ลงทุนแบบ "ESG" คว้าโอกาสสร้างผลตอบแทนจากการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

สารบัญ

ดูรีวิวกองทุนประหยัดภาษีธีม ESG คุณภาพทั้ง K-CHANGE-SSF และ K-CHANGERMF ได้ ที่นี่

การลงทุนหุ้นยั่งยืน

ในปัจจุบันที่โลกกำลังเผชิญปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติ ปัญหาโลกร้อน ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางสังคม ปัญหาการคอร์รัปชัน จากเดิมที่ผู้ประกอบการทางธุรกิจจะให้ความสำคัญเพียงแค่การทำกำไร และการลดต้นทุน แต่ปัจจุบันการนำเพียงแค่สองปัจจัยมาใช้ในการดำเนินธุรกิจอาจไม่เพียงพอต่อไป    แต่ต้องคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมที่อาจได้รับ   ผลกระทบจากกระบวนการผลิตของตนด้วย รวมถึงใส่ใจ     กับธรรมาภิบาลของบริษัท เพื่อลดความขัดแย้งและสร้างความเกื้อกูลแก้ผู้มีส่วนได้เสีย ทำให้บริษัทสามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้อย่างยั่งยืน

การดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน หรือ ESG คืออะไร?

ESG คือการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน หมายถึง การที่บริษัทประกอบธุรกิจโดยคำนึงถึงการเติบโตของผลกำไร ควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคม สิ่งแวดล้อม และธรรมาภิบาล ซึ่งมีองค์ประกอบ 3 ด้าน ได้แก่

 1. Environment (การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม):  คือการเน้นใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และรักษาสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินธุรกิจของบริษัท
 2. Social (การจัดการด้านสังคม): คือการบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียม ดูแลความปลอดภัยของพนักงาน รวมถึงมีสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนรอบด้าน
 3. Governance (การจัดการด้านธรรมาภิบาล): คือการมีนโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดี ต่อต้านการทุจริต ดำเนินงานอย่างโปร่งใส และดูแลผลประโยชน์ผู้มีส่วนได้เสีย

ตัวอย่างเกณฑ์ ESG ที่ผู้ลงทุนควรพิจารณา

ลงทุนแบบ "ESG" คว้าโอกาสสร้างผลตอบแทนจากการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

Source: US SIF: The Forum for Sustainable and Responsible Investment

นักลงทุนจำนวนมาก ไม่เพียงแต่สนใจในผลลัพธ์ทางการเงินของการลงทุนเท่านั้น แต่ยังสนใจผลกระทบของการลงทุนและบทบาทของสินทรัพย์ในการส่งเสริมประเด็นระดับโลก เช่นการดำเนินการด้านสภาพภูมิอากาศ กลุ่มประชากรที่ดึงดูดการลงทุน ESG เป็นพิเศษคือกลุ่มคนรุ่นมิลเลนเนียล จากการศึกษาในปี 2006 พบว่าคนรุ่นมิลเลนเนียลมีแนวโน้มที่จะไว้วางใจบริษัท หรือซื้อผลิตภัณฑ์ของบริษัทเมื่อบริษัทมีชื่อเสียงในด้านความรับผิดชอบต่อสังคมหรือสิ่งแวดล้อม ครึ่งหนึ่งของผู้ที่ถูกสำรวจมีแนวโน้มที่จะปฏิเสธผลิตภัณฑ์หรือบริการจากบริษัทที่ถูกมองว่าไม่รับผิดชอบต่อสังคมหรือสิ่งแวดล้อม

จากผลวิจัยของ MSCI ในหัวข้อชื่อ “The story behind millennials and ESG investing. March 2020” พบว่า 95% ของกลุ่ม Millennials (ประชากรที่เกิดระหว่างปี 1980-2000) จะให้ความสำคัญกับการลงทุนด้วยหลักการ การลงทุนอย่างยั่งยืน

ทำไมการลงทุน ESG ถึงมีความสำคัญ?

 • ปริมาณเงินความมั่งคั่งจากประชากรกลุ่ม Baby Boomer จากการประเมินของ MSCI คาดว่ามีอยู่ราว 30 ล้านล้านเหรียญ โดยความมั่งคั่งนี้จะถูกส่งผ่านให้กับประชากรกลุ่ม Millennials จำนวนกว่า 79.4 ล้านคนในปี 2020 และจะเพิ่มถึง 81 ล้านคน ภายในปี 2036 ซึ่งปริมาณเงินดังกล่าวถือเป็นจำนวนมหาศาลที่จะถูกส่งผ่านไปยังอีกเจเนอเรชั่นและนำไปลงทุนตามความสนใจของกลุ่ม Millennials
 • 88% ของชาว Millennials ที่ถูกจัดอยู่ในกลุ่ม High-net worth มีการติดตามการลงทุนของตัวเองอย่างสม่ำเสมอว่าการลงทุนของตัวเองยังอยู่ในแผนการลงทุนอย่างยั่งยืนหรือไม่
 • 95% ของนักลงทุนกลุ่ม Millennials ให้ความสนใจในการลงทุนอย่างยั่งยืนเพิ่มสูงขึ้นนับจากปี 2017 ถึง 2019 คิดเป็นสัดส่วนการเพิ่มขึ้นถึง 9%
 • กว่าครึ่งของนักลงทุนกลุ่ม Millennials มีแนวโน้มที่จะหยุดลงทุนต่อ หรือปฏิเสธที่จะลงทุนในกิจการที่มีสินค้าหรือบริการส่งผลกระทบต่อสุขภาพหรือความเป็นอยู่ของมนุษย์

กองทุน ESG แนะนำจาก FINNOMENA

ลงทุนแบบ "ESG" คว้าโอกาสสร้างผลตอบแทนจากการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

Combo กองทุนที่มีนโยบายการลงทุนเน้นไปยังหุ้นในกลุ่ม ESG

หากสนใจลงทุนทั้ง 4 กอง FINNOMENA แนะนำสัดส่วนดังนี้

ลงทุนแบบ "ESG" คว้าโอกาสสร้างผลตอบแทนจากการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

ลงทุนแบบ "ESG" คว้าโอกาสสร้างผลตอบแทนจากการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

เปรียบเทียบกองทุน BGF Sustainable Energy Fund Class D2 ซึ่งเป็นกองหลักของ MRENEW กับดัชนี MSCI World ESG Focus NR USD
ข้อมูล ณ วันที่ 2 พ.ย. 2020

ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

 

ลงทุนแบบ "ESG" คว้าโอกาสสร้างผลตอบแทนจากการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

เปรียบเทียบกองทุน CS Investment Funds 2-Credit Suisse (Lux) Security Equity Fund Class IB USD ซึ่งเป็นกองหลักของ WE-GSECURE กับดัชนี MSCI World ESG Focus NR USD
ข้อมูล ณ วันที่ 2 พ.ย. 2020

ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ลงทุนแบบ "ESG" คว้าโอกาสสร้างผลตอบแทนจากการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

เปรียบเทียบกองทุน Baillie Gifford Positive Change Fund – Class B accumulation (GBP) ซึ่งเป็นกองหลักของ K-CHANGE-A(A) กับดัชนี MSCI World ESG Focus NR USD
ข้อมูล ณ วันที่ 2 พ.ย. 2020

ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ลงทุนแบบ "ESG" คว้าโอกาสสร้างผลตอบแทนจากการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

เปรียบเทียบกองทุน Robeco Sustainable Global Stars Equities IL EUR ซึ่งเป็นกองหลักของ UESG กับดัชนี MSCI World ESG Focus NR USD
ข้อมูล ณ วันที่ 2 พ.ย. 2020

ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

สำหรับผู้ที่สนใจลงทุนในกองทุนชุด ESG ดังกล่าว สามารถเลือกลงแยกกองทุนได้ หรือหากสนใจลงทุนทั้ง 4 กอง ทาง FINNOMENA Investment Team ได้แนะนำสัดส่วนกองละ 25% เพื่อความสมดุล

เปิดบัญชีกองทุนรวมกับ FINNOMENA ตั้งแต่วันที่ 26 มี.ค. – 30 เม.ย. 64 รับฟรี! หน่วยลงทุน K-Cash 100 บาท และ ส่วนลด Shopee Code 100 บาท เพียงใส่ #FUNDSHOP100 ช่อง referral code ตอนเปิดบัญชีบนแอป FINNOMENA รายละเอียด คลิก: https://finno.me/shop200

พาไปทำความรู้จักกับกองทุนที่มีนโยบายเน้นการลงทุนอย่างยั่งยืน

ในปัจจุบันหากนักลงทุนต้องการลงทุนในกิจการที่ผ่านเงื่อนไข ESG นั้นไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป และสะดวกมากกว่าเดิมกับการลงทุนในกิจการทั่วโลกในรูปแบบของการลงทุนผ่านกองทุนรวม โดยแต่ละกองทุนได้มีนโยบายการลงทุนที่ให้ความสำคัญกับด้านสิ่งแวดล้อม, การรับผิดชอบต่อสังคม และธรรมภิบาลอย่างยั่งยืน และนำมาปรับเข้ากับแผนการลงทุนของแต่ละกองทุน ดังนี้

ESG การลงทุนเพื่ออนาคต ทางเลือกใหม่จากความ ‘ยั่งยืน’

MRENEW (กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี รีนิวเอเบิล เอนเนอร์จี)

กองทุนหลัก: BGF Sustainable Energy Fund Class D2

นโยบายการลงทุน

ลงทุนในกองทุนหลักไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 โดยกองทุนหลักลงทุนในหุ้นของธุรกิจพลังงานยั่งยืน รวมถึงธุรกิจพลังงานทดแทนทั่วโลก

จากวิกฤติมลภาวะ สู่ทศวรรศแห่งพลังงานทดแทน

ท่ามกลางวิกฤติมลภาวะ และ Climate change ที่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศน์ของโลก ถือเป็นช่วงเวลาที่ควรลงทุนในธุรกิจพลังงานทดแทน จากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจที่ลดการใช้คาร์บอน และยังได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานกำกับดูแลทั่วโลก

จากบทวิเคราะห์ทาง BP Energy Outlook, 2019 ชี้ให้เห็นว่าการใช้พลังงานที่ไม่ทำให้เกิดคาร์บอนไดออกไซด์จะเพิ่มขึ้นอีก 7.25% และประสิทธิภาพในการใช้พลังงานจะเพิ่มขึ้นอีก 37% ในอีก 20 ปีข้างหน้า กลยุทธ์การลงทุนที่เลือกหาหุ้น ผ่าน 3 กระบวนการสำคัญ

Fundamentals:

 • Sector specialists
 • Company meetings
 • Site visits

Valuations:

 • Screens
 • Financial modeling
 • Research templates

ESG:

 • Formal exclusions
 • Ethix screens
 • Engagement

ธีมการลงทุนอย่างยั่งยืนจาก BlackRock

Clean Power:

 • Clean utilities
 • Renewable energy technology

Energy Efficiency:

 • Insulation
 • Smart building
 • Industrial efficiency

Clean Transportation:

 • Electric vehicle (EV) manufactures and related sub-suppliers
 • Emission reduction equipment supplies for traditional ICE vehicles

ทำความรู้จักกับหน้าตาพอร์ตของกองทุนหลัก

จากนโยบายการลงทุนที่เน้นลงทุนในหุ้นที่เป็นผู้นำด้านพลังงานสะอาดจากบริษัทชั้นนำทั่วโลก จนนำมาซึ่งผลตอบแทนที่น่าพอใจ หากอยากรู้ว่าหุ้นรายตัวในพอร์ตมีหุ้นอะไรบ้าง อยู่ในภูมิภาคไหน และมีสัดส่วนการลงทุนเท่าไหร่ ลองไปทำความรู้จักกับกองทุนนี้เพิ่มขึ้นจาก Factsheet ของกองทุนหลักกันได้เลย

BGF Sustainable Energy Fund Portfolio (*data as of Dec 2020)

Source: BlackRock Global Funds December 2020 factsheet

ลงทุนแบบ "ESG" คว้าโอกาสสร้างผลตอบแทนจากการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

การแบ่งสัดส่วนการลงทุนตามนโยบาย Sustainable Energy

ลงทุนแบบ "ESG" คว้าโอกาสสร้างผลตอบแทนจากการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

สัดส่วนการลงทุนแบ่งตามภูมิภาค โดยอยู่ในสหรัฐฯ มากที่สุด ตามมาด้วยบริษัทชั้นนำจากยุโรป

ลงทุนแบบ "ESG" คว้าโอกาสสร้างผลตอบแทนจากการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

สัดส่วนการลงทุนในพอร์ตกองทุนหลัก 

พาไปรู้จักกับ 3 หุ้นในพอร์ตของ MRENEW

 • NEXTERA ENERGY INC
 • ENEL SPA
 • RWE AG

NEXTERA ENERGY INC

ลงทุนแบบ "ESG" คว้าโอกาสสร้างผลตอบแทนจากการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

“บริษัทผู้ผลิตไฟฟ้ารายใหญ่ที่สุดตามมูลค่าตลาด ถูกจัดอันดับใน Fortune 200 และอยู่ในดัชนี S&P100 มีกำลังการผลิตประมาณ 45,500 เมกะวัตต์ และได้รับเลือกเป็นบริษัทที่น่ายกย่องที่สุดด้านไฟฟ้าและสาธารณูปโภค ในปี 2020 โดย Fortune (ราคาหุ้นเพิ่มขึ้นมากกว่า 150% ใน 5 ปีที่ผ่านมา ณ 23 ก.ค. 2563)”

ENEL GREEN POWER

ลงทุนแบบ "ESG" คว้าโอกาสสร้างผลตอบแทนจากการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

“บริษัทด้านพลังงานข้ามชาติของอิตาลี ผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้า ทั้งจากพลังงานทางเลือกและจากก๊าซธรรมชาติ (ราคาหุ้นเพิ่มขึ้นมากกว่า 85% ใน 5 ปีที่ผ่านมา ณ 23 ก.ค. 2563)”

RWE AG

ลงทุนแบบ "ESG" คว้าโอกาสสร้างผลตอบแทนจากการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

“บริษัทสาธารณูปโภคด้านไฟฟ้าของเยอรมนีผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้า ทั้งจากพลังงานทางเลือก และจากก๊าซธรรมชาติ (ราคาหุ้นเพิ่มขึ้นมากกว่า 65% ใน 5 ปีที่ผ่านมา ณ 23 ก.ค. 2563)”

อ้างอิง: เอกสารประกอบการสัมมนาเปิดตัว (IPO) กองทุน MRENEW

ผลตอบแทนย้อนหลัง 5 ปี กับการฟื้นตัวหลังโควิดที่น่าสนใจ

ลงทุนแบบ "ESG" คว้าโอกาสสร้างผลตอบแทนจากการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

ผลตอบแทนย้อนหลัง 5 ปี ของกองทุน BGF Sustainable Energy Fund
Source: Bloomberg.com วันที่ 16 ตุลาคม 2020

ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ถือเป็นกองทุนที่น่าสนใจสำหรับนักลงทุนที่ให้ความสำคัญของเรื่องผลกระทบของสิ่งแวดล้อม และอยากลงทุนในกิจการที่ดำเนินธุรกิจเพื่อโลกอย่างแท้จริง ด้วยฝีมือการคัดเลือกสุดยอดบริษัทชั้นนำของโลกจากการบริหารของ BlackRock ที่สามารถสร้างผลตอบแทนอันน่าประทับใจได้ในระยะยาวนับตั้งแต่ก่อตั้งกองทุนเมื่อปี 2001 จนถึงปัจจุบัน นับเป็นอีกหนึ่งบทพิสูจน์ของการลงทุนในธีมนี้อย่างชัดเจน ว่านักลงทุนที่รักษ์โลกและคาดหวังผลตอบแทนที่น่าพอใจ สามารถลงทุนในระยะยาวกับเทรนด์นี้ได้อย่างแน่นอน

ESG การลงทุนเพื่ออนาคต ทางเลือกใหม่จากความ ‘ยั่งยืน’

WE-GSECURE (กองทุนเปิด วี โกลบอล ซีเคียวริตี้ อิควิตี้)

กองทุนหลัก: CS Investment Funds 2-Credit Suisse (Lux) Security Equity Fund Class IB USD

นโยบายการลงทุน

ลงทุนในกองทุนหลักไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 โดยกองทุนหลักลงทุนในหุ้นของธุรกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การดูแลสุขภาพ และอุตสาหกรรมที่เสนอผลิตภัณฑ์และบริการในด้านความปลอดภัยของสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยด้านไอที การป้องกันสุขภาพ ความปลอดภัยด้านการจราจร และการป้องกันอาชญากรรมทั่วโลก เป็นต้น

ให้เงินลงทุนเติบโต ไปพร้อม ๆ กับความปลอดภัยในชีวิต

ในปัจจุบันที่โลกของเราขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีแทบทุกอุตสาหกรรม นอกจากเทคโนโลยีใกล้ตัวที่อยู่ในชีวิตประจำวันของเรา ไม่ว่าจะเป็นอินเทอร์เน็ต โทรศัพท์มือถือ หรือรถยนต์ แต่ยังมีอีกหลายอุตสาหกรรมที่ส่งผลต่อความเป็นอยู่และการใช้ชีวิตของเราอย่างสำคัญไม่แพ้กันเช่น การแพทย์ การบริการ ความปลอดภัย ไปจนถึงธุรกิจที่มีดำเนินการป้องกันอาชญากรรม

โดยกองทุนหลัก CS (LUX) Security Equity Fund IB ได้เลือกลงทุนในธุรกิจที่ประกอบกิจการด้วยการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้เพื่อชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี และปลอดภัยมากขึ้น ประกอบกับนโยบายการลงทุนที่ให้ความสำคัญกับการลงทุนอย่างยั่งยืน (ESG) ที่จะทำให้การลงทุนเติบโตไปอย่างยั่งยืนพร้อมกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของสังคมในระยะยาวอีกด้วย

มุมมองการลงทุนแบบ Long-Term Investment กับกลยุทธ์ Pure-Play

 • มองหากิจการที่มีรายได้จากด้าน Secutiry หรือ Robotics theme
 • เจาะลึก Small-Mid Cap ที่เชี่ยวชาญด้าน Innovation และเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมนั้น ๆ
 • ด้วยมุมมองแบบ Long term investment horizon ระยะเวลาการลงทุน 7 – 10 ปี เพื่อหลีกเลี่ยงความผันผวนในระยะสั้นและสอดคล้องกับภาพใหญ่ของการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรม
 • Turnover ของพอร์ตที่ต่ำ จากการที่ลงทุนระยะยาว
 • คัดเลือกหุ้นพื้นฐานดีที่มีโอกาสการเติบโตและผ่านนโยบาย ESG จากกองทุนหลัก

ลงทุนแบบ "ESG" คว้าโอกาสสร้างผลตอบแทนจากการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

Source: Introduction Our Investment Framework – Credit Suisse

ปัจจัยที่พร้อมขับเคลื่อนอุตสาหกรรม

 • การเติบโตขึ้นของสังคมในรูปแบบ Digital อย่างรวดเร็ว
 • การให้ความสำคัญกับการปกป้องข้อมูลบนโลกออนไลน์รวมถึง Infrastructure ขององค์กร
 • หน่วยงานภาครัฐที่มีในหลายประเทศที่นำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารโครงสร้างพื้นฐานเพื่อป้องกันอาชญากรรม, การเข้าถึงระบบสาธารณสุขที่ดี, ความปลอดภัยด้านอาหาร, น้ำ และสิ่งแวดล้อม เป็นต้น
 • นวัตกรรมที่เกิดขึ้นในหลาย ๆ อุตสาหกรรมอย่างรวดเร็ว เช่น การชำระเงินผ่านมือถือ, การรักษาผ่านออนไลน์, cloud computing ที่ต้องการเรื่องของระบบความปลอดภัยและการแก้ปัญหาที่มีประสิทธิภาพ

รู้จักกับ 5 ธีมการลงทุนในพอร์ตกองทุนหลัก (CS (LUX) Security Equity Fund)

IT Security:

 • Anti-virus, network security
 • Electronic payment systems
 • Big Data, etc.

Crime Prevention:

 • Access controls
 • Surveillance systems
 • Identity protection, etc.

Transportation Safety:

 • Airbag systems
 • Inspection ana scanning systems at airports and ports
 • Signaling and braking equipment, etc.

Health Protection:

 • Food/water controls and inspections
 • Controls of epidemics
 • Vaccines, diagnostics, etc.

Environmental Security:

 • Livestock health/ pet health
 • Waste management/recycling
 • Testing, inspections and certifications

ทำความรู้จักกับหน้าตาพอร์ตของกองทุนหลัก

จากแนวคิดการลงทุนที่ใส่ใจกับความปลอดภัยของทุกชีวิต ตั้งแต่ปัจจุบันไปจนถึงอนาคตจากแนวโน้มที่ชัดเจน ประกอบกับให้ความสำคัญด้านสิ่งแวดล้อมด้วย จากที่มาของการลงทุนที่ได้กล่าวไป จะขอพาไปรู้จักกับพอร์ตหลักที่ WE-GSCURE ได้พาทุกท่านไปลงทุนดังนี้

CS (Lux) Security Equity Fund (*data as of 31 Dec 2020)

Source: CS (LUX) Security Equity Fund fact sheet (September)

ลงทุนแบบ "ESG" คว้าโอกาสสร้างผลตอบแทนจากการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

การแบ่งสัดส่วนการลงทุนตามนโยบายกองทุนหลัก

ลงทุนแบบ "ESG" คว้าโอกาสสร้างผลตอบแทนจากการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

สัดส่วนการลงทุนแบ่งตามภูมิภาค โดยอยู่ในสหรัฐฯ มากที่สุด ตามมาด้วยบริษัทชั้นนำทั่วโลก

ลงทุนแบบ "ESG" คว้าโอกาสสร้างผลตอบแทนจากการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

สัดส่วนการลงทุนในพอร์ตกองทุนหลัก

พาไปรู้จักกับ 3 อันดับแรกในพอร์ตของ WE-GSECURE

จากสัดส่วนรวมกว่า 8% ของ 3 บริษัทแรกที่ผ่านนโยบายการลงทุน

ประกอบไปด้วย:

 • THERMO FISHER SCIENTIFIC
 • IDEXX LABORATORIES
 • Intertex Group

THERMO FISHER SCIENTIFIC

ลงทุนแบบ "ESG" คว้าโอกาสสร้างผลตอบแทนจากการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

“บริษัทผู้ผลิตเครื่องมือและเทคโนโลยีการแพทย์จากรัฐ Massachusettes เจ้าของรางวัล Thermo Scientific Tandem Mass Tag Research Award ปี 2020 ที่มอบให้กับนักวิจัยระดับโลกด้านนวัตกรรม (ราคาหุ้นเพิ่มขึ้นมากกว่า 260% ใน 5 ปีที่ผ่านมา ณ ต.ค. 2563)”

IDEXX LABORATORIES

ลงทุนแบบ "ESG" คว้าโอกาสสร้างผลตอบแทนจากการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

“บริษัทผู้พัฒนาและจัดจำหน่ายสินค้าบริการให้กับสัตวแพทย์ ปศุสัตว์และสัตว์ปีก เช่นในด้านของการทดสอบน้ำ หรือน้ำนมสัตว์ เป็นต้น (ราคาหุ้นเพิ่มขึ้นมากกว่า 530% ใน 5 ปีที่ผ่านมา ณ ต.ค. 2563)”

Intertek Group

ลงทุนแบบ "ESG" คว้าโอกาสสร้างผลตอบแทนจากการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

“บริษัทผู้ให้บริการการทดสอบ ตรวจสอบ และรับรองสินค้า ด้วยประสบการณ์กว่า 130 ปี ส่งผลให้บริษัทชั้นนำทั่วโลกวางใจใช้บริการรับรองคุณภาพความปลอดภัย กระบวนการผลิต และระบบการจัดการ ช่วยสร้างมูลค่าและความเชื่อมั่นต่อผลิตภัณฑ์ (ราคาหุ้นเพิ่มขึ้นมากกว่า 117% ใน 5 ปีที่ผ่านมา ณ ต.ค. 2563)”

ผลตอบแทนย้อนหลัง ตั้งแต่ปี 2013  เทียบกับดัชนี MSCI World ESG Leaders (NR)

ลงทุนแบบ "ESG" คว้าโอกาสสร้างผลตอบแทนจากการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

ผลตอบแทนย้อนหลังตั้งแต่ระหว่างปี 2013 ถึง 2020 ของกองทุนหลัก เทียบกับดัชนี MSCI World ESG Leaders (NR)

ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ไม่ว่าโลกจะเปลี่ยนไปในทิศทางไหนอย่างไร สิ่งที่เติบโตไปควบคู่กันเสมอคือเรื่องของความปลอดภัย จากการที่มีพนักงานรักษาความปลอดภัยประจำอาคาร

ในรูปแบบเก่า สู่การสร้างและออกแบบความปลอดภัยบนสถาปัตยกรรมซอฟแวร์ ถือเป็นสิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้สำหรับอุตสาหกรรมและบริษัทในยุคนี้

WE-GSECURE จึงถือว่าเป็นกองทุนที่สะท้อนการเติบโตของอุตสาหกรรมด้านความปลอดภัยทั้งบนโลกออนไลน์ การบริหารจัดการความปลอดภัยของภาครัฐ จนถึงสิ่งมีชีวิตที่อยู่ร่วมโลกกับพวกเรา และด้วยผลตอบแทนในอดีตที่สะท้อนความสามารถในการบริหารจัดการที่น่าสนใจ จึงเป็นกองทุนที่อยากแนะนำให้กับนักลงทุนที่มองหาแนวโน้มการเติบโตจากปัจจัยดังกล่าว มีไว้ติดพอร์ตการลงทุนเพื่อที่จะเสริมความมั่งคั่งของพอร์ต พร้อมกับเสริมความปลอดภัยของโลกไปพร้อม ๆ กัน 

ESG การลงทุนเพื่ออนาคต ทางเลือกใหม่จากความ ‘ยั่งยืน’

K-CHANGE-A(A) (กองทุนเปิดเค พอสซิทีฟ เชนจ์ หุ้นทุน-A ชนิดสะสมมูลค่า)

กองทุนหลัก: Baillie Gifford Positive Change Fund – Class B accumulation (GBP)

นโยบายการลงทุน

กองทุนหลักมีนโยบายการลงทุนในหุ้นของบริษัททั่วโลกที่สร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสังคม ทั้งในด้านการศึกษา ความเท่าเทียมทางสังคม คุณภาพของระบบการดูแลสุขภาพ และด้านสิ่งแวดล้อม โดยมีการลงทุนแบบกระจุกตัวในหุ้นของบริษัททั่วโลกราว ๆ 25-50 หุ้น

เติบโตอย่างก้าวกระโดดทั้งผลตอบแทนและสังคม

ณ จุด ๆ นี้เราคงปฏิเสธไม่ได้ว่าเทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นสิ่งที่สร้างคุณค่าให้ทั้งกับนักลงทุนและสังคมได้ เทคโนโลยีต่าง ๆ หุ้นเทคโนโลยีได้กลายมาเป็นหุ้นกลุ่มผู้นำแบกโลกของดัชนีหุ้นทั้งใบ พร้อมทั้งยังมีส่วนช่วยพัฒนาชีวิตของคนและสิ่งแวดล้อมให้ดียิ่ง ๆ ขึ้นไป

ตัวอย่างเช่น จากแต่ก่อนที่เราต้องพกม้วนกระดาษแผนที่เดินทาง ในทุกวันนี้เพียงเราเปิด Google Maps เราก็ดูพิมพ์เขียวการเดินทางได้อย่างง่ายไม่ว่าจะเป็นการเดินเท้า เดินรถ หรือเดินเรือ

หรือจะเป็น Youtube แหล่งความบันเทิงที่ไมไ่ด้มีแต่ความบันเทิง เพราะ มีแหล่งความรู้มากมายหลากหลายชนิดให้เราได้ศึกษาแบบฟรี ๆ

ทั้งหมดนี้เป็นเพียงตัวอย่างของการเปลี่ยนแปลงอันยิ่งใหญ่ที่เข้ามาทำให้คุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของคนดียิ่งขึ้น ผ่านแอปพลิเคชันที่ช่วยให้คนไกลเข้าถึงคนอีกคนได้ง่ายยิ่งขึ้น หรือจะเป็นการสร้างโอกาสทางการศึกษาที่ช่วยลดความเหลื่อมลํ้าของระบบทุนนิยม

และสิ่งเหล่านี้ถูกสรรค์สร้างผ่านบริษัทที่ชื่อว่า “Alphabet” หนึ่งในบริษัทที่สร้างผลตอบแทนทางการลงทุนอันยิ่งใหญ่ ผ่านการสร้างความเปลี่ยนแปลงเชิงบวกให้กับโลก และ K-CHANGE-A (A) ก็พร้อมเฟ้นหาบริษัทอีกมากมายที่มีศักยภาพรวมถึงคุณภาพเช่นนี้มาให้กับคุณ

เป้าหมายอันยิ่งใหญ่ “เอาชนะ” ดัชนีหุ้นโลก

กองทุนหลัก Baillie Gifford – Positive Change Fund มาพร้อมกับเป้าหมายอันยิ่งใหญ่ อย่างการเอาชนะดัชนีหุ้นโลก (MSCI AC World Index) เป็นอย่างน้อย 2% ต่อปีในช่วงกรอบเวลา 5 ปี ผ่านการลงทุนในบริษัทที่มีบทบาทต่อความยั่งยืนของโลก

สำรวจผลตอบแทนกองทุนหลัก

ผลตอบแทนย้อนหลังที่โดดเด่นเหนือหุ้นโลกทุกช่วงเวลา

ลงทุนแบบ "ESG" คว้าโอกาสสร้างผลตอบแทนจากการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

ผลตอบแทนย้อนหลังกองทุน Baillie Gifford – Positive Change Fund
Source: Baillie Gifford – Positive Change Fund factsheet วันที่: 31 ธันวาคม 2020

ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

และจากภาพข้างต้นทางกองทุนเองก็ได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่า การลงทุนในธีมที่สร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกกับโลก สามารถสร้างผลตอบแทนแบบเหนือความคาดหมายได้อย่างแท้จริง

สำรวจหน้าพอร์ตการลงทุน

ลงทุนแบบ "ESG" คว้าโอกาสสร้างผลตอบแทนจากการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

สัดส่วน Sector หลักที่กองทุน
Source: morningstar.com วันที่: 30 พฤศจิกายน 2020

ลงทุนแบบ "ESG" คว้าโอกาสสร้างผลตอบแทนจากการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

สัดส่วนการลงทุนหลักอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา
Source: Baillie Gifford – Positive Change Fund factsheet วันที่: 31 ธันวาคม 2020

ลงทุนแบบ "ESG" คว้าโอกาสสร้างผลตอบแทนจากการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

สัดส่วนการลงทุนหลักในหุ้นเทคโนโลยีและการแพทย์
Source: Baillie Gifford – Positive Change Fund factsheet วันที่: 31 ธันวาคม 2020

ทำความรู้จักหุ้นเน้นหนัก 3 อันดับแรก

 1. Tesla Inc 9.3%
 2. M3 6.1%
 3. TSMC 5.6%

TESLA

ลงทุนแบบ "ESG" คว้าโอกาสสร้างผลตอบแทนจากการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

“บริษัทผู้นำรถยนต์พลังงานไฟฟ้าชื่อดังที่มาพร้อมคอนเซปต์การปฏิวัติวิธีใช้พลังงานแบบเดิม ๆ และล่าสุดกับการปฏิวัติวงการแบตเตอรี่รถยนต์ของโลก บวกกับฝีมือของผู้บริหารอย่าง Elon Musk (ราคาหุ้นเพิ่มขึ้นมากกว่า 800% ใน 5 ปีที่ผ่านมา ณ ต.ค. 2020)”

M3 Inc

ลงทุนแบบ "ESG" คว้าโอกาสสร้างผลตอบแทนจากการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

“ผู้ให้บริการสนับสนุนทางการแพทย์หลากหลายรูปแบบผ่านระบบออนไลน์ที่พร้อมพัฒนาวงการเเพทย์ให้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิม ด้วยแนวคิดการใช้ประโยชน์จากอินเทอร์เน็ตเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของทุกคนอย่างเต็มที่เท่าที่เราจะทำได้ (ราคาหุ้นเพิ่มขึ้นมากกว่า 600% ใน 5 ปีที่ผ่านมา ณ ต.ค. 2020)”

TSMC

ลงทุนแบบ "ESG" คว้าโอกาสสร้างผลตอบแทนจากการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

“บริษัทผลิตชิปเซ็ทรายใหญ่ผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของบริษัทเทคโนโลยีเปลี่ยนโลกอย่าง Apple (ราคาหุ้นเพิ่มขึ้นมากกว่า 200% ใน 5 ปีที่ผ่านมา ณ ต.ค. 2020)”

ผลตอบแทนย้อนหลังนับตั้งแต่ก่อตั้งของ K-CHANGE-A(A)

ลงทุนแบบ "ESG" คว้าโอกาสสร้างผลตอบแทนจากการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

ผลตอบแทนกองทุน K-CHANGE-A(A)
Source: ฟินโนมีนา วันที่ 28 มกราคม 2021

ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

หากคุณกำลังมองหากองทุนที่รวมสุดยอดเทคโนโลยีไว้ที่เดียว ไม่ว่าจะเป็นผู้นำรถยนต์ไฟฟ้า บริษัทผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่มีฐานลูกค้าคือผู้นำด้านอุปกรณ์สื่อสารของโลก หรือบริษัทการแพทย์ที่นำเทคโนโลยีเข้ามามีส่วนในการช่วยเหลือทุกชีวิต และที่สำคัญต้องเป็นกองทุนที่ให้ความสำคัญกับนโยบายสำคัญอย่าง ESG ด้วยฝีมือการบริหารของกองหลักอย่าง Baillie Gifford ที่สร้างผลตอบแทนได้อย่างต่อเนื่องทั้งในแง่ของผลตอบแทนและความเสี่ยง ทำให้ K-CHANGE เป็นอีกหนึ่งกองทุนที่ควรต้องมีติดพอร์ตไว้ ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าบริษัทเทคโนโลยีเหล่านี้ในระยะยาวแล้ว เราไม่ควรพลาดโอกาสการลงทุนครั้งนี้ไปได้อย่างแน่นอน

ESG การลงทุนเพื่ออนาคต ทางเลือกใหม่จากความ ‘ยั่งยืน’

UESG (กองทุนเปิด ยูไนเต็ด อิควิตี้ ซัสเทนเนเบิล โกลบอล ฟันด์)

กองทุนหลัก: Robeco Sustainable Global Stars Equities IL EUR

นโยบายการลงทุน

ลงทุนในกองทุนหลักไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 โดยกองทุนหลักลงทุนในหุ้นทั่วโลกผ่านการจัดการแบบ Active และการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานของบริษัท

เลือกหุ้นอย่างเป็นศิลปะ “เอาชนะคู่แข่งด้วย ESG”

นโยบายการเลือกหุ้นของ Robeco Sustainable Global Stars Equities นั้นถือได้ว่ามีความโดดเด่นและแตกต่างจากกองทุนทั่ว ๆ ไป อย่างการเลือกหุ้นที่มีความได้เปรียบทางธุรกิจเหนือคู่แข่งและมีมูลค่าแฝงที่อาจเรียกได้ว่าเป็นมูลค่าที่ซ่อนอยู่ภายใต้บริษัทนั้น ๆ โดยทางกองทุนจะทำการวิเคราะห์มูลค่าแฝงที่ว่าผ่านบริษัทที่ ESG มีผลกระทบในเชิงการเงินกับบริษัท หรืออาจเรียกง่าย ๆ ได้ว่า “มูลค่าในเชิง ESG”

ลงทุนแบบ "ESG" คว้าโอกาสสร้างผลตอบแทนจากการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

Source: rebeco, UOBAM

เคร่งครัดในกฎเกณฑ์ เพื่อสิ่งที่ดีกว่า

นอกจากการใช้ ESG ในเชิงมูลค่าทางการเงินแล้ว Robeco Sustainable Global Stars Equities ยังมีหลักเกณฑ์คัดกรองหุ้น ESG ที่น่าสนใจและอาจสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสังคมได้มากกว่ากองทุนอื่น ๆ

โดยทางกองทุนจะคัดเลือกหุ้นที่ธุรกิจมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมไม่มาก และใช้ทรัพยากรน้อย เช่น นํ้ามันหรือน้ำ ในสัดส่วนที่ “ดียิ่งกว่า” หรือมากกว่าดัชนีชี้วัดทั่ว ๆ ไปถึง 20%

หรือจะสรุปง่าย ๆ ได้ว่าการลงทุนผ่าน Robeco Sustainable Global Stars Equities เป็นมิตรต่อสังคมมากกว่าการลงทุนแบบ ESG ปกติถึง 20%

ลงทุนแบบ "ESG" คว้าโอกาสสร้างผลตอบแทนจากการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

Source: rebeco, UOBAM

สัดส่วนการลงทุนของกองทุนหลัก

ลงทุนแบบ "ESG" คว้าโอกาสสร้างผลตอบแทนจากการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

สัดส่วน Sector หลักเน้นสัดส่วนการลงทุนไปยังกลุ่มหุ้นเทคโนโลยี
Source: Robeco Sustainable Global Stars Equities IL EUR วันที่: 31 ธันวาคม 2020

ลงทุนแบบ "ESG" คว้าโอกาสสร้างผลตอบแทนจากการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

เน้นลงทุนในดินแดนแห่งความมั่งคั่ง “สหรัฐอเมริกา”
Source: Robeco Sustainable Global Stars Equities IL EUR วันที่: 31 ธันวาคม 2020

ลงทุนแบบ "ESG" คว้าโอกาสสร้างผลตอบแทนจากการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

สัดส่วนการลงทุนในกองทุนหลัก
Source: Robeco Sustainable Global Stars Equities IL EUR วันที่: 31 ธันวาคม 2020 

สำรวจ 3 บริษัทในพอร์ต

 1. Microsoft Corp
 2. Charter Communications Inc
 3. Apple Inc

MICROSOFT CORP

ลงทุนแบบ "ESG" คว้าโอกาสสร้างผลตอบแทนจากการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

“บริษัท เทคโนโลยีที่มีเรื่องราวมายาวนานกว่า 40 ปี ปรับตัว พัฒนา และยืนหยัดมาได้ถึงปัจจุบัน (ราคาหุ้นเพิ่มขึ้นมากกว่า 300% ใน 5 ปีที่ผ่านมา ณ ต.ค. 2563)”

CHARTER COMMUNICATIONS

ลงทุนแบบ "ESG" คว้าโอกาสสร้างผลตอบแทนจากการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

“บริษัท ที่ช่วยเชื่อมโลกสองธุรกิจสองใบให้ใกล้กันด้วยระบบเครือข่าย ทั้งอินเทอร์เน็ตและอุปกรณ์สื่อสารทุกชนิด (ราคาหุ้นเพิ่มขึ้นมากกว่า 160% ใน 5 ปีที่ผ่านมา ณ ต.ค. 2563)”

APPLE

ลงทุนแบบ "ESG" คว้าโอกาสสร้างผลตอบแทนจากการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

“หนึ่งในบริษัทที่ดีและทรงอิทธิพลที่สุดแห่งยุค ครองใจผู้ใช้สมาร์ทโฟนทั่วโลก (ราคาหุ้นเพิ่มขึ้นมากกว่า 300% ใน 5 ปีที่ผ่านมา ณ ต.ค. 2563)”

ผลตอบแทนย้อนหลัง 3 ปี อยู่ที่ 29.5% ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2020

ลงทุนแบบ "ESG" คว้าโอกาสสร้างผลตอบแทนจากการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

ผลตอบแทนย้อนหลังของกองทุน Robeco Sustainable Global Stars Equities IL EUR
Source: Robeco Sustainable Global Stars Equities IL EUR วันที่: 31 ธันวาคม 2020

ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

หากคุณใช้คอมพิวเตอร์ PC ติดตั้ง Windows ใช้ iPhone, iPad ใช้ Google ในการเสิร์ชหาเรื่องที่คุณสนใจ สั่งของออนไลน์ผ่านร้านดังอย่าง Amazon แล้วตัดผ่านบัตร Visa ของคุณ หากคุณหรือคนรอบข้างมี life style ดังที่กล่าวมา จะดีกว่าไหมถ้าเกิดว่าคุณจะได้มีโอกาสในการลงทุนบริษัทเหล่านั้น ผ่านกองทุกอย่าง UESG และหากคุณกังวลเรื่องธรรมาภิบาลของบริษัท หรือกังวลเรื่องสิ่งแวดล้อม กองทุนหลักก็ได้ทำการคัดกรองผ่านเงื่อนไข ESG ที่ทางกองทุนให้ความสำคัญเป็นอันดับต้น ๆ มาทำการคัดเลือกให้เรียบร้อยแล้ว ทำให้คุณมั่นใจได้ว่าเงินลงทุนของคุณ จะถูกนำไปลงทุนผ่านกิจการที่เป็นผู้นำในอุตสาหกรรมและมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องพร้อมกับสิ่งแวดล้อมของโลกที่ถูกดูแลให้ความสำคัญไปพร้อม ๆ กันอย่างยั่งยืน

FINNOMENA Investment Team

คำเตือน

ผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน | ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต | ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน  | สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด ในช่วงเวลาวันทำการตั้งแต่ 09:00-17:00 น. ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 026 5100 และทาง LINE “@FINNOMENAPORT”

10000 FINT