กองทุนสหรัฐฯ

รวมกองทุนหุ้นสหรัฐอเมริกาทุกกองที่มีในตลาด จัดกลุ่มให้เห็นชัด ๆ ทั้งกองทุน Passive ในดัชนี S&P500, Nasdaq, Russell 2000, Dow Jones กองทุน Active สาย Growth และ Value รวมถึงหุ้นสหรัฐฯ ที่เน้นเฉพาะ sector ต่าง ๆ พร้อมสรุปคำแนะนำการลงทุน สำหรับคนที่มองโอกาสในตลาดที่ห้ามมองข้าม Don’t bet against America

– กองทุนหุ้นสหรัฐ ฯ มีเยอะมาก ถ้าไม่รู้จะเลือกยังไงดี คลิกอ่านตรงนี้ก็พอ! 

กองทุน Passive ตามดัชนี S&P500

 • ASP-S&P500
 • KFUSINDX-A
 • K-US500X-A(A)
 • SCBS&P500 / SCBS&P500A / SCBS&P500-SSF
 • TMBUS500 / TMBUS500RMF
 • TISCOUS-A / TISCOUS-SSF
 • TUSEQ-UH

กองทุน Passive ตามดัชนี Nasdaq

 • BCAP-USND100
 • KKP NDQ100-H / KKP NDQ100-H-SSF
 • K-USXNDQ-A(A) / K-USXNDQ-A(D)
 • SCBNDQ(A) / SCBNDQ(SSF)
 • TLUSNDQ-H-A / TLUSNDQ-H-SSF
 • TNASDAQ-A / TNASDAQ-SSF / TNASDAQRMF-A
 • KFNDQ-A

กองทุน Passive ตามดัชนี Dow Jones

 • SCBDJI(A) / SCBDJI(SSF)

กองทุนหุ้นสหรัฐฯ Mid-Small Cap.

 • ASP-USSMALL
 • ABAGS / ABAGS-SSF
 • KF-HSMUS
 • SCBUSSM
 • SCBRS2000(A) / SCBRS2000(SSF)
 • PRINCIPAL USEQ-A
 • TUSMS

 

กองทุนหุ้นสหรัฐฯ Active ทั้งสาย Growth และ Value

 • AFMOAT-HA / AFMOAT-HSSF / AFMOATHRMF (FPICK)
 • MEGA10-A / MEGA10RMF / MEGA10-SSF (FPICK)
 • K-USA-A(A) / K-USA-A(D) / K-USA-SSF / KUSARMF
 • TMBUSBLUECHIP
 • KT-US-A / KT-US-SSF / KT-US RMF
 • SCBBLN / SCBBLNA
 • B-USALPHA / B-USALPHARMF / B-USALPHASSF
 • LHUS-A / LHUS-D / LHUS-ASSF / LHUS-DSSF
 • KFUS-A / KFUSSSF / KFUSRMF
 • SCBUSAA / SCBRMUSA(A) / SCBUSA(SSF)

กองทุนที่เน้น sector ธนาคารในสหรัฐฯ

 • KWI USBANK-A
 • TUSFIN-A
 • LHUSFIN-A / LHUSFIN-D / LHUSFIN-DSSF / LHUSFIN-ASSF

กองทุนที่เน้นหุ้นปันผล

 • LHDIVB-A / LHDIVB-D / LHDIVB-ASSF / LHDIVB-DSSF

 

สามารถศึกษารายละเอียดของกองทุนเพิ่มเติมได้ที่ https://www.finnomena.com/fund/

สรุปคำแนะนำการลงทุนหุ้นสหรัฐฯ

กองทุนหุ้นสหรัฐอเมริกาที่ Finnomena Funds แนะนำ “ทยอยสะสม” โดยวิเคราะห์ตามกรอบ MEVT Call ที่เน้นเป้าหมายการลงทุนระยะกลาง-ระยะยาว ได้แก่ AFMOAT-HA ที่เน้นการลงทุนในหุ้นที่มีความได้เปรียบในการแข่งขันสูง มีปราการทางธุรกิจแข็งแกร่ง เพื่อการเติบโตอย่างมั่นคงในระยะยาว โดยมีนโยบายลงทุนผ้่นกองทุนหลัก VanEck Morningstar Wide Moat ETF จึงเหมาะกับผู้ลงทุนที่ต้องการเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในตลาดสหรัฐฯ แบบเน้นเน้นหุ้น Value มองกันยาว ๆ และมีกลยุทธ์การลงทุนที่ยืดหยุ่น เปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ตลาด

– อ่านรีวิวกองทุน AFMOAT-HA: ปราการหุ้นสหรัฐฯ สุดแกร่ง แข็งแรงทุกภาวะตลาด คลิกเลย 

นอกจากนี้ หากใครชื่นชอบสไตล์การลงทุนแบบ FundTalk Contrarian Call แนะนำ “ซื้อ” MEGA10-A ซึ่งลงทุนในหุ้นขนาดใหญ่ 10 ตัวของสหรัฐฯ ที่เป็น Clear Winners ในหลากหลายอุตสาหกรรม ซึ่งจะเป็นกลุ่มที่ได้รับประโยชน์มากที่สุด เมื่อตลาดหุ้นสหรัฐฯ กลับมา Outperform

– อ่านรีวิวกองทุน MEGA10: โอกาสลงทุนใน 10 บริษัท ผู้ทรงอิทธิพลที่สุดในโลก คลิกเลย 


คำเตือน: ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน ความเสี่ยงและศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนในกองทุนรวม SSF และ RMF กรณีไม่ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขภาษี จะไม่ได้สิทธิประโยชน์ตามเงื่อนไขกองทุน | การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน |  ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต | กองทุนมีการลงทุนกระจุกตัวในอุตสาหกรรมและประเทศที่ลงทุน จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย | ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน | สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด ในช่วงเวลาวันทำการตั้งแต่ 09:00-17:00 น. ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 026 5100 และทาง LINE “@FinnomenaPort”