ESG การลงทุนเพื่ออนาคต กองไหนเด่น? ถึงเวลาซื้อหรือยัง?

กองทุนหุ้นเทคโนโลยี หุ้นจีน หุ้นไทย หรือแม้กระทั่งตราสารหนี้ ต่างเป็นคำในแวดวงการลงทุนที่แวะเวียนเข้ามาในพื้นที่ข่าวสารบ่อยครั้งจนนักลงทุนหลายท่านต้องใช้คำว่า ‘มีกองทุนเหล่านี้ในพอร์ตหมดแล้ว’

เรามาลองสำรวจกองทุน ESG กันบ้าง เพราะ ถือเป็นอีกธีมการลงทุนที่ธรรมดาและสามารถลงทุนได้ในระยะยาว

ESG การลงทุนเพื่ออนาคต ทางเลือกใหม่จากความ ‘ยั่งยืน’

รูปที่ 1 The Forum for Sustainable and Responsible Investment I Source : US SIF as of 4/11/2020

แต่ยังมีแนวการลงทุนที่กำลังเติบโตขึ้นมาในยุคที่ทั่วโลกต้องเผชิญกับปัญหาภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ปัญหาความเลื่อมล้ำในสังคม ปัญหาด้านสวัสดิการและธรรมภิบาล นั่นคือ ‘ESG’ ที่ประกอบไปด้วย 3 องค์ประกอบ

Environment

นอกจากลดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมแล้ว ยังรวมไปถึงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ลดความเสี่ยงการผิดมาตรการควบคุม หรือแม้กระทั่งเปิดเผยรายงานด้านสิ่งแวดล้อม

Social

ส่งเสริมกิจกรรมอาสาหรือบริจาคให้สังคม และให้ความสำคัญกับสภาพการทำงานของลูกจ้าง มุ่งเน้นคุณภาพของสินค้าเพื่อผู้บริโภค

Governance

มีระบบทางบัญชีที่โปร่งใส แม่นยำ เปิดโอกาสและปกป้องสิทธิ์ของผู้ถือหุ้น ไม่ใช้อิทธิพลเพื่อผลประโยชน์ และต้องไม่ส่งเสริมการกระทำที่ผิดกฎหมาย

ESG การลงทุนเพื่ออนาคต กองไหนเด่น? ถึงเวลาซื้อหรือยัง?

เพราะการเติบโตต้องมาพร้อมความ ‘ยั่งยืน’

ด้วยปัญหาที่กล่าวไปข้างต้น ทำให้นักลงทุนหันมาสนใจการลงทุนในธุรกิจที่มีความยั่งยืนในระยะยาว และต้องสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสังคม ความสนใจไม่ได้จำกัดอยู่เพียงนักลงทุนในตลาดแต่รวมไปถึงมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ออกมาหลัง COVID-19 ซึ่งตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุด คือ มาตรการฟื้นตัว 750,000 ล้านยูโรของสหภาพยุโรป ที่เล็งเห็นการระดมทุนจำนวนมากของธุรกิจที่มีความยั่งยืนเพื่อเร่งการเติบโต ซึ่งมาตรการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของ EU Green Deal อันมีเป้าหมายที่จะนำพายุโรปไปสู่ทวีปที่ไม่สร้างผลกระทบต่อสภาพอากาศ

ESG การลงทุนเพื่ออนาคต ทางเลือกใหม่จากความ ‘ยั่งยืน’

รูปที่ 2 สัดส่วนของปัจจัย ESG ที่ขับเคลื่อนผลตอบแทนทางการเงินในระยะกลาง (2-5 ปี) ของบริษัทแต่ละอุตสาหกรรม I Source : HSBC as of 4/11/2020

ล่าสุด ESG เริ่มมีบทบาทในผลตอบแทนของบริษัทโดย HSBC ออกบทความที่เปิดเผยว่าราว 43% ของปัจจัยขับเคลื่อนผลตอบแทนทางการเงินในระยะกลาง (2-5 ปี) ของบริษัท คือปัจจัยด้าน ESG และมีส่วนเกี่ยวข้องในทุกอุตสาหกรรม นอกจากนี้บริษัทที่มีการพัฒนาด้าน ESG มักสร้างผลตอบแทนเหนือบริษัทที่ไม่มีการพัฒนา สะท้อนบทบาทของ ESG ที่ไม่ได้จำกัดอยู่แค่หน้ากระดาษที่มัวแต่กล่าวถึงอนาคต

โลกความเป็นจริง ตลาดการเงิน และความ ‘ยั่งยืน’

นอกจากนักลงทุนในตลาดการเงินแล้ว ปัจจัยด้าน ESG เป็นประเด็นที่หน่วยงานภาครัฐหลายประเทศเริ่มตระหนักและพิจารณามากขึ้น Barclays Investmentbank เชื่อว่ากฎเกณฑ์กำกับดูแลที่เพิ่มขึ้นจะมีอิทธิพลต่อ ESG ในตลาดการลงทุน โดยในสหราชอาณาจักรกำหนดให้กองทุนบำนาญต้องมีนโยบายด้าน ESG ด้วย ด้านตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกงกำหนดให้บริษัทต้องรายงานกิจกรรมที่บริษัทดำเนินการเพื่อพัฒนาด้านความยั่งยืนของบริษัท ขณะที่สหรัฐฯ และสหภาพยุโรปกำลังพัฒนากฎเกณฑ์ด้าน ESG

ESG การลงทุนเพื่ออนาคต ทางเลือกใหม่จากความ ‘ยั่งยืน’

รูปที่ 3 กฎเกณฑ์ด้าน ESG ในแต่ละประเทศที่สำคัญของโลก I Source : Barclays as of 4/11/2020

ปัญหาด้านภูมิอากาศส่งให้ปัจจัยด้าน Environment กลายเป็นส่วนหนี่งของผลประกอบการบริษัทแล้ว ที่เด่นชัดที่สุดหนีไม่พ้นรายได้ส่วนของ Carbon credit ที่ Tesla ได้รับจากรัฐบาลเติบโตขึ้นต่อเนื่อง เช่นเดียวกับมาตรการกระตุ้นของสหภาพยุโรปอันเป็นส่วนหนึ่งของ EU Green Deal ที่กล่าวถึงข้างต้น ให้นักลงทุนเพิ่มสัดส่วนเงินลงทุนในสินทรัพย์ที่สร้างผลตอบแทนได้อย่างยั่งยืนในระยะยาว

ส่วนประเด็นเรื่อง Social ที่ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงแค่การบริจาคหรือทำกิจกรรมเพื่อชุมชนหรือสังคม แต่ยังครอบคลุมไปถึงสวัสดิการและสิ่งแวดล้อมในการทำงานของลูกจ้าง มาตรฐานของผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างความพึงพอใจให้ผู้บริโภค แน่นอนว่าหากได้คนเก่งเข้าทำงานพร้อมด้วยผลิตภัณฑ์ที่ดี ย่อมส่งผลให้รายได้ของบริษัทเติบโตอย่างยั่งยืน

กระแสการลงทุนกับความ ‘ยั่งยืน’

ESG การลงทุนเพื่ออนาคต ทางเลือกใหม่จากความ ‘ยั่งยืน’

รูปที่ 4 ปริมาณเงินลงทุนในสินทรัพย์การเงิน ESG I Source : Credit-suisse as of 4/11/2020

Credit-suisse เปิดเผยว่าขนาดเงินลงทุนในกลุ่มสินทรัพย์ ESG เพิ่มขึ้นจาก 23 ล้านล้านดอลลาร์ เมื่อปี 2016 ไปที่ 31 ล้านล้านดอลลาร์ ในปี 2018 และคาดว่าปี 2020 จำนวนเงินดังกล่าวจะเพิ่มขึ้นไปที่ 40 ล้านล้านดอลลาร์ โดยส่วนใหญ่สัดส่วนเงินลงทุนจะมุ่งไปยังสหรัฐฯ และยุโรป

ย้อนเวลากลับไปราว 60 ปีที่แล้ว ประชากรกลุ่ม Baby Boomer เติบโตขึ้นไปพร้อมเศรษฐกิจที่ขยายตัวสร้างความมั่งคั่งปริมาณมหาศาล และเงินในส่วนนั้นก็กำลังส่งต่อให้ประชากรรุ่นใหม่อย่าง Millennials ซึ่งหลายบทความเกี่ยวกับ ESG ชี้ไปในทิศทางเดียวกันว่าประชากรกลุ่ม Millennials ให้ความสำคัญกับการลงทุนใน ESG โดยให้น้ำหนักต่อองค์ประกอบด้าน Social มากที่สุด ส่วนประชากร Baby boomers เผยเหตุผลที่ให้ความสนใจการลงทุนใน ESG เพราะต้องการส่งเสริมให้บริษัทมีธรรมภิบาลที่ดีขึ้น

และ…ทุกช่วงอายุเห็นพ้องต้องกันว่าเมื่อต้องเจรจาด้านธุรกิจ ปัจจัยด้าน Social และ Governance เป็นสิ่งสำคัญในการตัดสินใจว่าจะทำธุรกิจด้วยหรือไม่

ESG การลงทุนเพื่ออนาคต ทางเลือกใหม่จากความ ‘ยั่งยืน’

รูปที่ 5 ผลสำรวจผลิตภัณฑ์การเงินที่ผู้แนะนำการลงทุนนิยมแนะนำให้ลูกค้า I Source : Janushenderson as of 4/11/2020

Janus Henderson เปิดเผยผลสำรวจผู้แนะนำการลงทุนว่า (Investment Advisor) จะแนะนำผลิตภัณฑ์การลงทุนอะไรให้ลูกค้า ในบทความ 2020 Trends in Investing Survey พบว่ากองทุน ESG ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นจาก 26% เมื่อปี 2018 มาที่ 38% ในปี 2020 สะท้อนกระแสการลงทุนในสินทรัพย์เกี่ยวกับ ESG ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ธีม ESG ลงทุนได้เลยหรือไม่? 

“ESG คือ ธีมการลงทุนที่ทยอยสะสมระยะยาวได้เหมือนกับ Long Term Call และสามารถทำการ DCA ได้เรื่อย ๆ” – FINNOMENA Investment Team

ธีมการลงทุนแบบ ESG คือหนึ่งในธีมการลงทุนที่ทาง FINNOMENA Investment Team ได้ให้มุมมองว่าสามารถลงทุนในระยะยาวและสามารถทำการ DCA ได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งสตอรี่ประกอบการลงทุนในธีมดังกล่าวล่าสุดมี ดังนี้

แนวโน้มพลังงานหมุนเวียน (Sustainable Energy) กำลังเพิ่มสูงขึ้น พร้อมกันกับประโยชน์ที่ชัดเจนมากขึ้น

  • การลดภาวะเรือนกระจกกลายเป็นประเด็นหลักในช่วง 10 ปีข้างหน้า โดยทาง J.P. Morgan ได้คาดการณ์ว่า 3 ภูมิภาคยักษ์ใหญ่อย่าง จีน สหรัฐฯและยุโรป จะเริ่มชะลอการปล่อยก๊าสเรือนกระจกในอีก 10 ปี และจะลดปริมาณลงต่อเนื่องแบบก้าวกระโดดในช่วงปี 2030-2060

ESG การลงทุนเพื่ออนาคต กองไหนเด่น? ถึงเวลาซื้อหรือยัง?

รูปที่ 6 คาดการณ์ปริมาณการปล่อยก๊าสเรือนกระจกของจีน สหรัฐฯและยุโรป I Source : J.P. Morgan Asset Management as of 21/10/2021

ESG การลงทุนเพื่ออนาคต กองไหนเด่น? ถึงเวลาซื้อหรือยัง?

รูปที่ 7 คาดการณ์ปริมาณการใช้พลังงานหมุนเวียนและพลังงานสะอาด I Source : J.P. Morgan Asset Management as of 21/10/2021

  • แนวโน้มดังกล่าวส่งผลให้การใช้พลังงานหมุนเวียนและพลังงานสะอาดเพิ่มมากขึ้นต่อเนื่อง ในขณะที่พลังงานสะอาด เช่น พลังงานแสงอาทิตย์มีต้นทุนในการผลิตลดลงต่อเนื่อง ซึ่งอาจช่วยให้ผู้ประกอบการให้มาใช้พลังงานทางเลือกซึ่งมีต้นทุนที่ถูกลง

ESG การลงทุนเพื่ออนาคต กองไหนเด่น? ถึงเวลาซื้อหรือยัง?

รูปที่ 8 ภาพแสดงต้นทุนการผลิตพลังงานสะอาดที่ลดลงอย่างก้าวกระโดด I Source : BlackRock as of 27/11/2021

ธีมการลงทุนแบบ ESG แฝงอยู่ในบริษัทชั้นนำทั่วโลก

ESG การลงทุนเพื่ออนาคต กองไหนเด่น? ถึงเวลาซื้อหรือยัง?

รูปที่ 9 บริษัทเทคโนโลยีและการบริโภคชั้นนำพร้อมใจตั้งเป้าลดการปล่อยก๊าสเรือนกระจก I Source : Bloomberg as of 21/10/2021

  • บริษัทเทคโนโลยีระดับโลกไม่ว่าจะเป็น Apple, Microsoft หรือ Facebook รวมถึงบริษัทชื่อดังยักษ์ใหญ่อย่าง Burger King, Pepsi หรือ Ikea ต่างพร้อมใจกันตั้งเป้าลดการปล่อยก๊าสเรือนกระจกกันถ้วนหน้า สะท้อนให้เห็นถึงโมเมนตัมเงินลงทุนที่อาจเข้ามาได้ในอนาคต

ESG การลงทุนเพื่ออนาคต กองไหนเด่น? ถึงเวลาซื้อหรือยัง?

รูปที่ 10 อุปกรณ์ของ Apple หันมาใช้เป็นวัสดุรีไซเคิล I Source : Apple as of 27/11/2021

“Apple หันมาใช้วัสดุรีไซเคิลรวมถึงบรรจุภัณฑ์จากกระดาษ”

ESG การลงทุนเพื่ออนาคต กองไหนเด่น? ถึงเวลาซื้อหรือยัง?

รูปที่ 11 ภาพแสดงนโยบายและผลประโยชน์พนักงานของ Apple I Source : Apple as of 27/11/2021

“รวมถึงให้ความสำคัญกับพนักงานในองค์กร”

ESG การลงทุนเพื่ออนาคต กองไหนเด่น? ถึงเวลาซื้อหรือยัง?

รูปที่ 12 ภาพแสดงการปรับมาใช้พลังงานหมุนเวียนของ Google I Source : Google as of 27/11/2021

“และสุดท้าย Google (Alphabet) ได้หันมาซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนทั้งหมด 100%”

ปัจจัยหนุนด้านเม็ดเงินลงทุน (Fund Flow)

  • เม็ดเงินลงทุนของนักลงทุนกำลังไหลเข้าธีม ESG อย่างชัดเจน นับตั้งแต่หลังช่วง COVID-19 อีกทั้งยังการคาดการณ์จาก Bloomberg ยังระบุด้วยว่าเม็ดเงินดังกล่าวมีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่องถึงปีละ 15% ซึ่งปัจจัยนี้จะเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยผลักดันผลตอบแทนการลงทุนแบบ ESG

ESG การลงทุนเพื่ออนาคต กองไหนเด่น? ถึงเวลาซื้อหรือยัง?

รูปที่ 13 ภาพแสดงการเติบโตของเม็ดเงินลงทุนในธีม ESG  I Source : Bloomberg as of 21/10/2021

ESG การลงทุนเพื่ออนาคต กองไหนเด่น? ถึงเวลาซื้อหรือยัง?

FINNOMENA กับการลงทุนอย่าง ‘ยั่งยืน’

ESG การลงทุนเพื่ออนาคต กองไหนเด่น? ถึงเวลาซื้อหรือยัง?

รูปที่ 14 ภาพแสดงสัดส่วนการลงทุนแนะนำธีม ESG จาก FINNOMENA  I Source : FINNOMENA Investemnt Team

การลงทุนในธุรกิจที่ผ่านเงื่อนไข ESG ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป เมื่อ FINNOMENA รวบรวมกองทุนรวมในชุด ESG หรือ Combo ESG ไว้ให้แล้ว โดยเงินลงทุนในสินทรัพย์ประเภทดังกล่าวควรอยู่ที่ระดับ 10-15% ของพอร์ตการลงทุนทั้งหมด นักลงทุนที่สนใจลงทุนสามารถเลือกลงทุนแยกในแต่ละกองทุน หรือลงทุนทั้ง 4 กองทุนก็ได้ ทาง FINNOMENA Investment Team แนะนำสัดส่วนกองทุนละ 20% เพื่อความสมดุล

กองทุนแนะนำโดย FINNOMENA

ESG การลงทุนเพื่ออนาคต กองไหนเด่น? ถึงเวลาซื้อหรือยัง?

ESG การลงทุนเพื่ออนาคต ทางเลือกใหม่จากความ ‘ยั่งยืน’

MRENEW

กองทุนหลัก : BGF Sustainable Energy Fund share class I2 USD (ลงทุนในสัดส่วนไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV)
ลงทุนในบริษัทพลังงานทางเลือกและเทคโนโลยีพลังงานซึ่งรวมถึงพลังงานทดแทน ที่มีการเติบโต
ต่อเนื่องทั่วโลก ในกลุ่มพลังงานทางเลือก เทคโนโลยีเกี่ยวกับพลังงาน เช่น เทคโนโลยีพลังงานทดแทน เชื้อเพลิงทางเลือก เป็นต้น โดยกองทุนจะไม่ลงทุนในอุตสาหกรรมอย่าง ถ่านหินที่และพลังงานที่ใช้แล้วหมดไป กลุ่มสำรวจจัดหาน้ำมันและก๊าส และธุรกิจที่เกี่ยวกับน้ำมันและก๊าส กองทุนลงทุนในหุ้นพลังงานทดแทนทั่วโลกอย่างน้อย 70% ของทรัพย์สินทั้งหมด

สัดส่วนการลงทุนหลัก

ESG การลงทุนเพื่ออนาคต กองไหนเด่น? ถึงเวลาซื้อหรือยัง?

รูปที่ 15 สัดส่วนหุ้นหลักกองทุน BGF Sustainable Energy Fund I2 USD ที่มา: BlackRock Fund Factsheet วันที่: 31 ตุลาคม 2021

รีวิวหุ้นหลัก

NEXTERA ENERGY INC (สัดส่วน 4.47%)

บริษัท ผลิตพลังงานไฟฟ้าจากลมและแสงอาทิตย์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในสหรัฐรายได้จากการดำเนินงานต่อเนื่อง

ENEL SPA (สัดส่วน 4.43%)

บริษัท พลังงานทางเลือกรกรากในยุโรป (อิตาลี) มีธุรกิจทั้งในยุโรปและประเทศอื่น ๆ กว่าอีก 30 ประเทศ ไม่ว่าจะเป็นประเทศที่มีอิทธิพลหลักอย่างสหรัฐ ไปจนถึง แถบแอฟริกา เอเชีย และโอเชียเนีย โดยเป็นแหล่งพลังงานให้กับธุรกิจและครัวเรือนกว่า 74 ล้านแห่ง ชี้ให้เห็นถึงความยั่งยืนของธุรกิจ และตัวบริษัทเองที่ผ่านมายังมีกำไรต่อหุ้นที่เติบโตอย่างแข็งแกร่ง

INFINEON TECHNOLOGIES AG (สัดส่วน 3.91%)

บริษัท ผู้ผลิตเซมิคอนดักเตอร์สัญชาติเยอรมันบริษัท spinoff จาก Seimens AG บริษัทด้านอุตสาหกรรมการผลิตที่ใหญ่ที่สุดในเยอรมัน นอกจากนั้น Infineon ยังเป็นบริษัทผู้ผลิตเซมิคอนดักเตอร์ที่มีขนาดใหญ่เป็น 15 อันดับแรกของโลก

ผลตอบแทนย้อนหลัง

ESG การลงทุนเพื่ออนาคต กองไหนเด่น? ถึงเวลาซื้อหรือยัง?

 

รูปที่ 16 ผลตอบแทนย้อนหลังกองทุน BGF Sustainable Energy Fund I2 USD (เส้นสีแดง) เทียบกับผลตอบแทนของ Sector Equity Alternative Energy (เส้นสีส้ม) และผลตอบแทนดัชนี S&P Global Clean Energy TR USD(เส้นสีเขียว) ที่มา: morningstar.com วันที่: 31 ตุลาคม 2021

ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ทำผลตอบแทนได้โดดเด่นเหนือผลตอบแทนดัชนีอุตสาหกรรมพลังงานทางเลือก รวมถึงดัชนีพลังงานทางเลือกทั่วโลกอย่าง S&P Global Clean Energy TR USD สะท้อนให้เห็นว่ากองทุน MRENEW สร้างผลตอบแทนได้เหนือชั้น และโดดเด่นกว่ากลุ่มหุ้นในหมวดเดียวกัน

ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ

ค่าธรรมเนียมขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)        1.50%

ค่าธรรมเนียมซื้อหน่วยลงทุน (Back-end Fee)            ไม่มี

ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนเข้า                                    ไม่มี

ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนออก                                  ไม่มี

ค่าธรรมเนียมรวมรายปี                                                 2.0611%

*รายละเอียดค่าธรรมเนียมจาก MRENEW-A Fund Fact Sheet ณ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2021

ESG การลงทุนเพื่ออนาคต กองไหนเด่น? ถึงเวลาซื้อหรือยัง?

ESG การลงทุนเพื่ออนาคต ทางเลือกใหม่จากความ ‘ยั่งยืน’

K-CHANGE-A(A)

กองทุนหลัก : Baillie Gifford Positive Change Fund – Class B aacumulation (GBP) (ลงทุนในสัดส่วนไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV)

ลงทุนในหุ้นบริษัททั่วโลกที่เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือมีพฤติกรรมที่ส่งผลกระทบ    เชิงบวกต่อสังคมโดยรวม เช่น การศึกษา ความเท่าเทียมทางสังคม คุณภาพของระบบการดูแลสุขภาพ เป็นต้น กองทุนมีจุดมุ่งหมายในการสร้างผลตอบแทนเหนือดัชนีชี้วัด MSCI AC World Index (ดัชนีหุ้นโลก) ในรูปแบบสกุลเงินปอนด์ อย่างน้อย 2% ต่อปีในช่วง 5 ปี มุ่งเน้นในการสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกและสร้างความยั่งยืนให้กับโลก

สัดส่วนการลงทุนหลัก

ESG การลงทุนเพื่ออนาคต กองไหนเด่น? ถึงเวลาซื้อหรือยัง?

 

รูปที่ 17 สัดส่วนหุ้นหลักกองทุน Baillie Gifford Positive Change Fund – Class B aacumulation (GBP) ที่มา: Baillie Gifford Fund Factsheet วันที่: 31 ตุลาคม 2021

รีวิวหุ้นหลัก

ASML (สัดส่วน 8.20%)

ผู้ผลิตเครื่องที่ใช้ประกอบการผลิตแผงวงจรที่ซับซ้อนให้กับบริษัทชั้นนำของโลก เช่น Samsung และ TSMC

Moderna (สัดส่วน 7.80%)

บริษัท ผลิตยาชื่อดังในสหรัฐ หนึ่งในบริษัทผู้พัฒนาวัคซีนโควิด-19 เน้นพัฒนายาและวัคซีนเป็นหลัก ไม่ว่าจะเป็นยาสำหรับรักษาการติดเชื้อ วัคซีนต้านมะเร็ง รวมไปถึงยาแก้ปัญหาโรคเกี่ยวกับหลอดเลือด และโรคทางพันธุกรรมที่รักษาได้ยาก

TESLA Inc (สัดส่วน 7.30%)

บริษัท ผู้พัฒนารถยนต์และแบตเตอรี่ไฟฟ้าชื่อดัง ผู้สร้างปรากฎการณ์เปลี่ยนโลกในอุตสาหกรรมยานยนต์ มีผู้บริหารระดับต้น ๆ ของโลกอย่าง Elon Musk หัวล้ำสมัย ที่เคยขึ้นทำเนียบบุคคลที่รวยที่สุดในโลก

ผลตอบแทนย้อนหลัง

ESG การลงทุนเพื่ออนาคต กองไหนเด่น? ถึงเวลาซื้อหรือยัง?

 

รูปที่ 18 ผลตอบแทนย้อนหลังกองทุน Baillie Gifford Positive Change Fund ที่มา: Bailliegifford Fund Factsheet วันที่: 31 ตุลาคม 2021

ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

สร้างผลตอบแทนได้โดดเด่นเหนือดัชนีชี้วัดอย่างดัชนีหุ้นโลก ในระดับสูง

ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ

ค่าธรรมเนียมขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)        1.50%

ค่าธรรมเนียมซื้อหน่วยลงทุน (Back-end Fee)           ยกเว้น

ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนเข้า                                   ขึ้นอยู่กับค่าธรรมเนียมรับซื้อหรือขายหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางแล้วแต่ว่าอัตราใดจะสูงกว่า

ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนออก                                  ขึ้นอยู่กับค่าธรรมเนียมรับซื้อหรือขายหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางแล้วแต่ว่าอัตราใดจะสูงกว่า

ค่าธรรมเนียมรวมรายปี                                                 1.3736%

*รายละเอียดค่าธรรมเนียมจาก K-CHANGE-A(A) Fund Fact Sheet ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2021

ESG การลงทุนเพื่ออนาคต กองไหนเด่น? ถึงเวลาซื้อหรือยัง?

ESG การลงทุนเพื่ออนาคต ทางเลือกใหม่จากความ ‘ยั่งยืน’

WE-GSECURE

กองทุนหลัก : CS (Lux) Security Equity Fund Class IB ในสกุลเงินดอลลาร์ (ลงทุนในสัดส่วนไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV)

ลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การดูแลสุขภาพ และอุตสาหกรรมและบริการในด้านความปลอดภัยของสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยด้านไอที เป็นต้น เน้นสร้างผลตอบแทนให้สูงที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ในรูปแบบสกุลเงินดอลลาร์ โดยควบคุมในเรื่องการกระจายความเสี่ยง ความปลอดภัยของเงินทุนที่ลงทุน และสภาพคล่องของสินทรัพย์ที่ลงทุน

สัดส่วนการลงทุนหลัก

ESG การลงทุนเพื่ออนาคต กองไหนเด่น? ถึงเวลาซื้อหรือยัง?

รูปที่ 19 สัดส่วนหุ้นหลักกองทุน CS (Lux) Security Equity Fund Class IB USD ในสกุลเงินดอลลาร์ ที่มา: WE-GSECURE Fund Factsheet วันที่: 31 ตุลาคม 2021

Thermo Fisher Scientific (สัดส่วน 3.48%)

บริษัท ผู้พัฒนา ผลิตและขาย เครื่องมือไปจนถึงของที่ใช้ในทางชีววิทยาและการแพทย์ อีกทั้งยังมีการวิจัยในส่วนของยาและวัคซีน ไปจนถึงผลิตผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องกับการทำแลปวิจัยต่าง ๆ ซึ่งเป็นส่วนที่สำคัญในการสร้างเทคโนโลยีการแพทย์ใหม่ ๆ ในอนาคต

Fortinet (สัดส่วน 3.19%)

บริษัทผู้พัฒนาและจัดจำหน่ายซอฟต์แวร์ด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ต่าง ๆ เช่น Firewall โปรแกรมสแกนไวรัส และโปรแกรมป้องกันภัยคุกคามจากมัลแวร์ ซึ่งมีความสำคัญกับโลกในทุกวันนี้ที่ถูกขับเคลื่อนโดยอินเทอร์เน็ตเป็นหลัก

Zscaler (สัดส่วน 3.19%)

ผู้ให้บริการระบบความปลอดภัยทางข้อมูลผ่านระบบ Cloud ซึ่งมีข้อดีคือผู้ให้บริการสามารถอัปเดตและช่วยดูแลให้ได่อย่างต่อเนื่องจากทั่วทุกมุมโลก

ผลตอบแทนย้อนหลัง

ESG การลงทุนเพื่ออนาคต กองไหนเด่น? ถึงเวลาซื้อหรือยัง?

 

รูปที่ 20 ผลตอบแทนย้อนหลังกองทุน CS (Lux) Security Equity Fund Class IB USD ที่มา: WE-GSECURE Fund Factsheet วันที่: 31 ตุลาคม 2021

ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ผลตอบแทนย้อนหลังโดดเด่นเหนือดัชนีชี้วัดอย่างดัชนี MSCI World ESG Leaders อย่างเห็นได้ชัดในช่วงหลายปีที่ผ่านมา สะท้อนให้เห็นถึงการคัดสรรหุ้นที่ยอดเยี่ยมสร้างผลตอบแทนได้โดดเด่นเหนือดัชนีหุ้นที่มีหมวดหมู่เดียวกัน

ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ

ค่าธรรมเนียมขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)        1.605%

ค่าธรรมเนียมซื้อหน่วยลงทุน (Back-end Fee)           ยกเว้นการเรียกเก็บ

ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนเข้า                                   1.605%

ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนออก                                 ยกเว้นการเรียกเก็บ

ค่าธรรมเนียมรวมรายปี                                                2.1181%

*รายละเอียดค่าธรรมเนียมจาก WE-GSECURE Fund Fact Sheet ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2021

ESG การลงทุนเพื่ออนาคต กองไหนเด่น? ถึงเวลาซื้อหรือยัง?

ESG การลงทุนเพื่ออนาคต ทางเลือกใหม่จากความ ‘ยั่งยืน’

UESG

กองทุนหลัก : Robeco Sustainable Global Stars Equities IL EUR (ลงทุนในสัดส่วนไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV)

ลงทุนในบริษัททั่วโลกที่ธุรกิจมีการเติบโตของรายได้ต่อเนื่อง และผ่านเงื่อนไข ESG Score  ไม่ว่าจะเป็นด้านการบริโภคพลังงาน การใช้น้ำ และการกำจัดของเสียต่าง ๆ ลงทุนหุ้นในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วทั่วโลก เน้นการคัดเลือกผ่านปัจจัยพื้นฐาน มีจุดมุ่งหมายสร้างผลตอบแทนให้เหนือกว่าดัชนีชี้วัด จัดพอร์ตการลงทุนในหุ้นที่มีศักยภาพเติบโตสูงสุดโดยเลือกผ่านกระแสเงินสดในระดับสูง ผลตอบแทนที่น่าดึงดูด และมีโครงสร้างที่ดีในเรื่องความยั่งยืน

สัดส่วนการลงทุนหลัก

ESG การลงทุนเพื่ออนาคต กองไหนเด่น? ถึงเวลาซื้อหรือยัง?

 

รูปที่ 21 สัดส่วนหุ้นหลักกองทุน Robeco Sustainable Global Stars Equities IL EUR ที่มา: Robeco Fund Factsheet วันที่: 31 ตุลาคม 2021

Microsoft Corp (สัดส่วน 8.02%)

บริษัท เทคโนโลยีชื่อดังเติบโตได้โดดเด่นท่ามกลางวิกฤติ มีซอฟต์แวร์ชื่อดังที่ใช้กันทั่วโลกอย่าง Microsoft Office หรือจะเป็นระบบ Cloud เก็บข้อมูลที่เข้ามามีส่วนเป็นอย่างมากในโลกของการจัดเก็บข้อมูลยุคหลัง อีกทั้งยังเป็นธุรกิจที่มีแนวโน้มเติบโตได้สูงในอนาคต

Alphabet Inc (Class A) (สัดส่วน 5.52%)

บริษัท ผู้ผลิต Search Engine ที่ช่วยเปิดกว้างโลกของความรู้สร้างโอกาสให้ผู้คนมากมายทั่วโลก โดย Search Engine อย่าง Google กลายเป็นคำพูดติดปากสำหรับใครก็ตามที่ต้องการหาความรู้หรือคำตอบในทุกสิ่ง

Bank of America Corp (สัดส่วน 5.27%)

1 ใน 5 อันดับธนาคารที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐฯ ให้บริการฝากเงินตั้งฝากเงิน บัตรเครดิต ปล่อยกู้ สินเชื่อต่าง ๆ รวมถึงบริการด้านการลงทุน หรือสรุปได้ว่าให้บริการทางการเงินแบบครบวงจรตอบโจทย์โลกทุนนิยม

ผลตอบแทนย้อนหลัง

ESG การลงทุนเพื่ออนาคต กองไหนเด่น? ถึงเวลาซื้อหรือยัง?

 

รูปที่ 22 ผลตอบแทนย้อนหลังกองทุน Robeco Sustainable Global Stars Equities IL EUR ที่มา: Robeco Fund Factsheet วันที่: 31 ตุลาคม 2021

ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

เป็นอีกหนึ่งกองทุนที่สร้างผลตอบแทนได้อย่างโดดเด่นเช่นเดียวกัน โดยสร้างผลตอบแทนเฉลี่ยได้สูงกว่าดัชนีชี้วัดอย่างดัชนี MSCI World Index (Net Return, EUR) หรือดัชนีหุ้นโลก

ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ

ค่าธรรมเนียมขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)        1.50%

ค่าธรรมเนียมซื้อหน่วยลงทุน (Back-end Fee)           ยกเว้น

ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนเข้า                                   1.50% (บริษัทจัดการไม่คิดค่าธรรมเนียมเมื่อขาย)

ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนออก                                 ยกเว้น

ค่าธรรมเนียมรวมรายปี                                                1.8511%

*รายละเอียดค่าธรรมเนียมจาก UESG Fund Factsheet ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2021

ESG การลงทุนเพื่ออนาคต กองไหนเด่น? ถึงเวลาซื้อหรือยัง?

P-CGREEN

กองทุนหลัก : KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF ในสกุลเงินดอลลาร์ (ลงทุนในสัดส่วนไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV)

ลงทุนในบริษัทในประเทศจีนที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับ เทคโนโลยีสะอาดที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีพลังงานสะอาดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 5 กลุ่มธุรกิจ คือ กลุ่มพลังงานทางเลือก (Alternative Energy), การพัฒนาและการจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน (Sustainable Water), การออกแบบอาคารที่คำนึงสิ่งแวดล้อม (Green Building), การป้องกันมลพิษ (Pollution Prevention) และการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ (Energy Efficiency)

สัดส่วนการลงทุนหลัก

 

ESG การลงทุนเพื่ออนาคต กองไหนเด่น? ถึงเวลาซื้อหรือยัง?

รูปที่ 23 สัดส่วนหุ้นหลักกองทุน KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF ที่มา: KraneShares Fund Factsheet วันที่: 31 ตุลาคม 2021

XPENG INC – ADR (สัดส่วน 9.92%)

บริษัทผลิตรถยนต์ไฟฟ้าสัญชาติจีนเริ่มและจบงานด้วยตัวเอง นับตั้งแต่การดีไซน์ พัฒนา การผลิตรวมถึงขายและจำหน่าย มีรถรูปแบบ SUV รวมถึง 4 ประตู เน้นเจาะกลุ่มลูกค้าฐานะปานกลางถึงสูงในจีน

LI AUTO – ADR (Class A) (สัดส่วน 9.53%)

บริษัทรถยนต์ไฟฟ้าที่เริ่มต้นและจบงานด้วยตัวเองเช่นเดียวกันแต่มีการให้บริการในส่วนอื่น ๆ เช่น สถานีชาร์จ การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตบนพาหนะและอื่น ๆ

NIO INC – ADR (สัดส่วน 8.69%)

อีกหนึ่งบริษัทที่เริ่มต้นและจบงานด้วยตนเอง แต่มีความโดดเด่นเพิ่มเติมอย่างรถยนต์ไฟฟ้าที่มาพร้อมระบบไร้คนขับพร้อมรถ SUV แบบ 7 ที่นั่งที่สามรถเร่งความเร็วจาก 0 ถึง 100 กม./ชม. ได้ภายใน 4.4 วินาที

ผลตอบแทนย้อนหลัง

ESG การลงทุนเพื่ออนาคต กองไหนเด่น? ถึงเวลาซื้อหรือยัง?

รูปที่ 24 ผลตอบแทนย้อนหลังกองทุน KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF ที่มา: KraneShares Fund Factsheet วันที่: 31 ตุลาคม 2021

ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ทำผลตอบแทนล้อไปกับดัชนีชี้วัดได้เป็นอย่างดีสมกับเป็นกองทุนแนว Passive

ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ

ค่าธรรมเนียมขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)        1.50%

ค่าธรรมเนียมซื้อหน่วยลงทุน (Back-end Fee)           ยกเว้น

ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนเข้า                                   1.50%

ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนออก                                 ยกเว้น

ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี                                    1.6050%

*รายละเอียดค่าธรรมเนียมจาก P-CGREEN Fund Factsheet ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2021

ที่มาและแหล่งข้อมูลอ้างอิง

https://www.hsbc.com.cn/en-cn/wealth/insights/esg/2019-03-12/#:~:text=ESG%20investing%20aims%20to%20generate,risk%20mitigation%20and%20return%20objectives.

https://www.credit-suisse.com/about-us-news/en/articles/news-and-expertise/esg-investing-a-trend-that-is-constantly-evolving-202002.html

https://www.businesswire.com/news/home/20190812005374/en/Socially-Responsible-Investing-and-ESG-It%E2%80%99s-Not-Just-a-Millennial-Trend

https://www.bailliegifford.com/en/uk/individual-investors/literature-library/funds/oeics/positive-change-fund/positive-change-fund-monthly-factsheet/

https://www.investmentbank.barclays.com/content/dam/barclaysmicrosites/ibpublic/documents/our-insights/10_Trends_ESG_2020/Barclays-ESG-2020-Trends-Slideshow.pdf

http://www.morningstar.is/is/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F00000JP5W&tab=1

https://www.robeco.com/doca/CGFGLSTAR_IL-fact-202102-profgloben.pdf

https://cdn.janushenderson.com/webdocs/2020+Trends+In+Investing+Report.pdf

https://www.unpri.org/pri-blogs/covid-19-accelerates-esg-trends-global-investors-confirm/6372.article

https://www.robeco.com/en/insights/2020/09/four-esg-trends-that-will-shape-the-post-covid-19-world.html

https://static1.squarespace.com/static/5b763853266c075695c73c0a/t/619208f98428b85e0b2b48cc/1636960507303/P-CGREEN_factsheet_m202110.pdf

FINNOMENA Investment Team


คำเตือน

ผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน | ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต | ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน  | สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด ในช่วงเวลาวันทำการตั้งแต่ 09:00-17:00 น. ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 026 5100 และทาง LINE “@FINNOMENAPORT” | สำหรับผู้ลงทุนในความดูแลของ Kept by krungsri ติดต่อทีม Kept help center ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 296 6299

10000 FINT