20 Checklist การเลือกหุ้นคุณภาพดีของลงทุนศาสตร์

ปกติเวลาผมลงทุนผมมักจะมองหาธุรกิจที่มีคุณภาพดี และที่สำคัญควรจะดีกว่าตลาดด้วย หลังจากลงทุนมาระยะเวลาหนึ่งก็พบว่าลักษณะธุรกิจที่ชอบและสนใจมักจะมีบางสิ่งบางอย่างที่คล้ายกัน จนพอจะมาจุดร่วมมาคิดเป็นหลักคิด เพื่อความรวดเร็วในการหาหุ้นครั้งต่อไปได้

หลักที่ว่ามีดังนี้

 1. บริษัทเติบโตไปกับ mega trend ได้แก่ urbanization, aging society และ tourism hub
 2. บริษัทมีแบรนด์คือลูกค้ารับรู้ได้ถึงความแตกต่างในการใช้สินค้าและบริการของบริษัทเทียบกับบริษัทอื่น ถ้านำชื่อแบรนด์ออก ลูกค้ามีแนวโน้มที่จะไม่ใช้สินค้าอีกต่อไป
 3. บริษัทไม่ใช่โภคภัณฑ์
 4. บริษัทตั้งราคาสินค้าได้โดยอิสระ ไม่ขึ้นอยู่กับราคาสินค้าโลก นโยบายรัฐบาล หรือสนามการแข่งขันที่รุนแรง
 5. บริษัทขายบริการเป็นหลัก ผลประกอบการอิงอยู่กับต้นทุนสินค้าน้อย อัตรากำไรขั้นต้นค่อนข้างคงที่
 6. บริษัทอยู่ในอุตสาหกรรมที่แข่งขันไม่รุนแรง หรือถ้าแข่งขันจะไม่เน้นแข่งขันด้านราคา แต่พัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการมากกว่า
 7. บริษัทมีส่วนแบ่งการตลาดเป็นอันดับหนึ่งหรือสองแต่มีแนวโน้มจะเป็นหนึ่ง ในกรณีที่ตลาดมี segmentation มาก บริษัทต้องเป็นอันดับหนึ่งในตลาด niche ของตนเอง
 8. ลูกค้ามีความภักดีต่อบริษัทปานกลางถึงสูง ลูกค้าต้องรู้สึกตะขิดตะขวงใจที่จะย้ายไปใช้สินค้าหรือบริการของบริษัทอื่น
 9. สินค้าหรือบริการที่ขายต้องมีอายุการใช้งานไม่เกิน 3 ปี
 10. บริษัทขายสินค้าหรือบริการที่ลูกค้ามีความเต็มใจที่จะจ่าย หรือไม่มีความรู้สึกผิดที่จะจ่าย หาสินค้าทดแทนได้ยาก
 11. บริษัทมีอำนาจเหนือซัพพลายเออร์อย่างชัดเจน หากไม่ใช่ความสามารถด้านการต่อรองราคาก็เป็นความเกรงใจในการทำธุรกิจ
 12. คู่แข่งรายใหม่ที่จะเข้ามาทำได้ยาก หรือทำได้ไม่ยากแต่จะขยายขนาดให้เท่ากับบริษัทได้ยาก
 13. สินค้าหรือบริการที่ขายมีแนวโน้มที่จะต้องใช้ต่อไปอย่างต่อเนื่องถึงแม้เศรษฐกิจจะซบเซา
 14. บริษัทมีแนวโน้มยอดขายที่แข็งแรง ผันผวนต่ำ หากสร้างรายได้แล้ว ยากที่จะลดลงในระยะยาว
 15. สินค้าและบริการช่วยชดเชยหรือสร้างมูลค่าในสิ่งที่ตีราคาเป็นเงินได้ยากจนผู้บริโภคไม่สามารถตัดสินได้ชัดเจนว่าสินค้าและบริการนั้นถูกหรือแพง
 16. ส่วนแบ่งทางการตลาดเติบโตอย่างต่อเนื่อง หรือรักษาไว้ได้ในระดับสูงแต่คุณภาพการทำกำไรดีขึ้น
 17. กำไรของธุรกิจเป็นขาขึ้นอย่างชัดเจน
 18. ตลาดของสินค้าและบริการกว้างและยังไม่มีทีท่าจะอิ่มตัวหรือถดถอย ยิ่งมีแนวโน้มจะขยายฐานไปต่างประเทศได้ยิ่งดี
 19. บริษัทอยู่ในอุตสากรรมที่เติบโตดีกว่า GDP
 20. ผู้บริหารมองเห็นผู้ถือหุ้นเป็นเจ้าของร่วมคนหนึ่ง มีศักดิ์และศรีเทียบเท่ากับเจ้าของที่สร้างบริษัทมา ไม่ใช่แค่มองเห็นผู้ถือหุ้นรายย่อยเป็นเพียงแค่แหล่งระดมทุนราคาถูก

ผมเองมองหาปัจจัยทั้ง 20 ข้อในการลงทุนเสมอ หากบริษัทไหนมีปัจจัยเหล่านี้มาก มูลค่าหุ้นที่ให้เวลาประเมินมักจะสูงเพราะถือว่ามีคุณภาพดี แต่ถ้าหากบริษัทไหนมีปัจจัยเหล่านี้น้อย มูลค่าที่ประเมินได้ก็จะตรงกันข้ามกัน ถือว่า 20 เรื่องพื้นฐานที่ผมมองจนติดเป็นนิสัยเลยทีเดียว

ลงทุนศาสตร์ – http://www.investerest.co/

คู่มือเลือกกองทุน SSF RMF อย่างไรให้ประสบความสำเร็จ