กระแสความกังวลด้านสินเชื่อตึงตัว (Credit Crunch) จากการปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือของสหรัฐฯ ในระยะยาว ต่อเนื่องไปยังกลุ่มธนาคารต่างๆ และความกังวลเศรษฐกิจชะลอตัวซึ่งส่งผลให้แนวโน้มการอนุมัติสินเชื่อยากขึ้น เมื่อประกอบกับภาวะขาดความมั่นใจในเศรษฐกิจจีนที่ยังขาดมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจขนานใหญ่ สร้างแรงกดดันให้ตลาดหุ้นทั่วโลกเข้าสู่รอบการปรับฐานระยะสั้น

เมื่อพิจารณาไปยังคำแนะนำลงทุนในรูปแบบการเก็งกำไรระยะสั้นในช่วงที่ผ่านมา พบว่าคำแนะนำการเก็งกำไรบน EEM ETF ผ่านกองทุน TMBEMEQ และ K-SEMQ เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2022 ที่ผ่านมา และ คำแนะนำเก็งกำไรบน VN30 Index ผ่านกองทุน PRINCIPAL VNEQ-A เมื่อวันที่ 5 มิถุนายนที่ผ่านมานั้น มีโอกาสที่จะปรับตัวย่อลงในระยะสั้น

เพื่อให้จุด Stop Loss หรือ จุดรักษากำไรเหมาะสมกับสถานการณ์มากขึ้น FINNOMENA FUNDS Investment Team อัปเดตกลยุทธ์การลงทุนในการเก็งกำไรโดยมีการปรับคำแนะนำให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ดังนี้

Tactical Call

รูปที่ 1: EEM ETF TF Day, Source Tradingview as of 17/08/2023

1. EEM จากเดิมแนะนำ Limit Loss หรือตัดขาดทุนทันที เมื่อ EEM ETF ปิดตลาดต่ำกว่า 35.10 ดอลลาร์ เป็น เมื่อ EEM ETF ปิดตลาดต่ำกว่า 37.0 ดอลลาร์ ซึ่งตรงกับจุดต่ำสุดของรอบขาขึ้นปัจจุบัน เพื่อรักษาเงินต้นเอาไว้ให้ได้มากที่สุด ในกรณีที่ EEM ETF ปรับตัวลงตามภาวะ Risk Off ทั่วโลกข้างต้นTactical Call

รูปที่ 2: VN30 Index TF Day, Source Tradingview as of 17/08/2023

2. VN30 Index จากเดิมแนะนำ Stop Loss หรือตัดขาดทุนทันที เมื่อดัชนีปิดตลาดต่ำกว่า 1,000 จุด เป็น เมื่อดัชนีปิดต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 20 วัน (MA20D) ที่เป็น MA สำคัญในฐานะของสัญญาณ Momentum ระยะสั้น เพื่อรักษาผลกำไรที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมาให้มากที่สุด หลังดัชนี VN30 ปรับตัวขึ้นแล้วกว่า 14% นับตั้งแต่วันที่แนะนำเข้าลงทุนครั้งล่าสุด (5 มิ.ย. 2023) และคิดเป็นการปรับตัวขึ้นแล้วกว่า 28% นับตั้งแต่วันที่แนะนำเข้าลงทุนครั้งแรก (28 พ.ย. 2022)

ขณะที่เข้าลงทุนบนกองทุนเวียดนาม ตามคำแนะนำ MEVT Call ซึ่งเป็นคำแนะนำการลงทุนที่มีกรอบการลงทุนครอบคลุมรอบด้านมากกว่า จึงอาจแนะนำขายทำกำไรบางส่วน (10-20%) เพื่อบริหารความเสี่ยงในภาพรวม จากแนวโน้ม Risk Off ทั่วโลกระยะสั้น 

สำหรับแนวโน้มระยะ 6 – 12 เดือนข้างหน้า เวียดนามยังมีความน่าสนใจในการถือครอง จากระดับ 12M FWD PE 10.65 เท่า ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย 5 ปีที่ 11.89 เท่า ขณะที่คาดการณ์กำไรเริ่มฟื้นตัวหลังมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของทางการถูกผลักดันออกมาอย่างต่อเนื่อง หนุนให้ความเชื่อมั่นของประชาชนและนักลงทุนฟื้นตัวต่อเนื่อง ดังนั้นจึงขายทำกำไรบางส่วนเพื่อบริหารความเสี่ยง แต่ยังคงถือบางส่วนเพื่อคาดหวังการสร้างผลตอบแทนในระยะต่อ ๆ ไป

สามารถศึกษาข้อมูลกองทุนเพิ่มเติมได้ที่ www.finnomena.com/fund/

FINNOMENA FUNDS Investment Team


คำเตือน

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน | ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต | ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน | กองทุนรวมนี้ลงทุนกระจุกตัวในผู้ออกตราสารหรือประเทศใดประเทศหนึ่ง จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของ พอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย | สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด ในช่วงเวลาวันทำการตั้งแต่ 09:00-17:00 น. ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 026 5100 และทาง LINE “@FINNOMENAPORT | สำหรับผู้ลงทุนในความดูแลของ Kept by krungsri ติดต่อทีม Kept help center ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 296 6299

10000 FINT