เกาหลีใต้คุมเข้มนักลงทุนชอร์ตหุ้น เล็งเพิ่มโทษจำคุกตลอดชีวิต

ในวันที่ 13 มิถุนายน รัฐบาลเกาหลีใต้ได้ประกาศว่ากำลังจะปรับปรุงบทลงโทษที่เข้มงวดขึ้นต่อนักลงทุนที่ทำการขายชอร์ตหุ้น (short-selling) ซึ่งถือเป็นการละเมิดกฎหมายในประเทศนี้ ระบบการบังคับใช้คำสั่งห้ามขายชอร์ตนั้นจะถูกขยายเพิ่มเวลาอีกเมื่อคำสั่งปัจจุบันหมดอายุในปลายเดือนนี้ด้วย

ตามรายงานของสำนักข่าวบลูมเบิร์ก หลังจากการประชุมระหว่างเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลและผู้บริหารด้านการเงินของเกาหลีใต้เสร็จสิ้น รัฐบาลได้ส่งสัญญาณว่าจะใช้มาตรการลงโทษทางการเงินอย่างเข้มงวดและจะมีโทษจำคุกสูงถึงตลอดชีวิตต่อผู้ที่ละเมิดกฎหมาย รวมถึงการทำ Naked short-selling ซึ่งเป็นการขายชอร์ตหุ้นโดยไม่มีการกู้ยืมหุ้นมาก่อนหรือการขายหุ้นที่ไม่ถือเป็นของตนเอง

นายจอง เจมซิก เจ้าหน้าที่ฝ่ายนิติบัญญัติของรัฐบาลเกาหลีใต้ได้ระบุว่า ฝ่ายนิติบัญญัติได้เรียกร้องให้มีการขยายเวลาในการบังคับใช้คำสั่งห้ามขายชอร์ตออกไปจนกว่าระบบจะสามารถตรวจจับพฤติกรรมการขายชอร์ตได้อย่างแม่นยำ

เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายนปีที่แล้ว คณะกรรมการด้านบริการการเงินของเกาหลีใต้ (FSC) ได้ประกาศมาตรการห้ามการขายชอร์ตหุ้นในบริษัทที่ลงทะเบียนในดัชนี KOSPI 200 Index และดัชนี KOSDAQ 150 Index ของตลาดหุ้นเกาหลีใต้ มาตรการนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 6 พฤศจิกายน และคาดว่าจะมีผลถึงเดือนมิถุนายน ปี 2567

นายคิม จูฮยุน ประธาน FSC ได้กล่าวว่ามาตรการการห้ามการขายชอร์ตมีเป้าหมายเพื่อปรับปรุงกฎระเบียบและระบบการซื้อขายในตลาดหุ้น เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมในการลงทุนระหว่างนักลงทุนรายย่อยและนักลงทุนสถาบัน ในช่วงที่ผ่านมา นักลงทุนรายย่อยและนักลงทุนสถาบันจากต่างประเทศได้มีการลงทุนในตลาดหุ้นเกาหลีใต้และมีพฤติกรรมการซื้อขายที่ไม่เป็นธรรม ซึ่ง FSC ไม่สามารถยอมรับให้มีการซื้อขายที่ไม่เป็นธรรมดำเนินต่อไปได้

การเกาหลีใต้ได้เริ่มดำเนินการตรวจสอบการขายชอร์ตหุ้นโดยบริษัทโบรกเกอร์ใหญ่และสาขาของบริษัทต่างชาติตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2565 เพื่อควบคุมการกำกับดูแลการขายชอร์ตอย่างเข้มงวด และในระหว่างนั้น ประธานาธิบดียุน ซอกยอล ได้สั่งให้มีการตรวจสอบการขายชอร์ตหุ้นอย่างเชื่อถือได้ หลังจากที่นักลงทุนรายย่อยจำนวนมากของเกาหลีใต้ได้ร้องเรียนว่า การขายชอร์ตหุ้นเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ตลาดหุ้นเกาหลีใต้มีการลดลงอย่างมาก

ที่มา: https://www.bangkokbiznews.com/finance/stock/1131256

กองทุนหุ้นเกาหลี แนะนำโดย Finnomena Funds

  • แนะนำทยอยเข้าสะสมSCBKEQTGกองทุนหุ้นเกาหลี ลงทุนในกองทุนหลักคือ iShares MSCI South Korea ETF ที่มีค่า Correlation กับ KOSPI Index ตั้งแต่จัดตั้งที่ 0.888
  • กลยุทธ์ลงทุนแบบ Passive เพื่อให้สามารถสร้างผลตอบแทนได้ใกล้เคียงหรือเทียบเท่ากับผลตอบแทนจากการลงทุนในดัชนี MSCI Korea 25/50
  • ดูรายละเอียดกองทุนเพิ่มเติมได้ที่ https://finno.me/mevt-scbkeqtg

คำเตือน: การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน | การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน | กองทุนอาจลงทุนกระจุกตัวในอุตสาหกรรมและประเทศที่ลงทุน จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย | ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน | สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด ในช่วงเวลาวันทำการตั้งแต่ 09:00-17:00 . ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 026 5100 และทาง LINE “@FinnomenaPort”