Tactical call ARKW

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม เฟด Surprise ตลาดด้วยการคงอัตราดอกเบี้ย พร้อมด้วยการส่งสัญญาณ Dovish มากกว่าตลาดคาด ส่งผลให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปี (Bond Yield) ปรับตัวลดลงสู่ระดับ 3.95% จากระดับ 4.20% ก่อนการประชุมเฟด หนุนให้ราคาสินทรัพย์ปรับตัวขึ้น โดยเฉพาะหุ้นเติบโตซึ่งอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงของ Bond Yield สูง ได้ปรับตัวขึ้นอย่างโดดเด่น

Tactical call ARKW

รูปที่ 1: กราฟ ARKW TF Day
Source: Tradingview as of 14/12/2023

ล่าสุดราคาหน่วยลงทุนของกองทุน ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) ปรับตัวขึ้นเหนือแนวต้านเดิมเมื่อเดือนกรกฏาคม 2023 พร้อมทำ Higher Highs and Higher Lows Pattern และยืนเหนือแนวต้าน Fibonacci 23.8% ของรอบขาลงนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2021 ส่งสัญญาณยืนยันการกลับตัวเป็นแนวโน้มขาขึ้น

Tactical call ARKW

รูปที่ 2: ข้อมูล Correlation ของกับกองทุน SCBNEXT(A) เทียบกับ ARKW
Source: Bloomberg as of 13/12/2023

FINNOMENA FUNDS Investment Team จึงแนะนำลงทุนภายใต้คำแนะนำ Tactical Call ในกองทุน SCBNEXT(A) ซึ่งเป็นกองทุนที่ลงทุนในกองทุน ARKW  โดยคำแนะนำมีดังนี้

1.) แนะนำเข้าลงทุนที่ราคาหน่วยลงทุน ARKW ไม่เกินระดับ  $77.8  (+3.7% จากระดับราคาวันที่ 14/12/2023) ซึ่งเป็นระดับราคาที่เราแนะนำให้พิจารณาชะลอการเข้าซื้อ (หยุดซื้อ) ภายใต้คำแนะนำ Tactical Call เนื่องจากทำให้ Risk/Reward ratio เข้าใกล้ระดับ 1:1

2.) แนะนำ Take Profit หรือขายทำกำไร เมื่อราคาหน่วยลงทุน ARKW  ปรับตัวขึ้นถึง $87 (Upside 15.8% จากระดับราคาวันที่ 12/12/2023 และ 12% จากจุดหยุดเข้าซื้อ) ซึ่งเป็นระดับที่เคยเปิด gap ไว้เมื่อเดือนเมษายน 2022

3.) แนะนำ Limit Loss หรือตัดขาดทุนทันที เมื่อราคาหน่วยลงทุน ARKW ปิดตลาดต่ำกว่า 68.3 ซึ่งเป็นจุดสูงสุดเดิมเดิมในเดือนกรกฎาคม 2023  (Downside 8.8% จากราคาวันที่ 12/12/2023 และ -12% จากจุดหยุดเข้าซื้อ) โดยเราอาจพิจารณาแนะนำ Trailing Stop ด้วยเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วัน (200-day MA) โดยเราจะประเมินสถานการณ์และแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

นักลงทุนที่เหมาะกับ Tactical Call ระยะสั้นนี้ควร…

  1. เป็นนักลงทุนที่มีเงินสด หรือสภาพคล่องส่วนเกิน และรับความผันผวนได้สูง
  2. ใช้เงินลงทุนในสัดส่วนไม่เกิน 10% ของภาพรวมพอร์ตการลงทุนทั้งหมด
  3. นักลงทุนต้องยอมรับการ Limit Loss หรือ การตัดขาดทุนได้ทันที

SCBNEXT(A)

Tactical call ARKW

รูปที่ 3: SCBNEXT(A) Top Holdings
Source: www.ark-funds.com as of 13/12/2023

กองทุน SCBNEXT(A) เป็นกองทุนความเสี่ยงระดับสูง (ระดับ 6) ที่ลงทุนในกองทุนหลักคือ กองทุน ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) ซึ่งลงทุนในหุ้นนวัตกรรมแห่งอนาคต เช่น 5G เทคโนโลยีเสมือนจริง และการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตในทุกอุปกรณ์

สามารถศึกษารายละเอียดของกองทุนเพิ่มเติมได้ที่ https://www.finnomena.com/fund/ 

FINNOMENA FUNDS Investment Team


คำเตือน

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน | ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต | ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน | กองทุนรวมนี้ลงทุนกระจุกตัวในผู้ออกตราสารหรือประเทศใดประเทศหนึ่ง จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของ พอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย | คำแนะนำการลงทุนนี้เป็นไปตามกรอบการพิจารณาของ FINNOMENA FUNDS ซึ่งมีเป้าหมายในการสร้างโอกาสรับผลตอบแทนในกรอบระยะเวลาตามวัตถุประสงค์การลงทุนที่แตกต่างกันตามคำแนะนำ | บริษัทมิได้การันตีถึงผลตอบแทนที่จะได้จากคำแนะนำการลงทุนดังกล่าว มีความเสี่ยงที่ผลตอบแทนอาจไม่เป็นไปตามคาดหวัง หรือมีผลขาดทุนได้ | สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด ในช่วงเวลาวันทำการตั้งแต่ 09:00-17:00 น. ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 026 5100 และทาง LINE “@FINNOMENAPORT | สำหรับผู้ลงทุนในความดูแลของ Kept by Krungsri ติดต่อทีม Kept help center ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 296 6299