FINNOMENA Weekly Market Insight 11-15 มี.ค. 2562

ประเด็นน่าจับตามองประจำสัปดาห์นี้

  • ทยอยลดคาดการณ์เศรษฐกิจ
  • การจ้างงานสหรัฐฯขยายตัวต่ำกว่าคาด
  • สหรัฐฯ ขาดดุลมากกว่าคาด

ติดตามบทความ FINNOMENA Weekly Market Insight

ได้ทุกสัปดาห์ที่ LINE ID : @FINNOMENAPORT

FINNOMENA YOUTUBE : https://finno.me/weeklyplaylist

nter logo

ลงทุนในกองทุนรวมที่ยอดเยี่ยม ปรึกษา FINNOMENA ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย เพราะเป้าหมายการลงทุนแตกต่างกัน จึงต้องใส่ใจในทุกรายละเอียด

ดูพอร์ตกองทุนแนะนำ