คนจีนชอบมาเที่ยวไทย หุ้นกลุ่มไหนได้ประโยชน์

จากข้อมูลสถิติและเทรนด์การท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวจีนในปี 2559 ซึ่งรวบรวมโดย Baidu Access พบว่าแนวโน้มการเติบโตของนักท่องเที่ยวจีนที่มายังประเทศไทยสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีอัตราสูงถึง 31.06% ทบต้นตั้งแต่ปี 2012 – 2016 ถึงแม้ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาประเทศไทยจะเกิดปัญหาหลายอย่างที่ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวโดยตรง แต่ท้ายที่สุด นักท่องเที่ยวจีนก็กลับมาโตหลังจากเหตุการณ์ทุกอย่างผ่านพ้นไป

แล้วใครได้ประโยชน์จากการที่คนจีนชอบมาเที่ยวไทยบ้าง?

วันนี้ ลงทุนศาสตร์รวบรวมเอาหุ้นในกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ ที่น่าจะได้รับผลประโยชน์จากการเติบโตของจำนวนนักท่องเที่ยวจีนทั้งทางตรงและทางอ้อมมาให้อ่านกัน ย้ำอีกครั้งว่าหุ้นที่มีแนวโน้มจะดีอาจจะไม่ใช่การลงทุนที่ดีก็ได้ หากเข้าลงทุนที่ราคาแพงเกินมูลค่าไป บทความนี้จึงจัดทำเพื่อเป็นแนวทางในการคิดเท่านั้นไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อแนะนำซื้อ ถือ หรือขายแต่อย่างใด นักลงทุนโปรดใช้จักรยานในการตัดสินใจลงทุนเสมอ (ไม่ใช้มอเตอร์ไซค์เพราะจะซิ่งมาก กลัวติดดอย ฮา)

1. ท่าอากาศยานและงานสนับสนุน

ผู้ที่ได้รับประโยชน์ชัดเจนจากแนวโน้มนักท่องเที่ยวเติบโตมากที่สุดคงหนีไม่พ้นท่าอากาศยานและธุรกิจสนับสนุนท่าอากาศยาน เนื่องจากยิ่งจำนวนนักท่องเที่ยวมากเท่าไหร่ กิจการย่อมได้ประโยชน์ตามจำนวนนักท่องเที่ยวเท่านั้น เพราะไม่ว่านักท่องเที่ยวจะไปไหน นอนโรงแรมอะไร บินสายการบินอะไร แต่ถ้าเดินทางผ่านท่าอากาศยาน กิจการก็จะได้รับผลประโยชน์เสมอ รวมไปถึงผลประโยชน์ส่วนแบ่งจากการขายสินค้าปลอดภาษีในท่าอากาศยานอีกด้วย

2. สายการบิน

สายการบินถือเป็นหุ้นในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวหนึ่งที่ได้ประโยชน์จากจำนวนนักท่องเที่ยวอย่างชัดเจน แต่การวิเคราะห์สายการบินต้องวิเคราะห์จากสายการบินที่นักท่องเที่ยวเลือกใช้ด้วย เพราะนักท่องเที่ยวจำนวนหนึ่งนิยมใช้สายการบินของประเทศตนมากกว่าสายการบินจากต่างชาติ อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันเทคโนโลยีการเลือกซื้อตั๋วเครื่องบินก็พัฒนาไปมากแล้ว สายการบินจากทุกภูมิภาคก็สามารถเข้าร่วมแข่งขันกันในตลาดได้อย่างสากล

3. โรงแรม

แน่นอนว่านักท่องเที่ยวจีนที่เข้ามาในไทยก็ต้องพักโรงแรมที่ประเทศไทย แต่เช่นเดียวกับสายการบิน นักลงทุนต้องวิเคราะห์หาโรงแรมที่เหมาะกับเป้าหมายทางการตลาดของนักท่องเที่ยวจีน ก่อนหน้านี้นักท่องเที่ยวจีนจำนวนมากเข้ามาเที่ยวไทยผ่านทัวร์ราคาประหยัดหรือที่เรียกกันว่า “ทัวร์ศูนย์เหรียญ” ซึ่งผู้จัดทัวร์จะกินรวบโรงแรมไว้ให้ลูกทัวร์มาพักในเครือของตน ทำให้โรงแรมไทยได้รับประโยชน์น้อย แต่จากข้อมูลงานวิจัยพบว่าจำนวนนักท่องเที่ยวจีนที่มีรายได้สูงเพิ่มสัดส่วนมากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งถือเป็นแนวโน้มที่มีประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมโรงแรมโดยตรง เพราะปัญหาการกินรวบจากทัวร์ศูนย์เหรียญจะลดต่ำลง

4. สินค้าอุปโภคบริโภคที่เกี่ยวข้องกับคนจีน

นักท่องเที่ยวทุกคนมาเที่ยวย่อมนิยมซื้อสินค้ากลับไปฝากคนที่บ้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งความรู้สึกในการท่องเที่ยวนั้นสนับสนุนให้คนจับจ่ายใช้สอยที่ราคาแพงกว่าปรกติ สินค้าอุปโภคบริโภคอะไรที่ได้รับความนิยมจากคนจีนก็จะได้รับประโยชน์อย่างมาก เพราะเมื่อไหร่ที่สินค้าเกิดการซื้อซ้ำแล้วย่อมทำให้เกิดการเติบโตของยอดขายและเกิดการรับรู้ของแบรนด์ในประเทศจีนซึ่งอาจจะนำไปสู่การขยายตลาดรุกเข้าไปในแผ่นดินใหญ่ต่อไปได้

5. ธุรกิจบริการที่เกี่ยวข้องกับคนจีน

ธุรกิจบริการหลายประเภทที่คนจีนเลือกใช้เมื่อเข้ามาประเทศไทยในลักษณะเดียวกับการซื้อสินค้า เนื่องจากเป็นกิจกรรมที่มีชื่อเสียง รวมไปถึงเป็นกิจกรรมที่คนจีนไว้วางใจ เช่น การเลือกซื้อสินค้าในร้านค้าปลีกที่มีชื่อเสียงจะทำให้นักท่องเที่ยวมั่นใจเรื่องราคาที่ยุติธรรมมากกว่า การเข้ารับบริการพักผ่อนหย่อนใจต่างๆ ที่เป็นชื่อเสียงของประเทศไทย รวมไปถึงการรับประทานอาหารในร้านอาหารชื่อดังก็จัดเป็นกิจกรรมที่เอื้อประโยชน์ต่อบริษัทจดทะเบียนในไทยทั้งสิ้น

ทั้งหมดทั้งมวลนี้การวิเคราะห์ถึงเนื้อกิจการโดยตรงสำคัญมาก

เพราะไม่ใช่หุ้นทุกตัวในอุตสาหกรรมจะได้รับประโยชน์จากแนวโน้มใดแนวโน้มหนึ่งได้ การมองหาและจับคู่เป้าหมายทางการตลาดของบริษัทและลักษณะกลุ่มเป้าหมายที่สนใจ (ในกรณีนี้คือคนจีน) จึงเป็นเรื่องสำคัญมาก นักลงทุนจึงจำเป็นต้องมองให้ขาดถึงพื้นฐานธุรกิจเพื่อนำมาใช้ต่อยอดในการลงทุนได้อย่างเหมาะสม

คนรายได้มากในประเทศจีนมีสัดส่วนขึ้นเรื่อยๆ และคงจะดีมากหากเราในฐานะนักลงทุนจะได้ประโยชน์จากอาตี๋และอาหมวยกลุ่มนี้

ลงทุนศาสตร์ – Investerest