พอร์ต GOAL ทำงานอย่างไร? ทำไมคนอยากเกษียณต้องใช้ GOAL?

การเกษียณถือเป็นอีกหนึ่งเป้าหมายสำคัญของชีวิต เป็นเป้าหมายที่ต้องใช้เงินก้อนใหญ่ ซึ่งอาจไปไกลได้ถึงหลายล้าน สำหรับใครที่กำลังคิดจะวางแผนเก็บเงินก้อนเพื่อการเกษียณ แต่ยังหาเครื่องมือที่เหมาะสมไม่ได้ วันนี้เราจะขอมาพูดถึงเครื่องมืออย่างพอร์ต GOAL ที่จะช่วยให้คุณไปถึงเป้าหมายได้ง่ายขึ้นครับ

แผนการลงทุน GOAL เป็นหนึ่งในแผนการลงทุนที่ได้รับความนิยมมากที่สุดของ FINNOMENA โดยปัจจุบันมีผู้ทดลองสร้างแผนการลงทุน GOAL เพื่อการเกษียณแล้วหลายพันคน และถ้าดูในมุมของผลตอบแทนย้อนหลัง 10 ปี แผน GOAL สามารถสร้างผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปีได้สูงถึง 9.40% เลยทีเดียว (ข้อมูล ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2562)

ถ้าลงทุน 1 ล้านบาทนับว่าได้เงินเพิ่มปีละ 94,000 เหมือนได้โบนัสเพิ่มปีละหลาย ๆ เดือนเลย แต่จุดที่น่าสนใจคือนักลงทุนไม่ต้องทำอะไร แค่นั่งรอรับเงินด้วยความสบายใจก็เพียงพอ

องค์ประกอบสร้างผลตอบแทนของแผนการลงทุน GOAL

GOAL สร้างผลตอบแทนหลัก ๆ ด้วย 2 องค์ประกอบด้วยกัน คือ Black Litterman Model และ Monte Carlo Simulation ซึ่งทั้ง 2 องค์ประกอบถือเป็นกลยุทธที่ใช้กันในวงการบริหารจัดการกองทุนระดับโลก

องค์ประกอบที่ 1 – Black Litterman Model

Black Litterman Model เป็น Model การลงทุนที่ประยุกต์แนวคิดการจัดสรรทรัพย์สินการลงทุนที่ถูกพัฒนาขึ้นโดย Goldman Sachs วาณิชธนกิจระดับโลก ตั้งแต่ปี 1992 โดยนาย Fischer Black และ Robert Litterman (ที่มาของชื่อ Model)

หลักการทำงานของ Black Litterman Model คือการพิจารณาสินทรัพย์ที่จะเข้าไปลงทุนในหลากหลายมิติทั้งผลตอบแทน ความผันผวน ความเสี่ยง และความสัมพันธ์กันระหว่างสินทรัพย์ เพื่อหาลักษณะของกองทุนที่ดีที่สุดในทุก ๆ มิติ นอกจากนั้นการใช้ Black Litterman Model ยังใช้ข้อมูลความเห็นของผู้บริหารพอร์ตการลงทุนมาเป็นหนึ่งในปัจจัยเพื่อใช้ตัดสินใจเลือกสินทรัพย์ได้อีกด้ว

การใช้ Black Litterman Model มาเป็นโมเดลหลักในการช่วยเลือกสินทรัพย์ลงทุนจึงเหมาะสมกับนักลงทุนณปัจจุบันเพราะมีการผสมผสานระหว่างการใช้เทคโนโลยีและประสบการณ์ของทีมบริหารพอร์ตการลงทุน

องค์ประกอบที่ 2 – Monte Carlo Simulation

Monte Carlo Simulation เป็นระบบจำลองในเชิงสถิติ เพื่อหาสินทรัพย์ที่มีโอกาสให้ผลตอบแทนสูงสุด ในขณะที่มีความผันผวนต่ำสุด FINNOMENA ใช้ระบบนี้จำลองสถานการณ์กว่า 100,000 ตัวอย่าง

จากการทำงานร่วมกันของ 2 ระบบนี้ทำให้แผนการลงทุน GOAL สามารถให้ผลตอบแทนตามที่คาดหวังในขณะที่ควบคุมความเสี่ยงและความผันผวนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

อย่างไรก็ตาม FINNOMENA ยังมีการกำหนดนโยบายการลงทุนที่ชัดเจน เพื่อให้สัดส่วนพอร์ตการลงทุนอยู่ในความควบคุมและดูแลอยู่เสมอ ดังนั้นผู้ลงทุนไม่ต้องกังวลเลยเพราะมีผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบอยู่ตลอดเวลา

ใครที่กำลังวางแผนเก็บเงินก้อนเพื่อการเกษียณ ซึ่งเป็นเงินก้อนที่ค่อนข้างใหญ่ สามารถใช้แผน GOAL เข้ามาช่วยให้ถึงเป้าหมายได้ นอกจากนี้ใครที่มีเป้าหมายอื่น ๆ ก็สามารถใช้ได้เช่นกัน

FINNOMENA Investment Team

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม และสร้างแผน GOAL ของคุณได้ที่
https://www.finnomena.com/goal/


คำเตือน

ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลสำคัญของกองทุนโดยเฉพาะนโยบายกองทุน ความเสี่ยง และผลการดำเนินงานของกองทุน โดยสามารถขอข้อมูลจากผู้แนะนำก่อนตัดสินใจลงทุน |  ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต | ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน

iran-israel-war