TTCL เคาะหุ้นกู้ออกใหม่ 2 ชุด จ่ายดอกเบี้ยสูงสุด 5.85% ต่อปี เสนอขาย 15-19 มี.ค. 2567 จองซื้อผ่านกลุ่ม FINNOMENA ได้แล้ววันนี้!

บมจ. ทีทีซีแอล (TTCL) ผู้ให้บริการด้านการออกแบบวิศวกรรม การจัดหาเครื่องจักรและอุปกรณ์ และการก่อสร้างโรงงานแบบครบวงจร เสนอขายหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน ครั้งที่ 1/2567 จำนวน 2 ชุด ให้แก่นักลงทุนรายใหญ่และนักลงทุนสถาบัน ระหว่างวันที่ 15-19 มีนาคม 2567 นี้ โดยหุ้นกู้ที่เสนอขายในครั้งนี้ประกอบด้วย

 1. หุ้นกู้ชุดที่ 1 (TTCL263A) – อายุ 2 ปี อัตราดอกเบี้ย 5.50-5.65% ต่อปี
 2. หุ้นกู้ชุดที่ 2 (TTCL269A) – อายุ 2 ปี 6 เดือน อัตราดอกเบี้ย 5.80-5.85% ต่อปี

 

หุ้นกู้ทั้ง 2 ชุด จ่ายดอกเบี้ยทุก ๆ 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2569 โดยมีอันดับความน่าเชื่อถือของบริษัทฯ และหุ้นกู้อยู่ในระดับ Investment Grade ที่ ระดับ “BBB-“ โดยมีแนวโน้มอันดับเครดิต “Stable” จัดอันดับโดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2566

วัตถุประสงค์ในการออกหุ้นกู้ครั้งนี้ บริษัทฯ จะนำเงินที่ได้ไปชำระคืนหุ้นกู้ชุด TTCL249A รวมถึงใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท

นักลงทุนสามารถลงทุนหุ้นกู้ TTCL ทั้ง 2 ชุด ผ่านกลุ่ม FINNOMENA ได้แล้ววันนี้!
คลิกลิงก์เพื่อกรอกแบบฟอร์มแสดงความจำนงจองซื้อหุ้นกู้ โดยหลังจากกรอกเรียบร้อยแล้ว ทีมงานจะติดต่อกลับเพื่อประสานงานจองซื้อหุ้นกู้กับบริษัทหลักทรัพย์ภายใน 1-2 วันทำการ
📌 https://form.jotform.com/240498430134453

เจาะลึกธุรกิจ TTCL

 • บมจ. ทีทีซีแอล (TTCL) เป็นผู้รับเหมางานก่อสร้างโครงการวิศวกรรมโยธาขนาดใหญ่แบบครบวงจร ทั้งการออกแบบวิศวกรรม งานจัดซื้อจัดจ้าง และงานก่อสร้าง
 • มีโครงสร้างรายได้จากโครงการภาคเอกชน 100% ลูกค้าของ TTCL อยู่ในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีเป็นส่วนใหญ่ คิดเป็นสัดส่วน 42.6%, อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ 32.8%, อุตสาหกรรมพลังงาน 17.2% และอุตสาหกรรมอื่น ๆ อีก 7.4%

จุดแข็งของ TTCL

 • บริษัทมีประสบการณ์กว่า 39 ปี มีความเชี่ยวชาญโดยเฉพาะงานก่อสร้างที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมพลังงานและปิโตรเคมี โดยมีผลงานเป็นที่ยอมรับในกลุ่มลูกค้ส ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการรายใหญ่ เช่น กลุ่มปตท., กลุ่มบางจาก และกลุ่มปูนซิเมนต์ไทย
 • ด้านรายได้ของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 มีงานในมือ (Backlog) ทั้งสิ้น 19,500 ล้านบาท รวม 17 โครงการ โดยประมาณ 17% ของมูลค่างานในมือของบริษัทจะรับรู้เป็นรายได้ในไตรมาสสุดท้ายของปี 2566 อีก 65% จะรับรู้ในปี 2567 และส่วนที่เหลือจะรับรู้ในระหว่างปี 2568-2569
 • ด้านหนี้สินทางการเงินปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง ณ เดือนกันยายน 2566 ภาระหนี้สินของบริษัทลดลงเหลือ 1.9 พันล้านบาท จากจุดสูงสุดที่ 1.01 หมื่นล้านบาท ณ สิ้นปี 2560 โดยหนี้สินทางการเงินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิต่อส่วนผู้ถือหุ้นอยู่ที่ 0.48 เท่า ซึ่งต่ำกว่าข้อกำหนดสุทธิของหุ้นกู้ที่กำหนดไว้ไม่เกิน 3.0 เท่า

ฐานะทางการเงินและผลประกอบการของ TTCL

 • มูลค่าสินทรัพย์ของ TTCL เติบโตขึ้นจาก 13,868 ล้านบาทในปี 2020 เป็น 19,568 ล้านบาท ในเดือนกันยายน 2023
 • ด้านรายได้ของ TTCL เติบโตขึ้นจาก 6,894 ล้านบาทในปี 2020 เป็น 12,386 ล้านบาท ในเดือนกันยายน 2023

อัตราหนี้สินต่อทุนของ TTCL ลดลงอย่างต่อเนื่อง พิจารณาได้จาก IBD/E Ratio ซึ่งเป็นอัตราส่วนทางการเงินที่ใช้วัดภาระหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยของบริษัทเทียบกับส่วนของผู้ถือหุ้น มีค่าเพียง 1.05 เท่า เท่านั้น สังเกตจากภาพได้ว่า IBD/E Ratio ในปัจจุบัน ลดลงจากช่วงปี 2017 มาค่อนข้างเยอะ

อันดับความน่าเชื่อถือของ TTCL โดย Tris Rating

Tris Rating เพิ่มอันดับเครดิตองค์กรของ TTCL เป็น “BBB-” (Investment Grade) จากเดิมที่ระดับ “BB+” (Non-Investment Grade) และเปลี่ยนแนวโน้มอันดับเครดิตเป็น “Stable” หรือคงที่จาก “Positive” หรือบวก 

เปรียบเทียบ Fundamental ของ TTCL ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน

 • อัตราส่วนทุนหมุนเวียน (Current Ratio) ณ เดือนกันยายน 2023 มีค่าเท่ากับ 0.96
 • อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (IBD/E Ratio) ณ เดือนกันยายน 2023 มีค่าเท่ากับ 0.42
 • อัตรากำไรสุทธิ (Net Profit Margin) ณ เดือนกันยายน 2023 มีค่าเท่ากับ 2.65
 • อัตราส่วนความสามารถในการจ่ายดอกเบี้ย (Interest Coverage Ratio)  ณ เดือนกันยายน 2023 มีค่าเท่ากับ 3.42

Bloomberg Default Probability และ Altman’s Z Score ของ TTCL

 • Bloomberg Default Probability ลดลงจากปี 2022 มาอยู่ที่ 0.20% ซึ่งเป็นระดับที่ยังต่ำมาก หมายความว่าในอีก 12 เดือนข้างหน้ามีโอกาสเพียง 0.20% ที่ TTCL จะผิดนัดชำระหนี้
 • Altman’s Z Score เป็นเทรนด์ขาขึ้นอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันอยู่ที่ 1.01 ซึ่งเป็นค่าที่ทาง Definit มองว่าเป็นระดับที่มีโอกาสผิดนัดชำระหนี้ต่ำ

นักลงทุนสามารถลงทุนหุ้นกู้ TTCL ทั้ง 2 ชุด ผ่านกลุ่ม FINNOMENA ได้แล้ววันนี้!
คลิกลิงก์เพื่อกรอกแบบฟอร์มแสดงความจำนงจองซื้อหุ้นกู้ โดยหลังจากกรอกเรียบร้อยแล้ว ทีมงานจะติดต่อกลับเพื่อประสานงานจองซื้อหุ้นกู้กับบริษัทหลักทรัพย์ภายใน 1-2 วันทำการ
📌 https://form.jotform.com/240498430134453


“ชมรมหุ้นกู้” รายการที่จะพาผู้เชี่ยวชาญมาพูดคุยถึงข่าวในวงการหุ้นกู้ หุ้นกู้ออกใหม่ รวมถึงความรู้เกี่ยวกับการลงทุนในหุ้นกู้ พร้อมคลีนิกหุ้นกู้ ให้นักลงทุนได้สอบถามความเห็นที่เป็นกลางตามหลักสากล และวิธีลงทุนในหุ้นกู้ได้อย่างถูกต้อง!

🔔 พบกันทุกวันอังคาร เวลา 19.00 น. ที่ Facebook และ Youtube ของ FINNOMENA

สำหรับ EP เจาะลึกหุ้นกู้ของ TTCL สามารถรับชมได้ที่