ประเทศจีนกลับมาเปิดเมืองอีกครั้งเมื่อวันที่ 1 มิถุนายนที่ผ่านมา ท่ามกลางเศรษฐกิจที่ชะลอตัว และปัญหาด้าน Supply chain ส่งผลให้ทางการจีนต้องใช้มาตรการกระตุ้นจำนวนมาก ซึ่งหนึ่งในนั้นมุ่งเน้นไปที่อุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้า เช่น การให้เงินอุดหนุนเพื่อส่งเสริมผู้บริโภคเปลี่ยนจากรถยนต์ใข้น้ำมันเป็นรถพลังงานไฟฟ้า

นอกจากนี้ยังมีรายงานจาก CNBC ว่าในเดือนเมษายนยอดขายรถยนต์ลดลง 35.5% (YoY) แต่รถไฟฟ้าเพิ่มขึ้น 78.4% (YoY) ขณะที่ยอดส่งมอบรถของผู้ผลิตขนาดใหญ่ในเดือนพฤษภาคมที่ยังมีการปิดเมืองก็กลับเติบโต ซึ่งในรายงานยังระบุอีกว่ากำลังการผลิตเริ่มฟื้นกลับมาพร้อมมุ่งเน้นการแก้ปัญหา Supply chain

KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF ที่มุ่งเน้นลงทุนในบริษัทสัญชาติจีนที่ทำธุรกิจเทคโนโลยีพลังงานสะอาดหรือมีส่วนร่วมด้านสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน ปรับตัวขึ้นมายืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ย 100 วัน และยืนที่ระดับ Fibonacci Retracement 38.2 สะท้อนสัญญาณการฟื้นตัวที่ชัดเจน FINNOMENA Investment Team จึงแนะนำลงทุนในรูปแบบเก็งกำไรภายใต้คำแนะนำ Tactical Call ในกองทุน P-CGREEN ซึ่งมี KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF เป็นกองทุนหลัก

FINNOMENA Tactical Call: หุ้นพลังงานสะอาดจีน ยืนเหนือเส้น 100 วัน หลังกลับมาเปิดเมือง

รูปที่ 1 ดัชนี KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF I Source: tradingview as of 08/06/2022

โดยมีคำแนะนำดังนี้

  1. แนะนำเข้าลงทุนที่ระดับราคาไม่เกิน 38.63 จุด (+1.38% จากระดับราคาปิดตลาดวันที่ 07/06/2022) ซึ่งเป็นระดับราคาที่เราแนะนำให้พิจารณาชะลอการเข้าซื้อ (หยุดซื้อ) ภายใต้คำแนะนำ Tactical Call เนื่องจากทำให้ Risk/Reward ratio เข้าใกล้ระดับ 1:1 หรือระหว่างวันที่ 9 – 14 มิถุนายน 2022 ขึ้นอยู่กับว่าเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งจะเกิดขึ้นก่อน

ตัวอย่างเช่น 

  • ราคากองทุน ETF ยังอยู่ต่ำกว่าระดับ 38.63 จุด ในวันที่ 15 มิถุนายน 2022 เราก็แนะนำให้ชะลอการเข้าซื้อภายใต้คำแนะนำ Tactical Call
  • หรือราคากองทุน ETF ปรับตัวขึ้นไปเหนือระดับ 38.63 จุด ในวันที่ 10 มิถุนายน 2022 เราก็แนะนำให้ชะลอการเข้าซื้อภายใต้คำแนะนำ Tactical Call

และเมื่อราคากองทุน ETF ปรับตัวขึ้นเหนือระดับ 38.63 จุด ถึงแม้ราคาจะกลับลงมาต่ำกว่า 38.63 จุด อีกครั้ง FINNOMENA Investment Team ก็ยังคงแนะนำให้ชะลอการเข้าซื้อ (หยุดซื้อ) ภายใต้คำแนะนำ Tactical Call เนื่องจากปัจจัยทางเทคนิคอาจเปลี่ยนแปลงไปจากช่วงที่ให้คำแนะนำครั้งแรก

  1. แนะนำ Take Profit ทั้งหมดที่ระดับ 42.67 จุด (upside +12.02%)
  2. แนะนำ Limit Loss หรือตัดขาดทุนทันที เมื่อราคา 34.56 จุด (downside -9.29%)

นักลงทุนที่เหมาะกับ Tactical Call ระยะสั้นนี้ควร…

  1. เป็นนักลงทุนที่มีเงินสด หรือสภาพคล่องส่วนเกิน และรับความผันผวนได้สูง
  2. ใช้เงินลงทุนในสัดส่วนไม่เกิน 10% ของภาพรวมพอร์ตการลงทุนทั้งหมด
  3. สำหรับนักลงทุนที่มีสัดส่วนการลงทุนในธีมพลังงานสะอาดจีนอยู่แล้วมากกว่า 10% ของพอร์ตการลงทุนทั้งหมด FINNOMENA Investment Team ไม่แนะนำให้เพิ่มสัดส่วนหรือลงทุนในรูปแบบเก็งกำไรภายใต้คำแนะนำ Tactical Call ครั้งนี้
  4. นักลงทุนต้องยอมรับการ Limit Loss หรือ การตัดขาดทุนได้ทันที

P-CGREEN

FINNOMENA Tactical Call: หุ้นพลังงานสะอาดจีน ยืนเหนือเส้น 100 วัน หลังกลับมาเปิดเมือง

ที่มา: Monthly Factsheet กองทุน P-CGREEN As of เดือนเมษายน 2565

FINNOMENA Tactical Call: หุ้นพลังงานสะอาดจีน ยืนเหนือเส้น 100 วัน หลังกลับมาเปิดเมือง

ที่มา: Monthly Factsheet กองทุน P-CGREEN As of เดือนเมษายน 2565

กองทุนเป็นระดับความเสี่ยงสูง (ระดับ 6) ที่เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของ KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF ซึ่งมุ่งเน้นลงทุนในบริษัทสัญชาติจีนที่ทำธุนกิจเทคโนโลยีพลังงานสะอาดหรือมีส่วนร่วมด้านสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน ในสกุลเงินดอลลาร์ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน มีนโยบายการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน 

ซึ่งเมื่อไตรมาส 4 ปี 2021 กองทุน P-CGREEN เพิ่มสัดส่วนกองทุน VanEck Rare Earth/Strategic Metals ETF ประมาณ 10-12% ของพอร์ตการลงทุน FINNOMENA Investment Team จึงตรวจสอบค่า Correlation ระหว่างกองทุน P-CGREEN และ KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF เพื่อยืนยันถึงการเคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวกัน เหมาะสมแก่การเข้าลงทุนเพื่อระยะสั้นที่มีความผันผวนสูง ระหว่างวันที่ 01/01/2022 – 08/06/2022 (Daily) พบว่ามีความสัมพันธ์อยู่ที่ระดับ 0.99 ขณะที่ค่า Beta อยู่ที่ 0.84 สะท้อนว่ากองทุน P-CGREEN เคลื่อนไหวในทิศทางเดียวกับ KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF แต่ระดับการปรับตัวขึ้นหรือลงของราคากองทุน P-CGREEN จะน้อยกว่า KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF เล็กน้อย จึงแนะนำสามารถลงทุนโดยอ้างอิงกันได้

FINNOMENA Investment Team

คำเตือน

ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน | ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต | ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน | กองทุนรวมนี้ลงทุนกระจุกตัวในผู้ออกตราสารหรือประเทศใดประเทศหนึ่ง จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของ พอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย | สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด ในช่วงเวลาวันทำการตั้งแต่ 09:00-17:00 น. ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 026 5100 และทาง LINE “@FINNOMENAPORT

คู่มือเลือกกองทุน SSF RMF อย่างไรให้ประสบความสำเร็จ