FINNOMENA Long Term Tactical Call: สะสม KF-HJAPAND อีกครั้งหลังญี่ปุ่นยุบสภาและดัชนียืนเหนือเส้น 200 วัน

ภายหลังเข้ารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนใหม่ได้เพียง 11 วัน นายฟูมิโอะ คิชิดะ ก็ประกาศยุบสภา ในช่วงเวลาเดียวกันนั้นตลาดหุ้นญี่ปุ่นที่ปรับตัวลงไปก็เริ่มฟื้นตัวอีกครั้ง ซึ่งก่อนหน้านี้ FINNOMENA Investment Team มองเห็นความน่าสนใจในตลาดหุ้นญี่ปุ่นสอดคล้องกับแนวโน้มความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้น โดยมีมุมมองและเหตุผล ดังนี้

1. การยุบสภาครั้งนี้ สำนักข่าวรอยเตอร์มองว่าเป็นการอาศัยจังหวะที่พรรคซีดีพีเจที่เป็นฝ่ายค้านมีคะแนนนิยมลดลง ผลสำรวจล่าสุดของหนังสือพิมพ์รายวันอาซาฮีชิมบุน พบว่าผู้ให้ข้อมูลเพียง 13% ที่จะไปเลือกพรรคซีดีพีเจ ขณะที่ 47% เลือกพรรคแอลดีพี

เป็นที่แน่นอนว่าแนวทางทางการเมืองหลังการเลือกตั้งคงไม่ต่างไปจากเดิม โดยพรรคแอลดีพีกำลังชูนโยบายโควิดของเขา เช่น การจัดหายาเม็ดต้านไวรัสในปีนี้ และการใช้นโยบายทุนนิยมใหม่เน้นการเติบโตทางเศรษฐกิจพร้อมกระจายความมั่งคั่งใหม่ สอดคล้องกับผลสำรวจของหนังสือพิมพ์ Sankei พบว่า 48%ของผู้ตอบแบบสำรวจต้องการให้รัฐบาลของนายกรัฐมนตรีคิชิดะ ทำงานควบคุมการระบาดเป็นอันดับแรก ตามด้วยการฟื้นฟูเศรษฐกิจ และการแก้ปัญหาเรื่องการจ้างงาน

ดังนั้นหากเป็นไปตามแนวทางนี้เศรษฐกิจญี่ปุ่นจะฟื้นตัวต่อเนื่องจากการเปิดเมืองได้พร้อมรับมาตรการและนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจ

FINNOMENA Long Term Tactical Call: สะสม KF-HJAPAND อีกครั้งหลังญี่ปุ่นยุบสภาและดัชนียืนเหนือเส้น 200 วัน

Bloomberg.com As of 20/10/2021

2. ปัจจุบันมีชาวญี่ปุ่นได้รับวัคซีนครบ 2 เข็ม ไปแล้ว 67.6% โดยเฉลี่ยฉีดที่ประมาณ 750,000 โดสต่อวัน ส่วนตัวเลขผู้ติดเชื้อก็ลดลง ดังนั้นประเด็นการแพร่ระบาดอีกครั้งจึงมีความเป็นไปได้ต่ำ ในทางกลับกันยิ่งช่วยให้การเปิดเมืองเป็นไปได้รวดเร็วขึ้น

FINNOMENA Long Term Tactical Call: สะสม KF-HJAPAND อีกครั้งหลังญี่ปุ่นยุบสภาและดัชนียืนเหนือเส้น 200 วัน

FINNOMENA, Bloomberg As of 20/10/2021

3. มุมมองนักวิเคราะห์จาก Bloomberg Consensus สะท้อนให้เห็นการปรับประมาณการ GDP ของญี่ปุ่นในปี 2022 แม้จะทรงตัวมากว่าเดือนแต่ก็มีแนวโน้มก่อนหน้าก็เป็นการปรับเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ขณะเดียวกันประมาณการ GDP ของปี 2021 ก็เริ่มทรงตัวแล้วเช่นกัน หลังจากถูกปรับประมาณการลงในช่วงกลางปีจากผลกระทบของโควิด ซึ่งได้ผ่านจุดต่ำสุดไปแล้วจากสถานการณ์การแพร่ระบาดที่ได้คลี่คลาย และการระดมฉีดวัคซีนในช่วงที่ผ่านมา

FINNOMENA Long Term Tactical Call: สะสม KF-HJAPAND อีกครั้งหลังญี่ปุ่นยุบสภาและดัชนียืนเหนือเส้น 200 วัน

FINNOMENA, Bloomberg As of 20/10/2021

4. ตั้งแต่ต้นเดือนตุลาคมถึงปัจจุบัน (20/10/2021) หุ้นกลุ่มขนส่งทางบกและบริการถูกปรับประมาณการ EPS อย่างโดดเด่น สะท้อนการฟื้นตัวของกิจกรรมเศรษฐกิจภายในประเทศ ส่วนกลุ่มอุปกรณ์ความแม่นยำสูงทางอุตสาหกรรม อุปกรณ์ทางอุตสาหกรรม ก็ยังถูกเพิ่มประมาณการอันเป็นผลจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก สะท้อนปัจจัยหนุนในประเทศที่เสริมอานิสงส์การฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก

FINNOMENA Long Term Tactical Call: สะสม KF-HJAPAND อีกครั้งหลังญี่ปุ่นยุบสภาและดัชนียืนเหนือเส้น 200 วัน

FINNOMENA, Bloomberg As of 20/10/2021

5. เปรียบเทียบประมาณการกำไรต่อหุ้น (EPS) ของดัชนี TOPIX กับ S&P 500 จะเห็นว่าภาพรวม TOPIX ถูกปรับประมาณการโดดเด่นกว่า S&P 500 นอกจากนั้นหากนำมาเปรียบเทียบความถูกแพงผ่านการดู อัตราส่วน Relative P/E ก็พบว่าระดับ Valuation ของ TOPIX อยู่ในระดับต่ำมากเมื่อเทียบกับ S&P 500

FINNOMENA Long Term Tactical Call: สะสม KF-HJAPAND อีกครั้งหลังญี่ปุ่นยุบสภาและดัชนียืนเหนือเส้น 200 วัน

FINNOMENA, Bloomberg As of 20/10/2021

6. ดัชนี TOPIX ปรับตัวลงมารอบนี้ไม่หลุดแนวรับสำคัญที่เส้นค่าเฉลี่ย 200 วัน (MA 200) จากนั้นปรับตัวขึ้นพร้อมสัญญาณซื้อ (Buy signal) จากอินดิเคเตอร์ MACD

FINNOMENA Long Term Tactical Call: สะสม KF-HJAPAND อีกครั้งหลังญี่ปุ่นยุบสภาและดัชนียืนเหนือเส้น 200 วัน

Investing.com As of 20/10/2021

คำแนะนำ

FINNOMENA Investment Team แนะนำสะสมหุ้นญี่ปุ่น ผ่านกองทุน KF-HJAPAND ซึ่งมีนโยบายลงทุนใน Master Fund ชื่อ JPMorgan Japan Fund ที่มีนโยบายลงทุนแบบ High Conviction  และมีความเสี่ยงของกองทุนอยู่ที่ระดับ 6 โดยนโยบายการลงทุนเปิดกว้างลงทุนได้ทั้งหุ้นขนาดใหญ่และขนาดเล็ก ซึ่งในอดีตที่ผ่านมาสามารถสร้างผลตอบแทนระยะยาวได้เหนือกว่าดัชนีอ้างอิง TOPIX

หมายเหตุ กองทุน KF-HJAPAND มีการป้องกันความเสี่ยงค่าเงิน 100%

FINNOMENA Long Term Tactical Call: สะสม KF-HJAPAND อีกครั้งหลังญี่ปุ่นยุบสภาและดัชนียืนเหนือเส้น 200 วัน

FINNOMENA Investment Team


คำเตือน

ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และ ความเสี่ยง โดยสามารถขอข้อมูลจากผู้แนะนำก่อนตัดสินใจลงทุน | ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต | ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน | กองทุนรวมนี้ลงทุนกระจุกตัว ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของ พอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย | สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด ในช่วงเวลาวันทำการตั้งแต่ 09:00-17:00 น. ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 026 5100 และทาง LINE “@FINNOMENAPORT”

10000 FINT