S&P 500 แตะ 5000

เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา (09/02/2024) ดัชนีหุ้นสหรัฐอเมริกา S&P500 ทะยานทำ All Time High อีกหน แตะระดับ 5,000 จุด เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์

การวิ่งเป็นกระทิงรอบนี้ของหุ้นสหรัฐฯ เป็นการขึ้นต่อเนื่องมา ตั้งแต่ปี 2023 ซึ่งหนุนนำโดยหุ้นขนาดใหญ่ โดยเฉพาะกลุ่ม Magnificent-7 นำโดย Nvidia, Meta, Microsoft และ Apple เป็นต้น

S&P 500 แตะ 5000Source: LPL Research, Bloomberg as of 02/09/2024

สถิติบอกเราว่า ทุกครั้งที่ S&P 500 ขึ้นมาแตะจุดสำคัญ (100-4,000 จุด) หลังจากนั้นราคาหุ้นยังมีโอกาสปรับขึ้นต่อได้อีก ค่าเฉลี่ยย้อนหลัง 9 ครั้ง ผลตอบแทนของการลงทุนในช่วง 1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน และ 12 เดือน เฉลี่ยที่ +1% +5.1% +9.0% และ +10.4% ตามลำดับ

มุมมอง Mr. Messenger Call

Mr.Messenger Call มองว่าการที่หุ้นขนาดใหญ่ของสหรัฐฯ ทะยานขึ้นแบบนี้ ใครมีสัดส่วนเยอะแล้ว และมองเป้าหมายระยะยาว เชื่อว่ายังคงสามารถ “ถือ” ต่อไปได้ ด้วยข้อมูลสถิติที่ชี้ว่าหุ้นสหรัฐฯ ยังมีโอกาสขึ้นมากกว่าลงหลังช่วงทำ New High

แต่จะเห็นว่าปัจจุบัน P/E ของ S&P 500 ขึ้นมาที่ 20.6 เท่า แพงสุดในรอบ 2 ปี จึงอาจจะมีความผันผวนในระยะสั้นได้

ดังนั้น การโยกบางส่วนไปยังหุ้นสหรัฐฯ Mid-Small Cap ที่ราคายังขึ้นมาไม่เยอะมาก ก็เป็นทางเลือกหนึ่งที่แนะนำ

แนะนำเก็งกำไรใน Russell 2000 ซึ่งเป็นดัชนีของหุ้นขนาดเล็กของตลาดหุ้นสหรัฐฯ ผ่านกองทุน

(1) ASP-USSMALL กองทุน active fund ที่เน้นลงทุนในหุ้นขนาดกลางและเล็กแบบ High Conviction โดยมี Russell 2000 เป็นดัชนีเปรียบเทียบ และมีค่า Correlation 0.896

(2) SCBRS2000(A) กองทุน passive fund ที่ลงทุนตามดัชนี Russell 2000 ผ่านกองทุนหลัก iShares Russell 2000 ETF

กองทุนอะไรดี สหรัฐ Bull MarketSource: Morningstar, FINNOMENA FUNDS as of 30/11/2023


คำเตือน

ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน | ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต | ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน | กองทุนรวมนี้ลงทุนกระจุกตัวในผู้ออกตราสารหรือประเทศใดประเทศหนึ่ง จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของ พอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย |  คำแนะนำการลงทุนนี้เป็นไปตามกรอบการพิจารณาของ FINNOMENA FUNDS ซึ่งมีเป้าหมายในการสร้างโอกาสรับผลตอบแทนในกรอบระยะเวลาตามวัตถุประสงค์การลงทุนที่แตกต่างกันตามคำแนะนำ | บริษัทมิได้การันตีถึงผลตอบแทนที่จะได้จากคำแนะนำการลงทุนดังกล่าว มีความเสี่ยงที่ผลตอบแทนอาจไม่เป็นไปตามคาดหวัง หรือมีผลขาดทุนได้ | สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด ในช่วงเวลาวันทำการตั้งแต่ 09:00-17:00 น. ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 026 5100 และทาง LINE @FINNOMENAPORT

คู่มือเลือกกองทุน SSF RMF อย่างไรให้ประสบความสำเร็จ