ESG การลงทุนเพื่ออนาคต ทางเลือกใหม่จากความ ‘ยั่งยืน’

กองทุนหุ้นเทคโนโลยี หุ้นจีน หุ้นไทย หรือแม้กระทั่งตราสารหนี้ ต่างเป็นคำในแวดวงการลงทุนที่แวะเวียนเข้ามาในพื้นที่ข่าวสารบ่อยครั้งจนนักลงทุนหลายท่านต้องใช้คำว่า ‘มีกองทุนเหล่านี้ในพอร์ตหมดแล้ว’

ESG การลงทุนเพื่ออนาคต ทางเลือกใหม่จากความ ‘ยั่งยืน’

รูปที่ 1 The Forum for Sustainable and Responsible Investment I Source : US SIF as of 4/11/2020

แต่ยังมีแนวการลงทุนที่กำลังเติบโตขึ้นมาในยุคที่ทั่วโลกต้องเผชิญกับปัญหาภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ปัญหาความเลื่อมล้ำในสังคม ปัญหาด้านสวัสดิการและธรรมภิบาล นั่นคือ ‘ESG’ ที่ประกอบไปด้วย 3 องค์ประกอบ

Environment

นอกจากลดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมแล้ว ยังรวมไปถึงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ลดความเสี่ยงการผิดมาตรการควบคุม หรือแม้กระทั่งเปิดเผยรายงานด้านสิ่งแวดล้อม

Social

ส่งเสริมกิจกรรมอาสาหรือบริจาคให้สังคม และให้ความสำคัญกับสภาพการทำงานของลูกจ้าง มุ่งเน้นคุณภาพของสินค้าเพื่อผู้บริโภค

Governance

มีระบบทางบัญชีที่โปร่งใส แม่นยำ เปิดโอกาสและปกป้องสิทธิ์ของผู้ถือหุ้น ไม่ใช้อิทธิพลเพื่อผลประโยชน์ และต้องไม่ส่งเสริมการกระทำที่ผิดกฎหมาย

สร้างแผนและเปิดบัญชีกองทุนรวมกับ FINNOMENA สะดวก รวดเร็ว เปิดออนไลน์ ไม่ต้องส่งเอกสารให้ยุ่งยาก พร้อมเลือกซื้อกองทุนกว่า 1,000 กอง จาก 19 บลจ. สร้างแผนและเปิดบัญชี คลิก: https://finno.me/open-plan

เพราะการเติบโตต้องมาพร้อมความ ‘ยั่งยืน’

ด้วยปัญหาที่กล่าวไปข้างต้น ทำให้นักลงทุนหันมาสนใจการลงทุนในธุรกิจที่มีความยั่งยืนในระยะยาว และต้องสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสังคม ความสนใจไม่ได้จำกัดอยู่เพียงนักลงทุนในตลาดแต่รวมไปถึงมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ออกมาหลัง COVID-19 ซึ่งตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุด คือ มาตรการฟื้นตัว 750,000 ล้านยูโรของสหภาพยุโรป ที่เล็งเห็นการระดมทุนจำนวนมากของธุรกิจที่มีความยั่งยืนเพื่อเร่งการเติบโต ซึ่งมาตรการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของ EU Green Deal อันมีเป้าหมายที่จะนำพายุโรปไปสู่ทวีปที่ไม่สร้างผลกระทบต่อสภาพอากาศ

ESG การลงทุนเพื่ออนาคต ทางเลือกใหม่จากความ ‘ยั่งยืน’

รูปที่ 2 สัดส่วนของปัจจัย ESG ที่ขับเคลื่อนผลตอบแทนทางการเงินในระยะกลาง (2-5 ปี) ของบริษัทแต่ละอุตสาหกรรม I Source : HSBC as of 4/11/2020

ล่าสุด ESG เริ่มมีบทบาทในผลตอบแทนของบริษัทโดย HSBC ออกบทความที่เปิดเผยว่าราว 43% ของปัจจัยขับเคลื่อนผลตอบแทนทางการเงินในระยะกลาง (2-5 ปี) ของบริษัท คือปัจจัยด้าน ESG และมีส่วนเกี่ยวข้องในทุกอุตสาหกรรม นอกจากนี้บริษัทที่มีการพัฒนาด้าน ESG มักสร้างผลตอบแทนเหนือบริษัทที่ไม่มีการพัฒนา สะท้อนบทบาทของ ESG ที่ไม่ได้จำกัดอยู่แค่หน้ากระดาษที่มัวแต่กล่าวถึงอนาคต

โลกความเป็นจริง ตลาดการเงิน และความ ‘ยั่งยืน’

นอกจากนักลงทุนในตลาดการเงินแล้ว ปัจจัยด้าน ESG เป็นประเด็นที่หน่วยงานภาครัฐหลายประเทศเริ่มตระหนักและพิจารณามากขึ้น Barclays Investmentbank เชื่อว่ากฎเกณฑ์กำกับดูแลที่เพิ่มขึ้นจะมีอิทธิพลต่อ ESG ในตลาดการลงทุน โดยในสหราชอาณาจักรกำหนดให้กองทุนบำนาญต้องมีนโยบายด้าน ESG ด้วย ด้านตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกงกำหนดให้บริษัทต้องรายงานกิจกรรมที่บริษัทดำเนินการเพื่อพัฒนาด้านความยั่งยืนของบริษัท ขณะที่สหรัฐฯ และสหภาพยุโรปกำลังพัฒนากฎเกณฑ์ด้าน ESG

ESG การลงทุนเพื่ออนาคต ทางเลือกใหม่จากความ ‘ยั่งยืน’

รูปที่ 3 กฎเกณฑ์ด้าน ESG ในแต่ละประเทศที่สำคัญของโลก I Source : Barclays as of 4/11/2020

ปัญหาด้านภูมิอากาศส่งให้ปัจจัยด้าน Environment กลายเป็นส่วนหนี่งของผลประกอบการบริษัทแล้ว ที่เด่นชัดที่สุดหนีไม่พ้นรายได้ส่วนของ Carbon credit ที่ Tesla ได้รับจากรัฐบาลเติบโตขึ้นต่อเนื่อง เช่นเดียวกับมาตรการกระตุ้นของสหภาพยุโรปอันเป็นส่วนหนึ่งของ EU Green Deal ที่กล่าวถึงข้างต้น ให้นักลงทุนเพิ่มสัดส่วนเงินลงทุนในสินทรัพย์ที่สร้างผลตอบแทนได้อย่างยั่งยืนในระยะยาว

ส่วนประเด็นเรื่อง Social ที่ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงแค่การบริจาคหรือทำกิจกรรมเพื่อชุมชนหรือสังคม แต่ยังครอบคลุมไปถึงสวัสดิการและสิ่งแวดล้อมในการทำงานของลูกจ้าง มาตรฐานของผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างความพึงพอใจให้ผู้บริโภค แน่นอนว่าหากได้คนเก่งเข้าทำงานพร้อมด้วยผลิตภัณฑ์ที่ดี ย่อมส่งผลให้รายได้ของบริษัทเติบโตอย่างยั่งยืน

กระแสการลงทุนกับความ ‘ยั่งยืน’

ESG การลงทุนเพื่ออนาคต ทางเลือกใหม่จากความ ‘ยั่งยืน’

รูปที่ 4 ปริมาณเงินลงทุนในสินทรัพย์การเงิน ESG I Source : Credit-suisse as of 4/11/2020

Credit-suisse เปิดเผยว่าขนาดเงินลงทุนในกลุ่มสินทรัพย์ ESG เพิ่มขึ้นจาก 23 ล้านล้านดอลลาร์ เมื่อปี 2016 ไปที่ 31 ล้านล้านดอลลาร์ ในปี 2018 และคาดว่าปี 2020 จำนวนเงินดังกล่าวจะเพิ่มขึ้นไปที่ 40 ล้านล้านดอลลาร์ โดยส่วนใหญ่สัดส่วนเงินลงทุนจะมุ่งไปยังสหรัฐฯ และยุโรป

ย้อนเวลากลับไปราว 60 ปีที่แล้ว ประชากรกลุ่ม Baby Boomer เติบโตขึ้นไปพร้อมเศรษฐกิจที่ขยายตัวสร้างความมั่งคั่งปริมาณมหาศาล และเงินในส่วนนั้นก็กำลังส่งต่อให้ประชากรรุ่นใหม่อย่าง Millennials ซึ่งหลายบทความเกี่ยวกับ ESG ชี้ไปในทิศทางเดียวกันว่าประชากรกลุ่ม Millennials ให้ความสำคัญกับการลงทุนใน ESG โดยให้น้ำหนักต่อองค์ประกอบด้าน Social มากที่สุด ส่วนประชากร Baby boomers เผยเหตุผลที่ให้ความสนใจการลงทุนใน ESG เพราะต้องการส่งเสริมให้บริษัทมีธรรมภิบาลที่ดีขึ้น

และ…ทุกช่วงอายุเห็นพ้องต้องกันว่าเมื่อต้องเจรจาด้านธุรกิจ ปัจจัยด้าน Social และ Governance เป็นสิ่งสำคัญในการตัดสินใจว่าจะทำธุรกิจด้วยหรือไม่

ESG การลงทุนเพื่ออนาคต ทางเลือกใหม่จากความ ‘ยั่งยืน’

รูปที่ 5 ผลสำรวจผลิตภัณฑ์การเงินที่ผู้แนะนำการลงทุนนิยมแนะนำให้ลูกค้า I Source : Janushenderson as of 4/11/2020

Janus Henderson เปิดเผยผลสำรวจผู้แนะนำการลงทุนว่า (Investment Advisor) จะแนะนำผลิตภัณฑ์การลงทุนอะไรให้ลูกค้า ในบทความ 2020 Trends in Investing Survey พบว่ากองทุน ESG ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นจาก 26% เมื่อปี 2018 มาที่ 38% ในปี 2020 สะท้อนกระแสการลงทุนในสินทรัพย์เกี่ยวกับ ESG ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

FINNOMENA กับการลงทุนอย่าง ‘ยั่งยืน’

ลงทุนแบบ "ESG" คว้าโอกาสสร้างผลตอบแทนจากการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

nter logo

หากคุณคิดจะลงทุนเพิ่มในกองทุนรวม นี้คือสิ่งที่คุณไม่อยากพลาด! สมัครสมาชิกตอนนี้เพื่อรับโพยกองทุนเด็ดที่แนะนำ อัพเดททุกเดือนจาก FINNOMENA

กดที่นี่เพื่อรับโพยกองทุน

การลงทุนในธุรกิจที่ผ่านเงื่อนไข ESG ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป เมื่อ FINNOMENA รวบรวมกองทุนรวมในชุด ESG หรือ Combo ESG ไว้ให้แล้ว โดยเงินลงทุนในสินทรัพย์ประเภทดังกล่าวควรอยู่ที่ระดับ 10-15% ของพอร์ตการลงทุนทั้งหมด นักลงทุนที่สนใจลงทุนสามารถเลือกลงทุนแยกในแต่ละกองทุน หรือลงทุนทั้ง 4 กองทุนก็ได้ ทาง FINNOMENA Investment Team แนะนำสัดส่วนกองทุนละ 25% เพื่อความสมดุล

กองทุนแนะนำโดย FINNOMENA

ESG การลงทุนเพื่ออนาคต ทางเลือกใหม่จากความ ‘ยั่งยืน’

MRENEW

กองทุนหลัก : BGF Sustainable Energy Fund
ลงทุนในบริษัทพลังงานทางเลือกและเทคโนโลยีพลังงานซึ่งรวมถึงพลังงานทดแทน ที่มีการเติบโต
ต่อเนื่องทั่วโลก

ESG การลงทุนเพื่ออนาคต ทางเลือกใหม่จากความ ‘ยั่งยืน’

K-CHANGE-A(A)

กองทุนหลัก : Baillie Gifford Positive Change Fund

ลงทุนในหุ้นบริษัททั่วโลกที่เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือมีพฤติกรรมที่ส่งผลกระทบ    เชิงบวกต่อสังคมโดยรวม เช่น การศึกษา ความเท่าเทียมทางสังคม คุณภาพของระบบการดูแลสุขภาพ เป็นต้น

ESG การลงทุนเพื่ออนาคต ทางเลือกใหม่จากความ ‘ยั่งยืน’

WE-GSECURE

กองทุนหลัก : CS (Lux) Security Equity Fund

ลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การดูแลสุขภาพ และอุตสาหกรรมและบริการในด้านความปลอดภัยของสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยด้านไอที เป็นต้น

ESG การลงทุนเพื่ออนาคต ทางเลือกใหม่จากความ ‘ยั่งยืน’

UESG

กองทุนหลัก : Robeco Sustainable Global Stars Equities IL EUR

ลงทุนในบริษัททั่วโลกที่ธุรกิจมีการเติบโตของรายได้ต่อเนื่อง และผ่านเงื่อนไข ESG Score  ไม่ว่าจะเป็นด้านการบริโภคพลังงาน การใช้น้ำ และการกำจัดของเสียต่าง ๆ

หากสนใจรายละเอียดของแต่ละกองทุนเพิ่มเติม สามารถอ่านได้ที่ ลงทุนแบบ “ESG” คว้าโอกาสสร้างผลตอบแทนจากการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

สร้างแผนและเปิดบัญชีกองทุนรวมกับ FINNOMENA สะดวก รวดเร็ว เปิดออนไลน์ ไม่ต้องส่งเอกสารให้ยุ่งยาก พร้อมเลือกซื้อกองทุนกว่า 1,000 กอง จาก 19 บลจ. สร้างแผนและเปิดบัญชี คลิก: https://finno.me/open-plan

ที่มาและแหล่งข้อมูลอ้างอิง

https://www.hsbc.com.cn/en-cn/wealth/insights/esg/2019-03-12/#:~:text=ESG%20investing%20aims%20to%20generate,risk%20mitigation%20and%20return%20objectives.

https://www.credit-suisse.com/about-us-news/en/articles/news-and-expertise/esg-investing-a-trend-that-is-constantly-evolving-202002.html

https://www.businesswire.com/news/home/20190812005374/en/Socially-Responsible-Investing-and-ESG-It%E2%80%99s-Not-Just-a-Millennial-Trend

https://www.investmentbank.barclays.com/content/dam/barclaysmicrosites/ibpublic/documents/our-insights/10_Trends_ESG_2020/Barclays-ESG-2020-Trends-Slideshow.pdf

https://cdn.janushenderson.com/webdocs/2020+Trends+In+Investing+Report.pdf

https://www.unpri.org/pri-blogs/covid-19-accelerates-esg-trends-global-investors-confirm/6372.article

https://www.robeco.com/en/insights/2020/09/four-esg-trends-that-will-shape-the-post-covid-19-world.html

FINNOMENA Investment Team


คำเตือน

ผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน | ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต | ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน  | สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด ในช่วงเวลาวันทำการตั้งแต่ 09:00-17:00 น. ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 026 5100 และทาง LINE “@FINNOMENAPORT”

nter logo

หากคุณคิดจะลงทุนเพิ่มในกองทุนรวม นี้คือสิ่งที่คุณไม่อยากพลาด! สมัครสมาชิกตอนนี้เพื่อรับโพยกองทุนเด็ดที่แนะนำ อัพเดททุกเดือนจาก FINNOMENA

กดที่นี่เพื่อรับโพยกองทุน