ล่าสุด ทางการสหรัฐฯ ประกาศตัวเลข GDP ไตรมาส 4 ปี 2023 เติบโต 3.3% สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดไว้ที่ 2% ทั้งนี้ ตัวเลขดังกล่าวได้แรงหนุนหลัก ๆ มาจากการบริโภคที่แข็งแกร่ง ตามมาด้วยการลงทุนและการใช้จ่ายด้านที่พักอาศัย ส่งผลให้ตัวเลข GDP ทั้งปี 2023 เติบโตที่ 2.5%

นอกจากนี้ อีกหนึ่งปัจจัยบวกของตลาดสหรัฐฯ คือตัวเลขดัชนีราคาจากรายจ่ายเพื่อการบริโภคพื้นฐานส่วนบุคคล หรือ Core PCE ซึ่งอยู่ที่ 2% 2 ไตรมาสติดต่อกัน ถือว่าอยู่ในเป้าเงินเฟ้อที่ Fed วางเอาไว้ โดย Core PCE เป็นหนึ่งในข้อมูลด้านเงินเฟ้อที่ Fed ให้ความสำคัญในการนำเข้ามาพิจารณาในการกำหนดนโยบายการเงิน

FINNOMENA FUNDS มองว่า ตอนนี้ เงินเฟ้อที่กำลังเข้าสู่ขาลงชัดเจน (disinflation) ตลาดตอบรับด้วยมุมมองเชิงบวก และคาดว่า Fed จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยในปี 2024 หนุนให้สินทรัพย์ต่างๆ มีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นได้ “โดยเฉพาะสินทรัพย์เสี่ยง” เช่น หุ้น

กลุ่มที่น่าสนใจคือ หุ้นขนาดกลาง-ใหญ่ ของสหรัฐฯ ที่อยู่ “นอกกลุ่ม Magnificent-7” ที่ปรับตัวขึ้นไปแล้วพอสมควร 

  • จึงแนะนำการลงทุนในกองทุน KFUS-A ที่มีสัดส่วนการลงทุนในหุ้นเทคฯ กลาง-ใหญ่ ของสหรัฐฯ
  • ส่วนคนที่มีหุ้นสหรัฐฯ อยู่ แนะนำ “ปรับสัดส่วน” จากกองที่มีน้ำหนักสูงในหุ้น Big Tech ไปยังกองทุน KFUS-A

รู้จักกองทุน KFUS-A

กองทุน KFUS-A หรือ กองทุนเปิดกรุงศรียูเอสอิควิตี้-สะสมมูลค่า มีกองทุนหลักคือ Baillie Gifford Worldwide US Equity Growth Fund ที่บริหารแบบเชิงรุก

แม้ KFUS-A จะมีการลงทุนในหุ้น Big Tech อยู่ แต่ก็มีการกระจายการลงทุนในหุ้น 30-50 ตัวไปยังหุ้นตัวอื่น ๆ ในตลาด และยังมีสัดส่วนการลงทุนในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสูง เข้ากับสถานการณ์เงินเฟ้อขาลงที่หนุนให้การลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงผลิดอกได้

นโยบายการลงทุนของ KFUS-A

  • มีการบริหารจัดการแบบ active management
  • ใช้กลยุทธ์แบบ bottom-up หยิบหุ้นเข้าพอร์ตประมาณ 30-50 ตัว
  • เน้นคัดหุ้นเติบโตที่เป็นอนาคตใหม่ในตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกา 

ภาพ: สัดส่วนการลงทุนของกองทุนหลักของ Baillie Gifford Worldwide US Equity Growth Fund | ที่มา Baillie Gifford as of 31/12/2024

ศึกษาข้อมูลกองทุนเพิ่มเติมได้ที่: https://finno.me/ftcall-usa  

อ้างอิง


คำเตือน

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน | ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต | กองทุนมีการลงทุนกระจุกตัวในประเทศที่ลงทุน จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย | ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน | สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด ในช่วงเวลาวันทำการตั้งแต่ 09:00-17:00 น. ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 026 5100 และทาง LINE “@FINNOMENAPORT”