กองทุนที่ดีที่สุดสำหรับมนุษย์เงินเดือน

คำถามที่ผมเจอบ่อยมากคือ “มนุษย์เงินเดือนลงทุนในกองทุนอะไรดี?”

กองทุนหุ้น กองทุนตราสารหนี้ กองทุนผสม กองทุนอสังหาริมทรัพย์ กองทุนลดหย่อนภาษี กองทุนอะไรดีที่เหมาะสำหรับมนุษย์เงินเดือน

หลายคนหลงลืมกองทุนหนึ่งไปซึ่งถือว่าให้ผลตอบแทนสูงมากที่สุดในทุกกองทุนแล้ว

กองทุนนั้นคือ “กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ” หรือ Provident Fund นั่นเอง

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพคือกองทุนที่นายจ้างและลูกจ้างร่วมกันตั้งขึ้นมาด้วยความสมัครใจ โดยมุ่งหมายให้ลูกจ้างมีเงินออมเก็บไว้ยามเกษียณอายุ ซึ่งลูกจ้างต้องจ่ายเงินเข้ากองทุนในสัดส่วน 2% – 15% ของเงินเดือนตามตกลง ก้อนนี้เรียกว่า “เงินสะสม” และนายจ้างจะต้องเติมเงินให้ลูกจ้างไม่น้อยกว่าเงินสะสมของลูกจ้าง ตรงนี้เรียกว่า “เงินสมทบ” โดยบริษัทจะนำเงินตรงนี้ไปให้มืออาชีพอย่างบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนบริหารเพื่อสร้างผลตอบแทนต่อ เมื่อลูกจ้างลาออกจากงานหรือเกษียณอายุ ลูกจ้างก็จะได้รับ เงินสะสม เงินสมทบ และผลตอบแทนจากเงินสะสมและเงินสมทบ

ที่ตั้งชื่อว่ากองทุนที่ดีที่สุด ไม่ได้จงใจตั้งเพื่อทำให้ดูใหญ่โต แต่กองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นกองทุนที่ดีมาก เพราะให้ผลตอบแทนอย่างน้อย 100% เป็นอย่างต่ำ เพราะนายจ้างจะต้องสมทบให้ลูกจ้างไม่ต่ำกว่าที่ลูกจ้างสะสม

อัตราดังกล่าวถือว่าสูงมากๆ ในระยะยาว เพราะขนาดนักลงทุนอันดับหนึ่งของโลกอย่างวอร์เรน บัฟเฟตยังสร้างผลตอบแทนได้ประมาณ 21 เปอร์เซ็นต์ต่อไป ดังนั้น ไม่ว่าคุณจะลงทุนเก่งแค่ไหน คุณก็ควรลงเงินในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเสมอ และควรจะลงให้เยอะที่สุดเท่าที่จะเยอะด้วย เช่น บริษัทตั้งเพดานไว้ที่ 5% ก็แจ้งความจำนงไปเลยว่าขอตัดเงินเดือนที่ 5% เพราะจะได้ผลตอบแทนให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้

ลองมาคิดกันเล่นๆ ไหมว่าหากออมเองกับออมผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพจะให้ผลตอบแทนแตกต่างกันเท่าไหร่?

กำหนดโจทย์เป็นพนักงานเงินเดือน 15,000 บาท ออมเดือนละ 5% ของเงินเดือน โดยแบ่งเป็น 3 กรณี คือ กรณีแรกออมเองผ่านบัญชีออมทรัพย์ธรรมดา กรณีที่สองออมเองผ่านกองทุนรวมที่ให้ผลตอบแทนปีละ 5% และสุดท้ายออมผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่ให้ผลตอบแทนปีละ 5% เช่นกัน

จากอายุ 25 ปี ถึงอายุ 60 ปี ผลตอบแทนจะต่างกันขนาดไหน?

เงินเดือน 15,000 บาท ออม 5% หรือเดือนละ 750 บาท รวม 420 เดือน คิดเป็นเงินต้น 315,000 บาท

  • กรณีที่ 1 เมื่ออายุ 60 ปีจะมีเงิน 323,429.15 บาท คิดเป็นผลตอบแทน 8,429.15 บาท
  • กรณีที่ 2 เมื่ออายุ 60 ปีจะมีเงิน 834,734.24 บาท คิดเป็นผลตอบแทน 519,734.24 บาท
  • กรณีที่ 3 เมื่ออายุ 60 ปีจะมีเงิน 1,669,468.48 บาท คิดเป็นผลตอบแทน 1,354,468.48 บาท

เห็นไหมว่ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นกองทุนที่ดีที่สุดสำหรับมนุษย์เงินเดือนจริงๆ ขนาดเทียบที่ระดับผลตอบแทนเท่ากัน การออมผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยังสร้างผลตอบแทนได้มากกว่าหลายร้อยเปอร์เซ็นต์

อย่าลืม ! หักเงินเดือนเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้มากที่สุดเท่าที่นายจ้างจะจ่ายเงินสมทบ

ลงทุนศาสตร์ – http://www.investerest.co/