ASP-DIGIBLOC

อัตราเงินเฟ้อสหรัฐฯ ที่ชะลอตัวลงใกล้เคียงระดับเป้าหมายของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) อย่างต่อเนื่อง หนุน sentiment risk on ในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหุ้นขนาดกลางและเล็ก รวมไปถึงหุ้นที่เกี่ยวข้องกับ Blockchain ที่เคยถูกกดดันด้วยภาวะอัตราดอกเบี้ยสูงในอดีต และแนวโน้มการจัดตั้ง Spot Bitcoin ETF หลังจาก Grayscale Investments ชนะคดีต่อ SEC ในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา ก็เป็นอีกปัจจัยสนับสนุนราคาสินทรัพย์ดิจิทัลในวงกว้าง

DAPP ETF ทำ Higher Highรูปที่ 1: กราฟดัชนี DAPP ETF TF Day
Source: Tradingview as of 27/11/2023

ส่งผลให้ DAPP ETF ซึ่งเป็น ETF ที่ลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ Blockchain ปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่อง จนกระทั่งในวันที่ 24 พฤศจิกายนที่ผ่านมา สามารถทำ Pattern Higher High พร้อมกับทะลุยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 วัน (MA 100D) ได้สำเร็จ

DAPP ETF ทำ Higher High

รูปที่ 2: ข้อมูล Correlation ของกับกองทุน ASP-DIGIBLOC กับ DAPP ETF
Source: Bloomberg as of 27/11/2023

FINNOMENA FUNDS Investment Team จึงแนะนำลงทุนภายใต้คำแนะนำ Tactical Call ในกองทุน ASP-DIGIBLOC ซึ่งเป็นกองทุนที่ลงทุนใน DAPP ETF 78% มีค่า Correlation กับ DAPP ETF ที่ 0.97 สะท้อนถึงการเคลื่อนไหวตาม DAPP ETF โดยมีคำแนะนำดังนี้

1. แนะนำเข้าลงทุนที่ไม่เกินระดับ  6.60 ดอลลาร์ (+1.23% จากระดับราคาปิดตลาดวันที่ 24/11/2023) ซึ่งเป็นระดับราคาที่เราแนะนำให้พิจารณาชะลอการเข้าซื้อ (หยุดซื้อ) ภายใต้คำแนะนำ Tactical Call เนื่องจากทำให้ Risk/Reward ratio เข้าใกล้ระดับ 1:1

และหากหลังจาก FINNOMENA FUNDS Investment Team แนะนำ Tactical Call แล้ว DAPP ETF ปรับตัวลงต่ำกว่า 6.60 ดอลลาร์ ยังคงแนะนำให้ชะลอการเข้าซื้อ (หยุดซื้อ) ภายใต้คำแนะนำ Tactical Call เนื่องจากปัจจัยทางเทคนิคอาจเปลี่ยนแปลงไปจากช่วงที่ให้คำแนะนำครั้งแรก

2. แนะนำ Take Profit หรือขายทำกำไร เมื่อ DAPP ETF ปรับตัวขึ้นถึง 7.40 ดอลลาร์ (Upside 13.50% จากระดับราคาปิดตลาดวันที่ 24/11/2023) ซึ่งเป็นระดับ fibonacci 50% ของรอบขาลงที่ผ่านมา

3. แนะนำ Limit Loss หรือตัดขาดทุนทันที เมื่อ DAPP ETF ปิดตลาดต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วัน (200 MA) ซึ่งเป็นเส้นที่บ่งบอกถึงการเป็นแนวโน้มขึ้น (Downside 11.04% จากระดับราคาปิดตลาดวันที่ 24/11/2023 ) 

นักลงทุนที่เหมาะกับ Tactical Call ระยะสั้นนี้ควร…

  1. เป็นนักลงทุนที่มีเงินสด หรือสภาพคล่องส่วนเกิน และรับความผันผวนได้สูง
  2. ใช้เงินลงทุนในสัดส่วนไม่เกิน 10% ของภาพรวมพอร์ตการลงทุนทั้งหมด
  3. นักลงทุนต้องยอมรับการ Limit Loss หรือ การตัดขาดทุนได้ทันที

ASP-DIGIBLOC

DAPP ETF ทำ Higher High

รูปที่ 3 : ASP-DIGIBLOC Top Holding
Source: Fund Fact Sheet ของกองทุน ASP-DIGIBLOC as of 31/10/2023

ASP-DIGIBLOC เป็นกองทุนความเสี่ยงสูง (ระดับ 6) มีนโยบายลงทุนในตราสารทุนของบริษัทสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Assets Companies) และ/หรือบริษัทที่มีรายได้จากการดำาเนินธุรกิจและ/หรือมีความเกี่ยวข้องกับระบบสินทรัพย์ดิจิทัล และ/หรือบริษัทที่ได้รับประโยชน์จากการใช้เทคโนโลยี บล็อกเชน (Blockchain) เช่น เพิ่มประสิทธิภาพหรือลดต้นทุนในการดำเนินงาน เป็นต้น และ/หรือลงทุนในหน่วย CISและ/หรือ ETF ที่มีการลงทุนในตราสารทุนตามลักษณะดังกล่าวข้างต้นด้วย 

สามารถศึกษารายละเอียดของกองทุนเพิ่มเติมได้ที่ https://www.finnomena.com/fund/ 

FINNOMENA FUNDS Investment Team


คำเตือน

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน | ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต | ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน | กองทุนรวมนี้ลงทุนกระจุกตัวในผู้ออกตราสารหรือประเทศใดประเทศหนึ่ง จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของ พอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย | คำแนะนำการลงทุนนี้เป็นไปตามกรอบการพิจารณาของ FINNOMENA FUNDS ซึ่งมีเป้าหมายในการสร้างโอกาสรับผลตอบแทนในกรอบระยะเวลาตามวัตถุประสงค์การลงทุนที่แตกต่างกันตามคำแนะนำ | บริษัทมิได้การันตีถึงผลตอบแทนที่จะได้จากคำแนะนำการลงทุนดังกล่าว มีความเสี่ยงที่ผลตอบแทนอาจไม่เป็นไปตามคาดหวัง หรือมีผลขาดทุนได้ | สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด ในช่วงเวลาวันทำการตั้งแต่ 09:00-17:00 น. ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 026 5100 และทาง LINE “@FINNOMENAPORT | สำหรับผู้ลงทุนในความดูแลของ Kept by krungsri ติดต่อทีม Kept help center ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 296 6299

คู่มือเลือกกองทุน SSF RMF อย่างไรให้ประสบความสำเร็จ