FINNOMENA Tactical Call: Nasdaq 100 ทำ W-Shaped Recovery มีโอกาสผ่านจุดต่ำสุดไปแล้ว

หลังธนาคารกลางสหรัฐฯ ขึ้นอัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามที่ตลาดคาดไว้ ตลาดหุ้นสหรัฐฯ กลับมาฟื้นตัวด้วยทิศทางนโยบายการเงินที่ชัดเจน ส่งผลให้มุมมองทางเทคนิคน่าสนใจขึ้น ดัชนี Nasdaq 100 ปรับตัวขึ้นทะลุกรอบ Downtrend Channel และยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ย 20 วัน ด้าน MACD ของดัชนียังได้ Buy Signal ใน Daily Chart เป็นสัญญาณยืนยันการกลับตัวด้วย ส่วน RSI ก็มีการยกตัวขึ้นในขณะที่ระดับราคายังคงเคลื่อนไหวในกรอบสะท้อนการกลับตัวที่แข็งแกร่งของดัชนี

ในมุมมองพื้นฐาน การปรับประมาณการกำไรต่อหุ้น (EPS) ของดัชนี Nasdaq 100 ยังคงปรับเพิ่มขึ้นต่อเนื่องจากหุ้นเทคโนโลยีสหรัฐฯ ขนาดใหญ่ที่เติบโตอย่างแข็งแกร่ง และไม่ได้มีความคาดหวังที่สูงเหมือนกับหุ้นเติบโตประเภท Hypergrowth ขณะที่ระดับ Valuation แม้ไม่ได้อยู่ในจุดที่ถูกในระดับต่ำกว่าค่าเฉลี่ยในอดีต แต่ได้ลดความตึงตัวลงมามากภายหลังดัชนีปรับตัวลงตลอด 2 เดือนที่ผ่านมา

FINNOMENA Tactical Call: Nasdaq 100 ทำ W-Shaped Recovery มีโอกาสผ่านจุดต่ำสุดไปแล้ว

รูปที่ 1 กราฟดัชนี Nasdaq 100 และเส้นค่าเฉลี่ย 10 วัน, 50 วัน, 100 วัน และ 200 วัน I Source: tradingview as of 21/03/2022

FINNOMENA Tactical Call :

แนะนำเข้าลงทุนในรูปแบบเก็งกำไร ในกองทุน KKP NDQ100-H และ KT-US-A โดยมีรายละเอียดที่สำคัญดังนี้

  1. แนะนำเข้าลงทุนที่ระดับดัชนี Nasdaq 100 โซน 14,420 – 14,842 จุด มีเป้าหมาย การ Take Profit 2 จุด คือ 15,846 จุด (Upside 9.8%) ซึ่งตรงกับจุด Fibonacci Retracement 78.6% และ 16,637 จุด Fibonacci Retracement 100% (Upside 15%) 
  2. ที่ดัชนี Nasdaq 100 เกินกว่า 14,842 จุด เป็นระดับราคาที่เราแนะนำให้พิจารณาชะลอการเข้าซื้อ (หยุดซื้อ) ภายใต้คำแนะนำ Tactical Call เนื่องจากทำให้ Risk/Reward ratio เข้าใกล้ระดับ 1:1 หรือระหว่างวันที่ 21-25 มีนาคม 2022 ขึ้นอยู่กับว่าเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งจะเกิดขึ้นก่อน 

ตัวอย่างเช่น 

  • ดัชนี Nasdaq 100 ยังอยู่ต่ำกว่าระดับ 14,842 จุด ในวันที่ 25 มีนาคม 2022 เราก็แนะนำให้ชะลอการเข้าซื้อภายใต้คำแนะนำ Tactical Call
  • หรือดัชนี Nasdaq 100 ปรับตัวขึ้นไปเหนือระดับ 14,842 จุด ในวันที่ 22 มีนาคม 2022 เราก็แนะนำให้ชะลอการเข้าซื้อภายใต้คำแนะนำ Tactical Call

และเมื่อดัชนี Nasdaq 100 ปรับตัวขึ้นเหนือระดับ 14,842 จุด ถึงแม้ดัชนี Nasdaq 100 จะกลับลงมาต่ำกว่า  14,842 จุด อีกครั้ง FINNOMENA Investment Team ก็ยังคงแนะนำให้ชะลอการเข้าซื้อ (หยุดซื้อ) ภายใต้คำแนะนำ Tactical Call เนื่องจากปัจจัยทางเทคนิคอาจเปลี่ยนแปลงไปจากช่วงที่ให้คำแนะนำครั้งแรก

  1. แนะนำ Limit Loss หรือตัดขาดทุนทันที เมื่อต่ำกว่าระดับ 13,052 จุด (downside -9.5%)

นักลงทุนที่เหมาะกับ Tactical Call ระยะสั้นนี้ควร…

  1. เป็นนักลงทุนที่มีเงินสด หรือสภาพคล่องส่วนเกิน และรับความผันผวนได้สูง
  2. ใช้เงินลงทุนในสัดส่วนไม่เกิน 10% ของภาพรวมพอร์ตการลงทุนทั้งหมด
  3. นักลงทุนต้องยอมรับการ Limit Loss หรือ การตัดขาดทุนได้ทันที

KKP NDQ100-H

FINNOMENA Tactical Call: Nasdaq 100 ทำ W-Shaped Recovery มีโอกาสผ่านจุดต่ำสุดไปแล้ว

รูปที่ 2 สัดส่วนการลงทุนของกองทุนหลัก KKP NDQ100-H I Source : www.invesco.com as of 21/03/2022, Fund Fact Sheet As of 31/12/2021

กองทุนเป็นกองทุนความเสี่ยงระดับ 6 มีนโยบายลงทุนใน Invesco NASDAQ 100 ETF เพียงกองทุนเดียวไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม พร้อมด้วยนโยบายป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ โดยมุ่งหวังให้้ผลการดำเนินงานเคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก (Passive Management) เหมาะสมแก่การเข้าลงทุนด้วยค่าธรรมเนียมที่ถูก และเคลื่อนไหวใกล้เคียงกับดัชนี Nasdaq 100 ซึ่งเป็นดัชนีอ้างอิงในครั้งนี้

KT-US-A

FINNOMENA Tactical Call: Nasdaq 100 ทำ W-Shaped Recovery มีโอกาสผ่านจุดต่ำสุดไปแล้ว

 

รูปที่ 3 สัดส่วนการลงทุนของกองทุนหลัก KT–US–A I Source : https://www.alliancebernstein.com/  as of 21/03/2022, Fund Fact Sheet As of 28/02/2022

กองทุนกองทุนความเสี่ยงระดับ 6 มีนโยบายลงทุนใน AB American Growth Portfolio Class I (USD) เพียงกองทุนเดียวไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม พร้อมด้วยนโยบายป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนตามความเหมาะสมกับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ เหมาะสมแก่การเข้าลงทุนด้วยนโยบายของกองทุนหลักที่มุ่งเอาชนะตลาดหุ้นสหรัฐฯ ด้วยการลงทุนในหุ้นเติบโตที่มีกระแสเงินสดดี แต่ยังคงเคลื่อนไหวใกล้เคียงกับดัชนี Nasdaq 100 ซึ่งเป็นดัชนีอ้างอิงในการแนะนำ Tactical Call ครั้งนี้

FINNOMENA Investment Team

คำเตือน

ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน | ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต | ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน | กองทุนรวมนี้ลงทุนกระจุกตัวในผู้ออกตราสารหรือประเทศใดประเทศหนึ่ง จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของ พอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย | สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด ในช่วงเวลาวันทำการตั้งแต่ 09:00-17:00 น. ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 026 5100 และทาง LINE “@FINNOMENAPORT

คู่มือเลือกกองทุน SSF RMF อย่างไรให้ประสบความสำเร็จ