tactical call

ปัญหาการขาดสภาพคล่องในระบบการเงินสหรัฐฯ ส่งผลให้เกิดการล้มละลายของหุ้นกลุ่มธนาคารท้องถิ่น (regional bank) ในสหรัฐฯ เช่น SVB และ Signature Bank กดดันให้หุ้นกลุ่มธนาคารสหรัฐฯ ปรับตัวลงมาอย่างต่อเนื่อง และราคายังล้าหลัง (laggard) ต่อดัชนี S&P500 อย่างไรก็ดี ผลประกอบการใน 2Q23 ของธนาคารสหรัฐฯ อาทิ US Bancorp, Blackrock, Bank of America, Citi group, JP Morgan และ Wells Fargo ประกาศออกมาดีกว่าที่ตลาดคาด ขณะที่หุ้นกลุ่มธนาคารท้องถิ่น (regional bank) อาทิ Citizens, M&T และ Zions รายงานกำไรดีกว่าคาดเช่นกัน จากรายได้ดอกเบี้ย (NII) ที่ปรับตัวดีขึ้น ขณะที่ความเสี่ยงด้าน bank run ลดน้อยลงสะท้อนจากเงินฝากในระบบธนาคารที่ทรงตัว

นอกจากนี้ หุ้นกลุ่มธนาคารท้องถิ่น (Regional Bank) กำลังอยู่ในช่วงลดขนาดสินทรัพย์เพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งของโครงสร้างเงินทุน ท่ามกลางกฏระเบียบที่เข้มงวดขึ้นหลังการล้มละลายของ SVB และ Signature Bank ในช่วงต้นปีที่ผ่านมา

Tactical Call Nasdaq Bank

รูปที่ 1 กราฟเงินฝากในระบบธนาคารของสหรัฐ (MoM change) | Source: Macrobond as of 20/07/2023

การรายงานผลประกอบการที่ดีกว่าคาดและความกังวลด้าน bank run ที่ลดลง ทำให้ดัชนี Nasdaq BANK ปรับตัวขึ้นยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 วัน (MA100) และทำจุดสูงสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2023 พร้อมเกิด Bullish Divergence จากสัญญาณ MACD

FINNOMENA Investment Team จึงแนะนำลงทุนภายใต้คำแนะนำ Tactical Call ในกองทุน KWI USBANK-A ซึ่งเป็นกองทุนที่ลงทุนใน Manulife Advanced Fund SPC – U.S. Bank Equity Segregated Portfolio ที่มีนโยบายการลงทุนแบบ Active management เพื่อให้ผลการดำเนินงาน Outperform ดัชนีเทียบเคียง (S&P Composite 1500 Banks Index) โดยค่า Correlation ของกองทุนหลักเทียบกับ Nasdaq Bank อยู่ที่ 0.90 ซึ่งสูงกว่าดัชนีเทียบเคียง ดังนั้นจึงใช้ดัชนี Nasdaq BANK ในการพิจารณาจุดเข้าซื้อ/ขาย

Tactical Call Nasdaq Bank

รูปที่ 2 กราฟดัชนี Nasdaq BANK TF Day | Source: Tradingview as of 24/07/2023

1. แนะนำเข้าลงทุนที่ไม่เกินระดับ 3,450 จุด (+1.8% จากระดับราคาปิดตลาดวันที่ 24/07/2023) ซึ่งเป็นระดับราคาที่เราแนะนำให้พิจารณาชะลอการเข้าซื้อ (หยุดซื้อ) ภายใต้คำแนะนำ Tactical Call เนื่องจากทำให้ Risk/Reward ratio เข้าใกล้ระดับ 1:1

และหากหลังจาก FINNOMENA Investment Team แนะนำ Tactical Call แล้วดัชนี Nasdaq BANK ปรับตัวลงต่ำกว่า 3,000 จุด และปรับตัวขึ้นเหนือระดับ 3,000 จุดอีกครั้ง FINNOMENA Investment Team ยังคงแนะนำให้ชะลอการเข้าซื้อ (หยุดซื้อ) ภายใต้คำแนะนำ Tactical Call เนื่องจากปัจจัยทางเทคนิคอาจเปลี่ยนแปลงไปจากช่วงที่ให้คำแนะนำครั้งแรก

2. แนะนำ Take Profit หรือขายทำกำไร เมื่อดัชนี Nasdaq BANK ปรับตัวขึ้นเหนือ 3,900 จุด (Upside 15% จากราคาปิดวันที่ 24/07/2023) ซึ่งเป็นจุดที่เคยเปิด gap ไว้ของดัชนี Nasdaq BANK นับตั้งแต่เดือน มีนาคม 2023 ที่ผ่านมา และใกล้เคียงกับ Fibonacci Retracement 78.6% ของรอบขาลงนับตั้งแต่ช่วงต้นปี 2023 – ถึงปัจจุบันบ่งชี้ถึงการเป็นแนวต้านที่สำคัญ

3. แนะนำ Limit Loss หรือตัดขาดทุนทันที เมื่อดัชนี Nasdaq BANK  ปิดตลาดต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วัน (MA 50) (Downside 12% จากจุดหยุดแนะนำเข้าลงทุน) ซึ่งเป็นเส้นค่าเฉลี่ยที่สะท้อนถึงแนวโน้มระยะกลาง

นักลงทุนที่เหมาะกับ Tactical Call ระยะสั้นนี้ควร…

  1. เป็นนักลงทุนที่มีเงินสด หรือสภาพคล่องส่วนเกิน และรับความผันผวนได้สูง
  2. ใช้เงินลงทุนในสัดส่วนไม่เกิน 10% ของภาพรวมพอร์ตการลงทุนทั้งหมด
  3. นักลงทุนต้องยอมรับการ Limit Loss หรือ การตัดขาดทุนได้ทันที

KWI USBANK-A

Tactical Call Nasdaq Bank

รูปที่ 3 สัดส่วนการลงทุนของกองทุน Manulife Advanced Fund SPC – U.S. Bank Equity Segregated Portfolio  | Source: Manulife as of 31/06/2023

กองทุนมีความเสี่ยงสูง (ระดับ 7) มีนโยบายลงทุนลงทุนของกองทุนหลักเพียงกองทุนเดียวคือ Manulife Advanced Fund SPC – U.S. Bank Equity Segregated Portfolio (the “U.S. Bank Equity Fund”) (Class AA USD) และอาจลงทุนใน derivatives เพื่อ FX hedging หรือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารกองทุน (EPM) โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน โดยกองทุนหลักเน้นลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจธนาคาร และ/หรือสถาบันการเงินที่จัดตั้งหรือดำเนินธุรกิจในประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นหลักกองทุนหลักบริหารจัดการโดย Manulife Investment Management (Hong Kong) Limited

ศึกษาข้อมูลกองทุนเพิ่มเติมได้ที่ www.finnomena.com/fund

FINNOMENA Investment Team


คำเตือน

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน | ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต | ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน | กองทุนรวมนี้ลงทุนกระจุกตัวในผู้ออกตราสารหรือประเทศใดประเทศหนึ่ง จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของ พอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย | สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด ในช่วงเวลาวันทำการตั้งแต่ 09:00-17:00 น. ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 026 5100 และทาง LINE “@FINNOMENAPORT

เปิดโหมด Risk-On!