FINNOMENA Market Alert: Hang Seng ร่วง 2.5% รับแรงกดดัน Lockdown - เงินเฟ้อสหรัฐฯ

ตลาดหุ้นดัชนี Hang Seng ร่วงลงกว่า 2.5% นำโดย Meituan ที่ปรับตัวลง 3.64% และ JD.com ปรับตัวลง 4.46% จากความกังวลเรื่องการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีน มาจากที่ทางการจีนยังคงมีการ Lockdown ในบางพื้นที่เป็นระยะ ๆ โดยล่าสุดได้มีการยกระดับการ Lockdown ที่ เกาะ Hainan ประกอบกับตลาดยังกังวลการประกาศตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐฯ ที่ตลาดคาดว่าจะออกมาต่ำกว่าเดือนก่อนหน้าที่ 8.7% (YoY) ส่วนเงินเฟ้อพื้นฐานที่ไม่รวมผลของราคาอาหารและพลังงานออกตลาดคาดจะออกมาสูงขึ้น ทำให้ยังคงกดดัน Fed ไม่ให้ผ่อนคลายมาตรการการเงิน

FINNOMENA Investment Team มองว่า การที่ทางการจีนยังคงใช้นโยบาย Zero-Covid อย่างต่อเนื่อง ยังคงกดดันการฟื้นตัวของเศรษฐกิจจีน และผลประกอบการของบริษัทจีน ขณะเดียวกันยังไม่มีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในขนาดที่ตลาดพึงพอใจประกาศออกมา อย่างไรก็ตาม Valuation ได้ปรับลดลงมาบ้างแล้ว จึงปรับคำแนะนำที่ให้ทยอยลดสัดส่วนไปในก่อนหน้านี้เป็นการคงสัดส่วนการลงทุน

——————-  

👍 อย่าลืมกดไลก์ Page The Opportunity เพื่อไม่ให้พลาดโอกาสด้านการลงทุน
10000 FINT