FINNOMENA Tactical Call: ทำกำไรเมื่อราคาทองคำขึ้นถึงเป้า

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ FINNOMENA Investment Team มีคำแนะนำ FINNOMENA Tactical Call: ราคาทองคำทะลุแนวต้านท่ามกลางความตึงเครียด ซึ่งมีคำแนะนำแบ่งขายบางส่วนตามดุลยพินิจของนักลงทุนที่โซนราคา 1,910-1,950 ดอลลาร์ต่อออนซ์ (upside 1.86% – 3.7%) และจุด Take Profit ทั้งหมดที่ระดับ 1,970 ดอลลาร์ต่อออนซ์ (upside +4.7%)

FINNOMENA Tactical Call: ทำกำไรเมื่อราคาทองคำขึ้นถึงเป้า

ในปัจจุบัน (7/3/2022) ราคาทองคำในตลาดโลกปรับตัวขึ้นมาถึงระดับ ดอลลาร์ต่อออนซ์ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว FINNOMENA Investment Team จึงแนะนำให้ลูกค้าที่ลงทุนตามคำแนะนำ FINNOMENA Tactical Call: ราคาทองคำทะลุแนวต้านท่ามกลางความตึงเครียด ปรับลดสัดส่วนการลงทุนไปยังกองทุนตลาดเงินแทนเพื่อทำกำไร โดยกองทุนที่เราแนะนำให้ปรับเข้าลงทุนสำหรับการรอจังหวะการลงทุนในอนาคตต่อไปคือกองทุน KFSMART 

สำหรับนักลงทุนที่ต้องการถือครองต่อเพื่อเก็งกำไร FINNOMENA Investment Team ประเมินจุดรักษากำไร (Trailing Stop) ไว้ที่ระดับ 1,970 ดอลลาร์ต่อออนซ์

และหากนักลงทุนต้องการที่จะคงสถานะการลงทุนในทองคำเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากความตึงเครียดและอัตราเงินเฟ้อ FINNOMENA Investment Team แนะนำสามารถถือครองต่อได้ที่สัดส่วนประมาณ 10% โดยแนะนำให้ Rebalance เมื่อมีกำไรมากกว่า 8-12% เพื่อรักษาสัดส่วนให้ใกล้เคียงกับที่ตั้งเป้าไว้ ไม่กระจุกความเสี่ยงจากการถือครองทองคำมากเกินไป

FINNOMENA Recommended

KTILF

FINNOMENA Tactical Call: ทำกำไรเมื่อราคาทองคำขึ้นถึงเป้า

กองทุน KTILF มีนโยบายเน้นลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลประเภทอัตราดอกเบี้ยแปร ผันตามการเปลี่ยนแปลงของเงินเฟ้อที่ออกโดยกระทรวงการคลังเป็นหลัก (Inflation-Linked Bond) ราคาพันธบัตรจะเคลื่อนไหวตามทิศทางอัตราเงินเฟ้อของประเทศไทย ที่ผ่านมามีแนวโน้มว่าประเทศไทยกำลังเผชิญกับอัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ภายหลังตัวเลข CPI เดือนกุมภาพันธ์ออกมาที่ 5.28% (YoY) และราคาน้ำมันโลกรวมไปถึงสินค้าโภคภัณฑ์ปรับตัวขึ้นต่อเนื่อง ซึ่งกองทุน KTILF มีแนวโน้มที่จะได้ประโยชน์จากอัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้น

FINNOMENA Investment Team


คำเตือน

ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลสำคัญของกองทุนโดยเฉพาะนโยบายกองทุน ความเสี่ยง และผลการดำเนินงานของกองทุน โดยสามารถขอข้อมูลจากผู้แนะนำก่อนตัดสินใจลงทุน | ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต | ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน | กองทุนรวมนี้ลงทุนกระจุกตัวในผู้ออกตราสารหรือประเทศใดประเทศหนึ่ง จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของ พอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย | สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด ในช่วงเวลาวันทำการตั้งแต่ 09:00-17:00 น. ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 026 5100 และทาง LINE “@FINNOMENAPORT