FINNOMENA Tactical Call : จังหวะซื้อหุ้นจีน เมื่อ CSI 300 ไม่หลุดเส้น 200 วัน

FINNOMENA Tactical Call : จังหวะซื้อ เมื่อ CSI 300 ไม่หลุดเส้น 200 วัน

รูปที่ 1 เปรียบเทียบตัวเลข EPS และระดับดัชนีระหว่างดัชนี CSI 300 และ S&P 500 I Source: Bloomberg as of 26/3/2021 

การปรับประมาณการกำไรต่อหุ้น (EPS) ของดัชนี CSI 300 น้อยกว่าเมื่อเทียบกับดัชนี S&P 500 เป็นปัจจัยที่ทำให้ตลาดหุ้นจีนปรับฐานลงมา แต่ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ประมาณการกำไรต่อหุ้น (EPS) ของดัชนี CSI 300 ถูกปรับเพิ่มขึ้นดีกว่าดัชนี S&P 500 จึงอาจเป็นปัจจัยที่ช่วยหนุนดัชนี CSI 300 ฟื้นตัวขึ้นมา

FINNOMENA Tactical Call : จังหวะซื้อ เมื่อ CSI 300 ไม่หลุดเส้น 200 วัน

รูปที่ 2 ดัชนี CSI 300 time frame 1 วัน I Source: Tradingview as of 26/3/2021

ซึ่งเมื่อพิจารณากราฟดัชนีก็พบว่าดัชนี CSI 300 ปรับตัวลงมาโดยตลอดจนแตะระดับเส้นค่าเฉลี่ย (Moving Average) 200 วัน จากนั้นเริ่มปรับตัวขึ้น ซึ่งเป็นเส้นค่าเฉลี่ย 200 วัน เป็นเส้นค่าเฉลี่ยที่บอกแนวโน้มการ  เคลื่อนไหวในระยะยาว ดังนั้นแนวรับที่เส้นค่าเฉลี่ย 200 วัน จึงเป็นแนวรับที่มีนัยยะ 

FINNOMENA Tactical Call : จังหวะซื้อ เมื่อ CSI 300 ไม่หลุดเส้น 200 วัน

รูปที่ 3 ดัชนี CSI 300 time frame 120 นาที I Source: Tradingview as of 26/3/2021

จากนั้นเริ่มปรับตัวขึ้นซึ่งเมื่อพิจารณากราฟราคาในระดับ time frame 2 ชั่วโมง พบว่าเส้น MACD ระยะยาว (26 วัน) ปรับตัวขึ้นเหนือเส้น MACD ระยะสั้น (12 วัน) หรือที่เรียกว่าเส้น MACD ตัดขึ้น พร้อมกันนั้นเส้น Relative Strength Index (RSI) มีรูปแบบการเคลื่อนไหวที่เรียกว่า ‘Bullish Divergence’ 

ด้วยรูปแบบการเคลื่อนไหวของกราฟราคาและเส้น MACD และ RSI ที่กล่าวมา ในระดับ time frame 1 วัน และ 2 ชั่วโมง ตามลำดับ เมื่อพิจารณาตามมุมมองทางเทคนิค (Technical Analysis) สะท้อนให้เห็นแนวรับที่มีนัยยะและสัญญาณซื้อ (Buy Signal)

FINNOMENA Tactical Call : จังหวะซื้อ เมื่อ CSI 300 ไม่หลุดเส้น 200 วัน

รูปที่ 4 ดัชนี CSI 300 time frame 1 วัน I Source: Tradingview as of 26/3/2021

เมื่อพิจารณาเป้าหมายราคาระยะสั้น ด้วยการพิจารณาผ่าน Fibonacci Analysis พบว่าดัชนี CSI 300 มีโอกาสปรับตัวขึ้นไปที่ระดับเป้าหมาย 50.0% ที่ประมาณ 5,400 จุด

FINNOMENA Tactical Call : จังหวะซื้อ เมื่อ CSI 300 ไม่หลุดเส้น 200 วัน

รูปที่ 5 ดัชนีและประมาณการของดัชนี CSI 300 I Source: Bloomberg as of 26/3/2021

คำเตือน: “ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต”

อย่างไรก็ตามแม้กำไรต่อหุ้น (EPS) ของดัชนี CSI 300 ยังถูกคาดว่าจะเติบโต (ประมาณ 32%) แต่การที่ดัชนี CSI 300 ปรับตัวขึ้นมาในช่วงก่อนหน้านี้อาจสะท้อนว่าดัชนี CSI 300 ตอบรับมุมมองการปรับประมาณมาพอสมควรแล้ว ดังนั้นหากยังไม่มีการปรับขึ้นประมาณการกำไรต่อหุ้น (EPS) อาจเป็นปัจจัยที่ยังกดดันดัชนี CSI 300 ในช่วงเวลาต่อจากนี้ได้อยู่

FINNOMENA Tactical Call : 

แนะนำเข้าลงทุนในรูปแบบเก็งกำไร ในกองทุน KT-Ashares-A และ SCBCHA โดยมีรายละเอียดที่สำคัญดังนี้

  1. เป้าหมายดัชนี CSI 300 ที่ 5,400 จุด (Fibonacci 50%) คาดหวังกำไรที่ประมาณ 8% (จากระดับดัชนี ณ วันที่ 26/3/2021)
  2. ระดับดัชนีที่แนะนำให้พิจารณาชะลอการซื้อภายใต้ Tactical Call คือ หากดัชนี CSI 300 ปรับตัวขึ้นไปปิดวันทำการด้วยการยืนเหนือระดับ 5,150 จุด เนื่องจากอัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทน (Risk/Reward Ratio) จะสูงกว่า 50% หรือ 0.5
  3. ระดับดัชนีที่เราแนะนำให้ตัดขาดทุน คือ เมื่อดัชนี CSI 300 ปรับตัวลงมาปิดวันทำการต่ำกว่าระดับ 4,800 จุด หรือประมาณ -4% (จากระดับดัชนี ณ วันที่ 26/3/2021)

โดยนักลงทุนที่เหมาะกับ Tactical Call นี้ คือ

  1. เป็นนักลงทุนที่มีเงินสด หรือสภาพคล่องส่วนเกิน ซึ่งมีวัตถุประสงค์ที่จะเข้าสะสมในจังหวะที่สมเหตุสมผล
  2. นักลงทุนที่รับความผันผวนได้ คาดหวังผลกำไร 6%-15%
  3. นักลงทุนต้องยอมรับการ Limit Loss หรือ การตัดขาดทุนได้ทัน ในกรณีที่ NAV ลงมา ณ จุด Stop Loss > 4% จากต้นทุน

รายละเอียดกองทุนหุ้นจีนที่เราแนะนำทั้งสองกอง KT-Ashares-A และ SCBCHA

KT-Ashares-A

เน้นลงทุนในกองทุนรวม Allianz Global Investors Fund – Allianz China A-Shares (กองทุนหลัก) เพียงกองเดียว ในชนิดหน่วยลงทุน (share class) “PT” ในสกุลเงินเหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ความเสี่ยงของกองทุนระดับ 6 : เสี่ยงสูง มีกลยุทธ์ในการบริหารแบบเชิงรุก (Active) โดยมีดัชนีอ้างอิง คือ MSCI China A Onshore Total Return (USD) ใช้กลยุทธ์แบบ Sector neutral กับดัชนีอ้างอิง และคัดเลือกหุ้นแบบ Bottom-Up เน้นค้นหาหุ้นที่มีโอกาสเติบโตอย่างโดดเด่นในแต่ละอุตสาหกรรม

สัดส่วนการลงทุนของกองทุน KT-Ashares-A (%NAV)

FINNOMENA Tactical Call : จังหวะซื้อ เมื่อ CSI 300 ไม่หลุดเส้น 200 วัน

Source: หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ (Fact Sheet) ของกองทุน KT-Ashares-A ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563 

Sector Exposure & Top 10 Holding ของ Allianz Global Investors Fund – Allianz China A-Shares

FINNOMENA Tactical Call : จังหวะซื้อ เมื่อ CSI 300 ไม่หลุดเส้น 200 วัน

Source: เวปไซต์กองทุน Allianz Global Investors Fund – Allianz China A-Shares ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 

FINNOMENA Tactical Call : จังหวะซื้อ เมื่อ CSI 300 ไม่หลุดเส้น 200 วัน

Source: เวปไซต์กองทุน Allianz Global Investors Fund – Allianz China A-Shares ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 

SCBCHA

เน้นลงทุนใน ChinaAMC CSI 300 Index ETF (กองทุนหลัก) ในสกุลเงินหยวน ซึ่งเป็นกองทุน ETF ที่มีกลยุทธ์การบริหารแบบ Passive ให้ผลตอบแทนใกล้เคียงกับดัชนี CSI 300  โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ความเสี่ยงของกองทุนระดับ 6 : เสี่ยงสูง และมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเต็มจำนวน

สัดส่วนการลงทุนของกองทุน SCBCHA (%NAV)

FINNOMENA Tactical Call : จังหวะซื้อ เมื่อ CSI 300 ไม่หลุดเส้น 200 วัน

Source: หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ (Fact Sheet) ของกองทุน SCBCHA ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 

Sector Exposure & Top 10 Holding ของ ChinaAMC CSI 300 Index ETF

FINNOMENA Tactical Call : จังหวะซื้อ เมื่อ CSI 300 ไม่หลุดเส้น 200 วัน

Source: หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ (Fact Sheet) ของกองทุน SCBCHA ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

FINNOMENA Tactical Call : จังหวะซื้อ เมื่อ CSI 300 ไม่หลุดเส้น 200 วัน

Source: หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ (Fact Sheet) ของกองทุน SCBCHA ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

FINNOMENA Investment Team

คำเตือน

ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลสำคัญของกองทุนโดยเฉพาะนโยบายกองทุน ความเสี่ยง และผลการดำเนินงานของกองทุน โดยสามารถขอข้อมูลจากผู้แนะนำก่อนตัดสินใจลงทุน | ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต | ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน | กองทุนรวมนี้ลงทุนกระจุกตัว ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของ พอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย | สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด ในช่วงเวลาวันทำการตั้งแต่ 09:00-17:00 น. ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 026 5100 และทาง LINE “@FINNOMENAPORT”

เปิดโหมด Risk-On!