าทาย โดยเฉพาะในเรื่องนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจที่มีโอกาสล่าช้า

แต่ก็มีโอกาสจากเศรษฐกิจที่จะเริ่มกลับมาฟื้นตัวได้ตามการส่งออก และนักท่องเที่ยว

แนะนำเข้าลงทุนแบบ Selective Buy ในกองทุน ASP-SME-A สำหรับผู้ที่ชื่นชอบหุ้น Mid-Small Cap และกองทุน TISCOHD-A สำหรับผู้ที่ชื่นชอบหุ้นใหญ่ ปันผลแกร่ง


Source

คำเตือน

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน | ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต | ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน | กองทุนรวมนี้ลงทุนกระจุกตัวในผู้ออกตราสารหรือประเทศใดประเทศหนึ่ง จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของ พอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย | คำแนะนำการลงทุนนี้เป็นไปตามกรอบการพิจารณาของ FINNOMENA FUNDS ซึ่งมีเป้าหมายในการสร้างโอกาสรับผลตอบแทนในกรอบระยะเวลาตามวัตถุประสงค์การลงทุนที่แตกต่างกันตามคำแนะนำ | บริษัทมิได้การันตีถึงผลตอบแทนที่จะได้จากคำแนะนำการลงทุนดังกล่าว มีความเสี่ยงที่ผลตอบแทนอาจไม่เป็นไปตามคาดหวัง หรือมีผลขาดทุนได้ | สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด ในช่วงเวลาวันทำการตั้งแต่ 09:00-17:00 น. ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 026 5100 และทาง LINE “@FINNOMENAPORT | สำหรับผู้ลงทุนในความดูแลของ Kept by krungsri ติดต่อทีม Kept help center ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 296 6299

คู่มือเลือกกองทุน SSF RMF อย่างไรให้ประสบความสำเร็จ