(เงินล้าน) เหตุผลที่ "เอเชีย" เป็นภูมิภาคที่ต้องจับตามอง!

อนาคตของหุ้นเอเชียเป็นอย่างไร?

อีก 30 ปีเราจะอยู่ในปี 2050 …

 • PricewaterhouseCoopers ได้ประเมินไว้ว่า ณ ปี 2050 ขนาดเศรษฐกิจของโลกจะใหญ่กว่าปัจจุบันมากกว่า 1 เท่าตัว การเติบโตของเศรษฐกิจจะโตมากกว่าจำนวนประชากรจากการพัฒนาของเทคโนโลยี
 • เศรษฐกิจของประเทศเกิดใหม่จะมีค่าเฉลี่ยการเติบโตเร็วกว่าเศรษฐกิจของประเทศพัฒนาแล้ว กลุ่ม E7 (Emerging markets) จะโตเร็วกว่ากลุ่ม G7 (Advanced Economies)

(เงินล้าน) เหตุผลที่ "เอเชีย" เป็นภูมิภาคที่ต้องจับตามอง!

รูปที่ 1 : ประมาณการอัตราการเติบโตของ GDP ของกลุ่มประเทศ E7
ที่มา : The Long View, How will the global economic order change by 2050
ข้อมูลประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2017

 • 3 ใน 7 ของเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดในโลกจะเป็นเศรษฐกิจของประเทศเกิดใหม่ นำโดยอันดับที่ 1 จีน อันดับที่ 2 อินเดีย และอันดับที่ 4 อินโดนีเซีย ในส่วนของสหรัฐอเมริกาจะกลายเป็นที่ 3 จากที่อยู่ที่ 1 ในปัจจุบัน
 • เวียดนามจากขยับจากเศรษฐกิจใหญ่อันดับที่ 32 กลายเป็นอันดับที่ 20 ฟิลิปปินส์จะขยับจากอันดับที่ 28 กลายเป็นอันดับที่ 19
 • ในขณะที่ประเทศไทยตกจากอันดับที่ 20 ไปเป็นอันดับที่ 25
 • เวียดนามและอินโดนีเซียจะเป็นประเทศที่มีอัตราการเติบโตของ GDP โดยเฉลี่ยสูงที่สุดในโลกอันดับ 1 และ 2 ของโลก

(เงินล้าน) เหตุผลที่ "เอเชีย" เป็นภูมิภาคที่ต้องจับตามอง!

รูปที่ 2 : ประมาณการอัตราการเติบโตเฉลี่ยของ GDP แต่ละประเทศ ในปี 2016-2050
ที่มา : The Long View, How will the global economic order change by 2050
ข้อมูลประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2017

ถ้าคุณต้องการผลตอบแทนมากกว่าค่าเฉลี่ย คุณก็ควรจะต้องลงทุนในสินทรัพย์ที่เติบโตมากกว่าค่าเฉลี่ย ซึ่งจากข้อมูลการเติบโตของเศรษฐกิจข้างต้นเป็นหลักฐานที่ชัดเจนว่า หุ้นเอเชียในอีก 30 ปีข้างหน้าต้องไม่ธรรมดา มีโอกาสมากที่จะให้ผลตอบแทนมากกว่าค่าเฉลี่ย

โอกาสลงทุนในเอเชียมาถึงแล้ว
ดูรายละเอียดแผนการลงทุนได้เลยที่ https://www.finnomena.com/bic-asia-ex-jap

โอกาสมักซ่อนตัวในความผันผวนเสมอ จงกล้าเมื่อตลาดกลัวไปพร้อมกับ BIC Asia ex-Japan

แม้เอเชียยังไม่ครองโลก แต่กำลังกลืนกินทีละอุตสาหกรรม

สิ่งที่เป็นหลักฐานชั้นดีว่าทวีปเอเชียกำลังเติบโตสู่มหาอำนาจไม่ได้มีเพียงตัวเลขประชากร แต่คือตัวเลขเชิงสถิติต่างๆ ในทุกๆ อุตสาหกรรม ยํ้าอีกครั้งว่า ทุกอุตสาหกรรม !!!

บริษัทที่ปรึกษาระดับโลกอย่าง Mckinsey ได้มีการเก็บข้อมูลและสรุปเป็นบทวิจัยตัวเลขในเชิงสถิติต่างๆ ออกมาเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมา ตัวเลขหลายอย่างบ่งบอกว่าเอเชียกำลังเติบโต

(เงินล้าน) เหตุผลที่ "เอเชีย" เป็นภูมิภาคที่ต้องจับตามอง!

รูปที่ 3 : สรุปการเติบโตในเชิงเศรษฐกิจและการค้าของทวีปเอเชีย
ที่มา : The Future of Asia: Asian flows and networks are defining the next phase of globalization.
ข้อมูลประจำเดือนกันยายน 2019

10 ปีที่ผ่านมาเอเชียมาไกลแค่ไหน?

 • ตัวเลขด้านการค้า การเคลื่อนไหวซื้อ-ขายของสินค้าทั่วโลกเติบโตขึ้นจาก 27% เป็น 33% หรือมากกว่า 1 ใน 3 ของโลก
 • เงินลงทุนไหลเข้าสู่ทวีปเอเชียมากถึง 23% จากที่เคยมีเพียงแค่ 13% เมื่อ 10 ปีก่อน
 • เอเชียคือทวีปที่มีปริมาณการขนส่งสินค้า 64% ของโลก
 • 65% ของการจดสิทธิบัตรที่ก่อให้เกิดนวัตกรรมต่างๆอยู่ในทวีปเอเชีย
 • นักเรียนแลกเปลี่ยน 48% หรือเกือบครึ่งหนึ่งของโลกเป็นคนเอเชีย

ด้วยบทสรุปชิ้นนี้ ทำให้พอจะสรุปได้ว่าไม่ว่าจะเป็นมุมเรื่องการค้า การศึกษา หรือนวัตกรรม เอเชียไม่เพียงแต่จะมีอนาคตที่สดใสรออยู่แต่ยังมีปัจจุบันที่แข็งแกร่งและเติบโตอย่างชัดเจน บริษัทในเอเชียโดยเฉพาะจีนหลายบริษัทเองก็เริ่มขึ้นมาติดอันดับ top 100 ของโลก ซึ่งคาดว่าในอนาคตจะมีบริษัทของประเทศอื่นๆ ขึ้นตามขึ้นมา

(เงินล้าน) เหตุผลที่ "เอเชีย" เป็นภูมิภาคที่ต้องจับตามอง!

รูปที่ 4 : อันดับบริษัทที่ใหญ่ที่สุดในโลก
ที่มา : Statista.com
ข้อมูล ณ วันที่ 12 สิงหาคม 2019

ปัจจุบันที่แข็งแกร่งและอนาคตที่สดใส แต่จะหากำไรจากโอกาสครั้งนี้อย่างไร?

ในชีวิตของคนจะมีโอกาสดีๆ ที่เปลี่ยนชีวิตได้เพียงไม่กี่ครั้ง อย่างยุคที่สหรัฐฯ สร้างชาติในยุค 1960 และยุคหลังปฏิวัติวัฒนธรรมของจีนหลังปี 1979 มาจนถึงปัจจุบัน ใครทำงาน ทำธุรกิจ หรือลงทุนในยุคนั้น คงจำกันได้ว่าการได้อยู่ในช่วงของเศรษฐกิจเติบโตมันมีความสุขแค่ไหน และการอยู่ในช่วงที่เศรษฐกิจฝืดเคืองมันทรมานอย่างไร

แต่การเป็นนักลงทุนมีข้อดีคือ คุณสามารถเลือกลงทุนในเศรษฐกิจเติบโต และหลีกเลี่ยงการลงทุนในประเทศที่เศรษฐกิจฝืดเคืองหรือดูมีแนวโน้มไม่ดีได้ การเป็นนักลงทุนในประเทศไทย ไม่ได้หมายความว่าคุณจะต้องหาโอกาสจากประเทศไทยเพียงอย่างเดียว จงตกปลาในที่ที่มีปลา ที่ไหนมีโอกาสให้ผลตอบแทนดี เราควรเอาเงินของเราไปไว้ที่นั่น

FINNOMENA Investment Team


รถไฟเที่ยวสุดท้าย? เติบโตไปกับ Asia ด้วย แผนการลงทุน BIC Asia ex-Japan

การเติบโตของเอเชียครั้งนี้จะเปรียบเสมือนรถไฟเที่ยวสุดท้ายของนักลงทุนหลายๆ ท่านหรือไม่? อยู่ที่ว่าแต่ละท่านคิดอย่างไร? และมีการลงมือ Take Action เพื่อคว้าโอกาสไว้หรือเปล่า ซึ่งหลายๆ ครั้งถูกการคว้าโอกาสของแต่ละคน ถูกจำกัดด้วยประสบการณ์และเวลาในการศึกษาการลงทุน สำหรับคนที่ไม่มีเวลาเลือกลงทุนหุ้นและกองทุนด้วยตนเองแผนการลงทุน BIC Asia ex-Japan จะเป็นแผนการลงทุนที่เหมาะมากสำหรับคนที่เชื่อว่าในอีก 30 ปีข้างหน้าจะเป็นยุคของคนเอเชีย ! ใครสนใจ สามารถกรอกรายละเอียดเพื่อรับบริการได้ที่นี่ https://www.finnomena.com/bic-asia-ex-jap

โอกาสมักซ่อนตัวในความผันผวนเสมอ จงกล้าเมื่อตลาดกลัวไปพร้อมกับ BIC Asia ex-Japan

หมายเหตุ: บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งจากบทความ ลงทุนอะไรดี? ถ้าอีก 30 ปีเอเชียจะใหญ่ที่สุดในโลก: เกาะกระแสการลงทุนหลัก…การเติบโตของทวีปเอเชีย ด้วย BIC Asia ex-Japan

คำเตือน

ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลสำคัญของกองทุนโดยเฉพาะนโยบายกองทุน ความเสี่ยง และผลการดำเนินงานของกองทุน โดยสามารถขอข้อมูลจากผู้แนะนำก่อนตัดสินใจลงทุน |  ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต | ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน

เปิดโหมด Risk-On!