JPMorgan มองว่าการฉีดวัคซีนและการติดเชื้อช่วยให้ประชากรสหรัฐฯ กว่า 90% มีภูมิคุ้มกัน สถิติชี้ให้เห็นว่าอัตราการเสียชีวิตน้อยลง ส่วนการกลายพันธุ์ยังมีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้น

แนวโน้มการติดเชื้อลดลงในปี 2022

โดยธรรมชาติของการกลายพันธุ์ การติดเชื้อจะเร็วขึ้นแต่อัตราการเสียชีวิตจะน้อยลง ดังนั้นปี 2022 เศรษฐกิจน่าจะเติบโตต่อไปภายใต้ความระมัดระวังด้านสาธารณสุข

ปี 2022 เศรษฐกิจโลกจะก้าวออกจากการแพร่ระบาด โดย JPMorgan คาดว่าจะมีการใช้ยาต้านไวรัสและเลิกนโยบายควบคุมผู้ติดเชื้อ “zero tolerance” ซึ่งจีนที่ใช้นโยบายนี้อย่างเข้มงวดอาจเลิกใช้นโยบายนี้ ในช่วงปลายปี 2022

JPMorgan คาดการณ์ว่า เศรษฐกิจจีนจะขยายตัวที่ระดับประมาณ 5% โดยความสามารถในการเติบโตของเศรษฐกิจจีนถือเป็นปัจจัยสำคัญ จากแรงหนุนของนโยบายการเงินและการคลังที่ผ่อนคลาย เช่นเดียวกับการปฏิรูปอันมีแนวทางที่ชัดเจนมากขึ้น ส่งผลให้ความไม่แน่นอนลดลงและนักลงทุนจะคลายความกังวล

โดยหุ้นต่างประเทศที่ไม่ใช่หุ้นสหรัฐฯ จะทำผลตอบแทนที่น่าสนใจ อันเป็นผลจากปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่งและระดับมูลที่เหมาะสม ขณะที่กระแส ESG ยังคงเติบโตต่อไป โดยเฉพาะเมื่อผู้กำหนดนโยบายหันมาให้ความสนใจกับปัญหาสภาพอากาศสะท้อนผ่านการประชุมความร่วมมือ COP26 และมาตรการการคลังของสหรัฐฯ ที่ให้ความสำคัญกับพลังงานสะอาดมากขึ้น

——————-

👍 อย่าลืมกดไลก์ Page The Opportunity เพื่อไม่ให้พลาดโอกาสด้านการลงทุน