หุ้น Xiaomi ทะยานขึ้นไปสูงสุด +16% ในวันเดียว จากข่าวว่า Xiaomi เปิดตัวรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นแรก Xiaomi SU7 ก่อนจะลดลงมาที่ +9% ระหว่างวัน มีส่วนผลักดันให้ดัชนี HSI ปรับตัวขึ้นมากกว่า 2%

โดย Xiaomi SU7 มีราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 30,000 ล้านเหรียญ หรือประมาณ 1 ล้านบาท ซึ่งราคานี้ตัดได้ว่าถูกกว่า Tesla Model 3 ซึ่งเป็นรุ่นเริ่มต้นของแบรนด์อเมริกันรายนี้ ถือว่าเป็นความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจและเขย่าอุตสาหกรรมยานยนต์พลังงานทางเลือกไม่น้อย

สำหรับใครที่สนใจการลงทุนในบริษัทใหญ่ ๆ มีแบรนด์ติดระดับโลก เช่น Xiaomi ทาง Finnomena Funds แนะนำกองทุน MEGA10CHINA-A ซึ่งปัจจุบันลงทุนใน Xiaomi สูงถึง 9.51% (as of 29 Feb 2024)

สัดส่วนการลงทุนของ MEGA10CHINA-A | Source: หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ  as of 29/2/2024

MEGA10CHINA-A มีนโยบายเข้าไปลงทุนใน 10 บริษัทที่ทรงอิทธิพลในจีน ซึ่งจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง เน้นเฉพาะบริษัทที่มีมูลค่าตลาดขนาดใหญ่ สภาพคล่องสูง เป็นผู้นำในด้าน Brand Value และต้องไม่ใช่รัฐวิสาหกิจ ไม่มีการถือหุ้นใหญ่โดยรัฐบาลจีน เหมาะกับคนที่อยากลงทุนแบบเน้น ๆ กับหุ้นผู้ชนะเพียง 10 ในสัดส่วนที่เท่ากันแบบ Equal weight


อ้างอิง: https://www.reuters.com/business/autos-transportation/xiaomis-stock-set-open-up-15-after-launch-electric-car-2024-04-02/ 

คำเตือน

ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน | ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต | ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน | กองทุนรวมนี้ลงทุนกระจุกตัวในผู้ออกตราสารหรือประเทศใดประเทศหนึ่ง จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของ พอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย | คำแนะนำการลงทุนนี้เป็นไปตามกรอบการพิจารณาของ Finnomena Funds ซึ่งมีเป้าหมายในการสร้างโอกาสรับผลตอบแทนในระยะเวลาตามแต่ละประเภทของพอร์ตเท่านั้น บริษัทมิได้การันตีถึงผลตอบแทนที่จะได้จากคำแนะนำการลงทุนดังกล่าว มีความเสี่ยงที่ผลตอบแทนอาจไม่เป็นไปตามคาดหวัง หรือมีผลขาดทุนได้ | สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด ในช่วงเวลาวันทำการตั้งแต่ 09:00-17:00 น. ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 026 5100 และทาง LINE @FINNOMENAPORT | สำหรับผู้ลงทุนในความดูแลของ Kept by krungsri ติดต่อทีม Kept help center ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 296 6299