FINNOMENA PORT Strategy เดือนมิถุนายน 2022: QT Started amid peak inflation?

ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) จะปรับอัตราดอกเบี้ยขึ้นอีก 0.5% ในการประชุมเดือนมิถุนายนอย่างแน่นอน อีกทั้งได้เริ่มลดสภาพคล่องในระบบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ด้านประมาณการเศรษฐกิจทั่วโลกยังถูกปรับลดต่อเนื่อง สวนทางประมาณการ EPS ที่ยังมีบางตลาดหุ้นถูกปรับเพิ่ม ส่วนระดับมูลค่าก็ปรับลดลงจากเดือนก่อนหน้า

ประเทศจีนกลับมาเปิดเมืองอีกครั้งช่วยลดความตึงตัวของห่วงโซ่อุปทาน พร้อมอัดฉีดมาตรการกระตุ้น อย่างไรก็ตามยังมีความไม่แน่นอนของการระบาดในอนาคต ประกอบกับนโยบายควบคุมบริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่ที่ยังกดดันตลาดหุ้นเช่นกัน

ขณะเดียวกันสัญญาณจาก Fear & Greed Index ชี้ว่าตลาดหุ้นถูกปกคลุมด้วยความกังวล ซึ่งเป็นผลจากความไม่แน่นอนทั้งด้านเศรษฐกิจ นโยบายการเงิน และอัตราเงินเฟ้อ FINNOMENA Investment Team จึงยังไม่วางใจต่ออัตราเงินเฟ้อ และติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด พร้อมให้คำแนะนำที่เหมาะสมกับภาวะเช่นนี้

MEVT – Macro

FINNOMENA PORT Strategy เดือนมิถุนายน 2022: QT Started amid peak inflation?

รูปที่ 1 : มุมมองอัตราเงินเฟ้อจากฝั่งผู้บริโภคและนักลงทุน | Source : Bloomberg, New York FED, St.Louis FED FINNOMENA As of 31/05/2022

ในโลกการลงทุนมีการประเมินมุมมองต่ออัตราเงินเฟ้อได้จากทั้งฝั่งผู้บริโภค (Consumer-Based) และนักลงทุน (Investor-Based) พบว่าต่างมีมุมมองที่ต่างกัน โดยมุมมองของนักลงทุนซึ่งได้จากการแปลความตลาดตราสารหนี้พบว่าเริ่มมีมุมมองว่าอัตราเงินเฟ้อได้แตะระดับสูงสุดไปแล้ว ส่วนมุมมองจากผู้บริโภคยังคงอยู่ในระดับสูงต่อไป อีกทั้งการปรับลงของมุมมองเงินเฟ้อเกิดขึ้นในฝั่งนักลงทุนชัดเจนกว่าผู้บริโภค

FINNOMENA PORT Strategy เดือนมิถุนายน 2022: QT Started amid peak inflation?

รูปที่ 2 : ดัชนี CPI และ Core PCE เปรียบเทียบแบบ YoY, MoM | Source : Bloomberg, FINNOMENA As of 31/05/2022

มุมมองเงินเฟ้อที่ปรับลดลงของฝั่งนักลงทุนอาจมีสาเหตุมาจากตัวเลข CPI และ Core CPI ซึ่งเริ่มลดลงเมื่อเปรียบเทียบแบบ Year-on-Year (YoY) อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาตัวเลข Core CPI ในแบบ Month-on-Month จะพบว่าตัวเลขดังกล่าวยังคงเพิ่มขึ้น สะท้อนว่าเงินเฟ้อยังไม่ได้ลดลงและเป็นประเด็นที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิด

FINNOMENA PORT Strategy เดือนมิถุนายน 2022: QT Started amid peak inflation?

รูปที่ 3 : การเติบโตของค่าจ้างเฉลี่ยรายชั่วโมงและตำแหน่งงานเปิดใหม่ของสหรัฐฯ | Source : Bloomberg, FINNOMENA As of 31/05/2022 

อัตราการว่างงานของสหรัฐฯ ลดลงอย่างรวดเร็วจนในปัจจุบันต่ำกว่าอัตราว่างงานสมดุล (Neutral Rate) เรียบร้อยแล้ว สะท้อนถึงตลาดแรงงานที่ร้อนแรง ในทางกลับกันก็อาจเป็นการส่งสัญญาณว่าตลาดแรงงานเข้าสู่ภาวะตึงตัว ด้วยจำนวนตำแหน่งงานเปิดใหม่ที่มากเป็นประวัติการณ์บ่งชี้ได้ว่าความต้องการจ้างงานสูงเป็นประวัติการณ์ และส่งผลให้อัตราค่าจ้างปรับขึ้นอย่างมากจนเสี่ยงเกิดภาวะ Wage-Price Spiral

FINNOMENA PORT Strategy เดือนมิถุนายน 2022: QT Started amid peak inflation?

รูปที่ 4 : อัตราการออมและการเติบโตของอัตราการออมในสหรัฐฯ | Source : Bloomberg, FINNOMENA As of 31/05/2022

แม้จะตกงานในระหว่างที่เกิดการปิดเมืองแต่ด้วยมาตรการกระตุ้นทางการคลังและค่าใช้จ่ายที่ลดลง ส่งให้อัตราการออมพุ่งสูงทันที และอาจเป็นสาเหตุของการใช้จ่ายที่สูงหลังมีการเปิดเมืองจนเกิดภาวะเงินเฟ้อสูง แต่ปัจจุบันรายได้จากมาตรการภาครัฐหมดไปอีกทั้งค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น ส่งให้อัตราการออมลดสู่ระดับต่ำสุดในรอบ 10 ปี

FINNOMENA PORT Strategy เดือนมิถุนายน 2022: QT Started amid peak inflation?รูปที่ 5 : การเติบโตของหนี้ครัวเรือน, ราคาอสังหาฯ และความเป็นไปได้ในการซื้อบ้านของสหรัฐฯ | Source : Bloomberg As of 31/05/2022

ตลาดอสังหาฯ เป็นสินทรัพย์ที่ได้รับความสนใจอย่างมากในช่วงที่ COVID-19 แพร่ระบาด โดยสินเชื่อบ้านเพิ่มขึ้นมากที่สุดในหนี้สินครัวเรือนของสหรัฐฯ ตามด้วยสินเชื่อยานยนต์ เมื่อประกอบกับราคาอสังหาฯ ที่เพิ่มขึ้นในอัตราที่มากกว่าก่อนเกิดการระบาด ยิ่งเป็นการสะท้อนชัดว่าตลาดอสังหาฯ ได้รับอานิสงส์จากเงินออมที่เพิ่มขึ้นและอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำมาก

อย่างไรก็ตามเมื่อเข้าสู่ปี 2022 ที่อัตราดอกเบี้ยเริ่มเพิ่มขึ้นพร้อมราคาอสังหาฯ ที่สูง ทำให้ความเป็นไปได้ในการซื้อบ้านของสหรัฐฯ ลดลงจากปีที่แล้ว ชี้ว่าตลาดอสังหาฯ เริ่มมีสัญญาณชะลอตัว

FINNOMENA PORT Strategy เดือนมิถุนายน 2022: QT Started amid peak inflation?

รูปที่ 6 : ปริมาณพันธบัตรและ MBS ที่จะเพิ่มขึ้นหลัง Fed ใช้มาตรการ QT | Source : Nomura As of 31/05/2022

การทำ QT เป็นการดูดสภาพคล่องออกจากระบบด้วยการไม่นำเงินที่ได้จากพันธบัตรที่ครบอายุกลับมาลงทุนใหม่ ซึ่งในรอบนี้มีขนาดต่อเดือนสูงกว่าเมื่อครั้งปี 2018 เท่ากับว่าจะมีอุปทานพันธบัตรเข้าสู่ตลาดมากขึ้น ซึ่งเมื่อคำนวณด้วยอัตราการทำ QT ที่ 95,000 ล้านดอลลาร์ต่อเดือน ทำให้ตลาดขาดกำลังซื้อพันธบัตรจาก Fed คิดเป็น 5% ของ GDP เมื่อรวมกับการขาดดุลงบประมาณรายปีที่ 5% ของ GDP เท่ากับว่าปี 2023 จะมีอุปทานพันธบัตรเข้าสู่ตลาดการเงินเพิ่มถึง 10% เมื่อเทียบกับปี 2021 นับเป็นปริมาณที่สูงมาก

FINNOMENA PORT Strategy เดือนมิถุนายน 2022: QT Started amid peak inflation?

รูปที่ 7 : ประมาณการ GDP ของประเทศสำคัญทั่วโลกปี 2022, 2023 | Source : Bloomberg, FINNOMENA As of 31/05/2022

ประมาณการ GDP ปี 2022 ของสหรัฐฯ ถูกปรับลดอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ต้นปี โดยตลอดเดือนที่ผ่านมามีการปรับลดมาแล้ว 0.6% และจากเดือนกุมภาพันธ์ปรับลดมา 1.0% ส่วนภูมิภาคยุโรปก็ถูกปรับลดประมาณการเช่นกันโดยตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ลดลงมาแล้ว 1.6% ขณะเดียวกันประมาณการ GDP ของประเทศจีนกลับถูกปรับลดมาเพียง 0.4% ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์

นักลงทุนมีมุมมองเชิงบวกต่ออัตราเงินเฟ้อแต่มุมมองที่สวนทางกับผู้บริโภค และยังไม่มีปัจจัยยืนยันว่าจะวางใจได้ในระยะข้างหน้า ความตึงตัวในตลาดแรงงานสหรัฐฯ ยังน่ากังวลและเป็นปัจจัยหลักต่อความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อ

การปรับประมาณการ GDP ประเทศหลักมีโอกาสโดนปรับลงจากปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ทั้งนี้หลายประเทศถูกปรับลงพอสมควรแล้ว ยกเว้นประเทศจีนที่ยังมีโอกาสถูกปรับลดจากผลของ Zero-COVID อย่างไรก็ตามเศรษฐกิจโลกยังมีแนวโน้มไม่เกิด Recession ในระยะ 1 ปีข้างหน้า

ธนาคารกลางทั่วโลกรวมถึง Fed ยังมีแนวโน้มเดินหน้าใช้นโยบายการเงินตึงตัวพร้อมการทำ QT ทำให้ Financial Condition ยังคงมีทิศทางตึงตัวขึ้น ซึ่งไม่เกื้อหนุนสินทรัพย์เสี่ยงมากนัก

MEVT – Earnings

FINNOMENA PORT Strategy เดือนมิถุนายน 2022: QT Started amid peak inflation?

รูปที่ 8 : การปรับประมาณการ EPS ของดัชนีทั่วโลก | Source : Bloomberg, FINNOMENA As of 31/05/2022

ด้านประมาณการ EPS กลับสวนทางประมาณการ GDP โดยตลาดหุ้นประเทศพัฒนาแล้วทั้งดัชนี S&P 500, STOXX 600 และ TOPIX ยังมีการปรับเพิ่มประมาณการ EPS ขณะที่ดัชนี CSI300, MSCI China และ Hang Seng TECH ยังถูกปรับลดประมาณการ EPS ต่อเนื่อง ซึ่งเป็นผลจากนโยบาย Zero-COVID

FINNOMENA PORT Strategy เดือนมิถุนายน 2022: QT Started amid peak inflation?

รูปที่ 9 : ผลประกอบการไตรมาส 1 เทียบกับคาดการณ์ทั้งจำนวนบริษัทและปริมาณรายได้ | Source : Bloomberg, FINNOMENA As of 31/05/2022

ส่วนผลประกอบการไตรมาสแรกของปี ซึ่งเปิดเผยออกมาแล้วค่อนข้างครบถ้วนทุกตลาด สะท้อนว่าตลาดหุ้นสหรัฐฯ และยุโรปยังมีผลประกอบการที่แกร่งกว่าตลาดหุ้นทั่วโลกชัดเจน

MEVT – Valuation

FINNOMENA PORT Strategy เดือนมิถุนายน 2022: QT Started amid peak inflation?

รูปที่ 10 : ระดับ P/E Forward ของดัชนี S&P 500 และอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง อายุ 10 ปี ของสหรัฐฯ | Source : Bloomberg, FINNOMENA As of 31/05/2022

การปรับลดอัตราดอกเบี้ยจนแตะระดับ 0% ในขณะที่มีการแพร่ระบาดเป็นปัจจัยหนึ่งที่กระตุ้นให้ตลาดหุ้นซื้อขายกันในระดับมูลค่าสูงขึ้น (P/E) และเมื่อมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ตลาดหุ้นก็ถูกกดดันให้ต้องปรับลดระดับมูลค่าที่ซื้อขายกันลงมา

FINNOMENA PORT Strategy เดือนมิถุนายน 2022: QT Started amid peak inflation?

รูปที่ 11 : ระดับ Forward P/E ของดัชนีที่สำคัญทั่วโลก | Source : Bloomberg, FINNOMENA As of 31/05/2022

เมื่อพิจารณาดัชนีที่สำคัญของโลกจะพบว่าดัชนี STOXX600, STOXX 50 และ TOPIX เป็นดัชนีที่มีระดับมูลค่าต่ำที่สุด และยังต่ำกว่าค่าเฉลี่ยย้อนหลัง 10 ปี ส่วนดัชนี S&P 500 ซื้อขายกันในระดับค่าเฉลี่ย 10 ปี ด้านดัชนี SET ของไทย ซื้อขายกันที่ระดับสูงกว่าค่าเฉลี่ยเล็กน้อย และนับว่าแพงไม่ว่าจะเปรียบเทียบด้วยค่าเฉลี่ยย้อนหลัง หรือเปรียบเทียบกับแนวโน้มการเติบโต

FINNOMENA PORT Strategy เดือนมิถุนายน 2022: QT Started amid peak inflation?

รูปที่ 12 : ระดับ Forward P/E และประมาณการการเติบโตของ EPS ในปี 2022 และ 2023 | Source : Bloomberg, FINNOMENA As of 31/05/2022

ขณะที่ดัชนี Nasdaq Composite ยังมีประมาณการ EPS ที่เติบโตโดดเด่น แต่ในแง่ของมูลค่าก็สูงเช่นกัน ด้านดัชนี VN30 ของเวียดนาม มาพร้อมมูลค่าที่เหมาะสมและแนวโน้มการเติบโตที่น่าสนใจ

MEVT – Technicals

FINNOMENA PORT Strategy เดือนมิถุนายน 2022: QT Started amid peak inflation?

รูปที่ 13 : Fear & Greed Index | Source : CNN As of 31/05/2022

ดัชนี Fear & Greed จาก CNN Money ชี้ว่าตลาดยังอยู่ในภาวะกังวลอย่างมาก ซึ่งโดยรวมตลาดอยู่ในภาวะกังวลมานากว่าเดือนแล้ว เช่นเดียวกับดัชนี AAII Bull Bear Spread ซึ่งเป็นการชี้วัด Sentiment ของนักลงทุนรายย่อยในตลาด ก็ชี้ว่านักลงทุนส่วนใหญ่ยังอยู่ในความกลัวเช่นกัน

สำหรับกลยุทธ์การลงทุนเดือนมิถุนายน 2022 ยังคงเป็นเดือนที่ตลาดการลงทุนมีความท้าทายหลายด้าน เงินเฟ้ออาจชะลอตัวบ้างแต่ยังต้องติดตามอย่างใกล้ชิด ขณะที่ Earnings ของตลาดหุ้นประเทศพัฒนาแล้วยังคงแกร่ง ด้านมูลค่าภาพรวมลดลงจากเดือนก่อนและอยู่ในระดับไม่ถูกไม่แพง ส่วนสัญญาณ Technical ชี้ว่าตลาดถูกปกคลุมด้วยความกังวลอย่างมาก ทำให้ FINNOMENA Investment Team คงมุมมองและสถานะพอร์ตการลงทุนแบบระมัดระวัง (Defensive)

FINNOMENA Recommended

FINNOMENA PORT Strategy เดือนมิถุนายน 2022: QT Started amid peak inflation?

ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ยังคงนโยบายการเงินแบบตึงตัวต่อเนื่อง แม้จะมีความชัดเจนและตลาดรับรู้ไปมากแล้ว แต่ยังคงมีโอกาสสร้างความผันผวนต่อตลาดการลงทุนได้อีก หากอัตราเงินเฟ้อไม่ปรับลงตามคาดการณ์จะนำไปสู่การใช้นโยบายการเงินแบบตึงตัวมากขึ้น (More Hawkish) โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มหุ้นเติบโตที่มีความอ่อนไหวต่ออัตราดอกเบี้ยและการลดสภาพคล่อง (QT) ที่สูง อีกทั้งระดับ Valuation ที่สูงเมื่อเปรียบเทียบกับหุ้น Value อีกทั้งนโยบายการเงินตึงตัวจะหนุนให้ค่าเงินดอลลาร์มีโอกาสแข็งค่าขึ้น

ซึ่ง GAR นั้นได้มีการปรับลดความเสี่ยงลงมาในระดับหนึ่งแล้ว เพื่อตอบรับต่อความผันผวนที่อาจเกิดขึ้น จึงแนะนำคงสัดส่วนการลงทุนต่อไป

FINNOMENA PORT Strategy เดือนมิถุนายน 2022: QT Started amid peak inflation?

All Balance Port ซึ่งเป็นพอร์ตการลงทุนแบบ Strategic Asset Allocation ที่จัดสัดส่วนการลงทุนด้วย  Black-Litterman Model หัวใจของ FINNOMENA Robo-Advisor ที่ผสมผสานระหว่างโมเดลทางคณิตศาสตร์ที่ช่วยคำนวณค่าสถิติในอดีตกับมุมมองการลงทุนในอนาคตจากผู้แนะนำการลงทุนมีความเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน FINNOMENA Investment Team จึงแนะนำคงสัดส่วนการลงทุน

FINNOMENA PORT Strategy เดือนมิถุนายน 2022: QT Started amid peak inflation?

ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ยังคงนโยบายการเงินแบบตึงตัวต่อเนื่อง แม้จะมีความชัดเจนและตลาดรับรู้ไปมากแล้ว ดังนั้นยังคงมีโอกาสสร้างความผันผวนต่อตลาดการลงทุนได้อีก หากอัตราเงินเฟ้อไม่ปรับลงตามคาดการณ์จะนำไปสู่การใช้นโยบายการเงินแบบตึงตัวมากขึ้น (More Hawkish) ซึ่งกลุ่มหุ้นเติบโตที่มีความอ่อนไหวต่ออัตราดอกเบี้ยและการลดสภาพคล่อง (QT) ที่สูง อีกทั้งระดับ Valuation ที่สูงเมื่อเปรียบเทียบกับหุ้น Value อีกทั้งนโยบายการเงินตึงตัวจะหนุนให้ค่าเงินดอลลาร์มีโอกาสแข็งค่าขึ้น

 

ซึ่ง GCP พอร์ตความเสี่ยงต่ำได้มีสัดส่วนการลงทุนที่เหมาะสมกับความผันผวนที่อาจเกิดขึ้นได้แล้ว จึงแนะนำคงสัดส่วนการลงทุน อย่างไรก็ตามอัตราเงินเฟ้อของไทยซึ่งปรับตัวขึ้นมาในช่วงที่ผ่านมา แต่ในระยะข้างหน้าแนวโน้มการปรับตัวขึ้นอาจจำกัดกว่าช่วงที่ผ่านมา ดังนั้น FINNOMENA Investment Team จึงแนะนำชะลอการเข้าลงทุนในกองทุน KTILF

FINNOMENA PORT Strategy เดือนมิถุนายน 2022: QT Started amid peak inflation?

RIS ยังคงมีความผันผวนที่ต่ำเมื่อเทียบกับภาวะการลงทุนโดยรวมทั่วโลก อีกทั้งยังสามารถสร้างกระแสเงินสดที่สม่ำเสมอแต่ต่ำกว่าเป้าหมายที่ 3-3.5% ต่อปี เล็กน้อย ซึ่ง FINNOMENA Investment Team มีมุมมองว่าการจ่ายกระแสเงินสดจะกลับเข้าสู่ระดับปรกติอีกครั้ง หลังอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลทั้งไทยและสหรัฐฯ มีเสถียรภาพมากขึ้น จึงยังคงแนะนำคงสัดส่วนการลงทุน

ซึ่ง GCP พอร์ตความเสี่ยงต่ำได้มีสัดส่วนการลงทุนที่เหมาะสมกับความผันผวนที่อาจเกิดขึ้นได้แล้ว จึงแนะนำคงสัดส่วนการลงทุน อย่างไรก็ตามอัตราเงินเฟ้อของไทยซึ่งปรับตัวขึ้นมาในช่วงที่ผ่านมา แต่ในระยะข้างหน้าแนวโน้มการปรับตัวขึ้นอาจจำกัดกว่าช่วงที่ผ่านมา ดังนั้น FINNOMENA Investment Team จึงแนะนำชะลอการเข้าลงทุนในกองทุน KTILF

FINNOMENA PORT Strategy เดือนมิถุนายน 2022: QT Started amid peak inflation?

GIF ยังคงมีความผันผวนที่ต่ำเมื่อเทียบกับภาวะการลงทุนโดยรวมทั่วโลก อีกทั้งยังสามารถสร้างกระแสเงินสดที่สม่ำเสมอที่ระดับ 3-5% ต่อปี โดยที่มีสัดส่วนการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงโดยรวมประมาณ 37% ซึ่งเหมาะสมกับเป้าหมายและความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนแล้ว FINNOMENA Investment Team จึงยังคงแนะนำคงสัดส่วนการลงทุน

FINNOMENA PORT Strategy เดือนมิถุนายน 2022: QT Started amid peak inflation?

GGG ซึ่งเป็นพอร์ตการลงทุนหุ้น 100% ตลอดเวลา กระจายการลงทุนหลากหลายธีม ประเทศ และแนวการลงทุนด้วย Min.Volatility Optimization เพื่อลดความเสี่ยง เพิ่มโอกาสรับผลตอบแทนอย่างมั่นคง ซึ่งจะถูกตรวจสอบและ Rebalance ทุกๆ 6 เดือน ยังมีความเหมาะสมกับสถานการณ์การลงทุนปัจจุบัน FINNOMENA Investment Team จึงแนะนำคงสัดส่วนการลงทุน

—————————————————————————————————————————

คำเตือน

ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลสำคัญของกองทุนโดยเฉพาะนโยบายกองทุน ความเสี่ยง และผลการดำเนินงานของกองทุน โดยสามารถขอข้อมูลจากผู้แนะนำก่อนตัดสินใจลงทุน | ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต | ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน | กองทุนรวมนี้ลงทุนกระจุกตัว ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของ พอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย | สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด ในช่วงเวลาวันทำการตั้งแต่ 09:00-17:00 น. ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 026 5100 และทาง LINE “@FINNOMENAPORT