MEVT เวียดนาม

Macro

MEVT เวียดนาม

รูปที่ 1: Manufacturing PMI ของโลก จีน เวียดนาม | Source: FINNOMENA FUNDS, Macrobond as of 05/09/2023

ตลาดหุ้นเวียดนาม ฟื้นตัวจากเดือนที่ผ่านมาสวนทางตลาดหุ้นส่วนใหญ่ทั่วโลก เนื่องจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจและความเชื่อมั่นของประชาชน จากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจขนานใหญ่ อาทิ การลดอัตราดอกเบี้ย และต่ออายุการลดภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) จาก 10% เหลือ 8% ไปถึงสิ้นปี และภาคอุตสาหกรรมที่ค่อย ๆ กลับมาฟื้นตัว โดยเฉพาะอย่างยิ่งการฟื้นตัวของภาคการผลิตผ่านดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) เดือนสิงหาคม กลับมาอยู่ในแดนขยายตัวแล้วที่ระดับ 50.5 จาก 48.7 ในเดือนกรกฎาคม สะท้อนมุมมองเชิงบวกด้านเศรษฐกิจที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

Earnings

MEVT เวียดนาม

รูปที่ 2: ดัชนี VN30 และคาดการณ์ EPS ปี 2023 และ 2024 | Source: FINNOMENA FUNDS, Bloomberg as of 05/09/2023

คาดการณ์กำไรต่อหุ้นปี 2023 ของบริษัทจดทะเบียนในเวียดนามฟื้นขึ้นกว่า 11% จากจุดต่ำสุดใน 2Q23  ขณะที่ในปี 2024 ฟื้นขึ้นมาจากจุดต่ำสุดแล้ว 41% หนุนโอกาสสร้างผลตอบแทนในอนาคต และส่งผลต่อ sentiment เชิงบวกมากขึ้นของนักลงทุนหุ้นเวียดนาม

Valuation

MEVT เวียดนาม

รูปที่ 3: ดัชนี VN30 คาดการณ์ EPS และ PE | Source: FINNOMENA FUNDS, Bloomberg as of 05/09/2023

เมื่อพิจารณาในเชิง Valuation ดัชนี VN30 P/E อยู่ที่ระดับ 10.1 เท่า ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยระยะยาวที่ 12.3 เท่า ทำให้มีโอกาสสร้างผลตอบแทน (Upside) บนความเสี่ยงด้านขาลง (Downside) ที่ไม่สูง

Technical

MEVT เวียดนาม

รูปที่ 4: ดัชนี VN30 TF Week Source: tradingview as of 07/09/2023

ขณะที่พิจารณาไปยังปัจจัยด้านเทคนิค ดัชนี VN30 ปรับตัวขึ้นสู่ระดับ 1,257 จุด เหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 Week และจุดสูงสุดของการปรับฐานในช่วงเดือนที่ผ่านมา บ่งชี้ว่ายังอยู่ในแนวโน้มขาขึ้น พร้อมด้วยโอกาสเกิดเป็นสัญญาณ Golden Cross ด้วยเส้นค่าเฉลี่ย 20 Week ตัดขึ้นเหนือเส้นค่าเฉลี่ย 200 Week ขึ้น ส่งสัญญาณเชิงบวกให้ VN30 มีโอกาสปรับตัวขึ้นต่อสูง ในลักษณะ Sideway Up หรือทยอยปรับตัวขึ้น จากการรับรู้ข่าวดีตลอดทาง การปรับตัวขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงก่อนหน้า ทำให้ Momentum การปรับตัวขึ้นอาจชะลอลงได้ในบางช่วงของรอบขาขึ้น

MEVT Call: PRINCIPAL VNEQ-A

MEVT เวียดนาม

รูปที่ 5: FINNOMENA FUNDS’s Vietnam Outlook, Source: FINNOMENA FUNDS as of 07/09/2023

FINNOMENA FUNDS Investment Team ปรับเปลี่ยนคำแนะนำลงทุนบนหุ้นเวียดนาม ที่แนะนำลงทุนผ่าน PRINCIPAL VNEQ-A จากระดับ Slightly Overweight สู่ระดับ Overweight และแนะนำนักลงทุนที่ทั้งมีสัดส่วนการลงทุนแล้ว และยังไม่ได้ลงทุนในเวียดนาม สามารถเข้าสะสมเพิ่มเติมได้ 

จากปัจจัยด้านมหภาคที่ค่อย ๆ ฟื้นตัวขึ้นมาตามทิศทางเศรษฐกิจโลกที่มีพัฒนาการในเชิงบวกมากขึ้น โดยเฉพาะสหรัฐฯ ที่เป็นคู่ค้าสำคัญ ประกอบกับรัฐบาลที่เน้นการส่งเสริมเศรษฐกิจและการบริโภคในประเทศ ผ่านการลดดอกเบี้ย การลด VAT ด้านผลประกอบการที่ยังมีแนวโน้มเติบโต และ Valuation ที่ยังไม่สูง รวมไปถึงปัจจัยด้านเทคนิค (Technical) ที่บ่งชึ้ว่ายังมีโอกาสปรับตัวขึ้นต่อเนื่องสูง ทำให้ยังมีโอกาสการลงทุนในเวียดนามได้

MEVT เวียดนาม

รูปที่ 6: PRINCIPAL VNEQ-A Top Holding, Source: FINNOMENA as of 07/09/2023

PRINCIPAL VNEQ-A เป็นกองทุนความเสี่ยงสูง (ระดับ 6) มีนโยบายลงทุนในตราสารทุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์หรือมีธุรกิจหลัก ในประเทศเวียดนามที่เชื่อว่ามีศักยภาพในการเติบโตในอนาคต รวมทั้งตราสารทุนอื่นใดที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวข้องและ/หรือที่ได้รับผลประโยชน์จากการเติบโตทางเศรษฐกิจ และ/หรือกองทุนรวมอื่นที่มีนโยบายการลงทุนในตราสารแห่งทุน และ/หรือกองทุนรวมอีทีเอฟตราสารทุนต่างประเทศ ที่เน้นลงทุนในตราสารทุนประเทศเวียดนาม โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

สามารถศึกษารายละเอียดของกองทุนเพิ่มเติมได้ที่ https://www.finnomena.com/fund/ 

FINNOMENA FUNDS Investment Team


คำเตือน

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน | ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต | ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน | กองทุนรวมนี้ลงทุนกระจุกตัวในผู้ออกตราสารหรือประเทศใดประเทศหนึ่ง จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของ พอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย | สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด ในช่วงเวลาวันทำการตั้งแต่ 09:00-17:00 น. ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 026 5100 และทาง LINE “@FINNOMENAPORT | สำหรับผู้ลงทุนในความดูแลของ Kept by krungsri ติดต่อทีม Kept help center ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 296 6299

เปิดโหมด Risk-On!